Download Yozgatta Tibbi PDF

TitleYozgatta Tibbi
File Size6.1 MB
Total Pages124
Document Text Contents
Page 1

KADIŞE

HALK

FA

TÜR

MAR

SAĞLIK

EHRİ (YO

İLACI OL

MUHARMASÖT

Yrd.

RKİYE CUM

RMARA ÜN

K BİLİMLE

ZGAT) YÖ

LARAK KU

HAMMED

ÜKSEK LİS

TİK BOTAN

DANIŞ

Doç. Dr. G

İSTANBUMHURİYE

NİVERSİTE

ERİ ENSTİT

ÖRESİNİN

ULLANILA

İHSAN HA

SANS TEZ

NİK ANAB

MAN

Gizem BULU

UL-2012

ETİ

ESİ

TÜSÜ

N GELENE

AN BİTKİL

AN

I

İLİM DALI

UT

EKSEL

LERİ

I

Page 62

46 

 

LABIATAE6.23.Teucrium polium L.Çok yıllık, az çok yarı çalımsı bitkiler. Gövdeler 10-40 cm uzunlukta, yatık,

yükselici veya dik, beyaz, gri (veya bazen altın sarısı), yünümsü tomentoz veya

kıvrık tüylü. İnternodyumlar yapraklardan daha kısa veya daha uzun. Yapraklar

oblongdan darca obovata kadar değişen şekillerde veya linear, obtus, tabana veya

ortaya kadar krenat, düz veya geriye kıvrık kenarlı, çoğunlukla tomentoz. Çiçekler

başlar halinde, çok kısa saplı. Brakteler linear-spatulat, tam veya krenat, kalikslerden

daha kısa veya onlardan

hafifçe daha uzun. Kaliks

3-5 mm, tüpsü-obkonik,

çoğunlukla sıkça

yünümsü veya basık

kanesent,1/4-1/3’ üne

kadar, birbirine eşit

olmayan, obtus dişlere

ayrılmış. Korolla

beyazımsı, proksimal

loblar bazen çıplak.

Merikarplar 2 mm (Flora

of Turkey 7:69).

Yöresel Adı: Yavşan

Türkiye’de Kayıtlı Olduğu İller: Ağrı, Ankara, Amasya, Aydın, Bitlis, Elazığ,

Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İçel, İstanbul, Kars, Kayseri, Kocaeli,

Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Samsun, Trabzon, Urfa,

(Yozgat).

Herbaryum Örneği Kayıtları: B5 Yozgat: Kadışehri, Buzluk Köyü, 903 m,

17.06.2011, M.İ.Han, MARE 14005. Kadışehri, Belören Köyü, 1091 m, 04.07.2011,

M.İ.Han, MARE 14112.

Resim 23. Teucrium polium

Page 63

47 

 

Yöresel Kullanılışı:

a ) Toprak üstü kısımları, suda kaynatıldıktan sonra bu su ile banyo yapılarak

güneş çarpmalarına karşı kullanılır (Buzluk, Yanık).

b ) Toprak üstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, 1 yemek kaşığı içilerek,

ishale karşı kullanılır (Buzluk, Yanık).

c ) Toprak üstü kısımları, suda kaynatıldıktan sonra bu su ile banyo yapılarak,

allerji tedavisinde kullanılır (Elmalıçiftliği).

d ) Toprak üstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, dahilen, mide bulantısına

karşı kullanılır (Ovacık).

e ) Toprak üstü kısımlarından hazırlanan dekoksiyon, 1 yemek kaşığı içilerek,

çocuklardaki iştahsızlığa karşı kullanılır (Belören).

Page 123

107 

 

17. Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean
Islands. Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh.

18. Tutin TG, Burges NA, Chater AO, Edmondson JR, Heywood VH, Moore DM,
Valentine DH, Walters SM, Webb DA. (2002). Flora Europea Vol 1, Cambridge
University Press, Cambridge.

19. Fiori A. (1993). Iconographia Florae Italicae, Firenze, (Reprint, Bologna 1981).
20. Tuzlacı E. (2010). “Türkiye’nin Bahçe Bitkileri ve Kent Çiçekleri”. Türkiye İş Bankası

Yayınları, İstanbul.
21. Strearn WT. (1973). Botanical Latin, Davis & Charles (Holdings) Limited Newton

Abbot Devon.
22. Baytop A. (1998). Botanik Kılavuzu. İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.
23. Alpınar K. (1979). Amasya Yöresi Bitkilerinin Yerli Ad ve Kullanılışları, Bitki 6:s243-

s249.
24. Bağcı Y. (2000). Aladağlar (Yahyalı, Kayseri) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri,

Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7(1), s89-s94.
25. Ezer N, Mumcu Arısan Ö. (2006). Folk Medicines in Merzifon (Amasya), Turk J Bot

30: p223-p230.
26. Özkan AM, Koyuncu M. (2005). Traditional Medicinal Plants Used in Pınarbaşı Area

(Kayseri-Turkey). Turkish J. Pharm. Sci., 2 (2), p63-p82.
27. Vural M, Karavelioğulları FA, Polat H. (1997) Çiçekdağı (Kırşehir) ve Çevresinin

Etnobotanik Özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4 (1), s117-s124.

Page 124

108 

 

10. ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Muhammed İhsan Soyadı Han
Doğum Yeri Zile Doğum Tarihi 01/02/1985

Uyruğu T.C. TC Kimlik No 10929080076

E-mail [email protected] Tel 5052414385

Eğitim Düzeyi

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mezuniyet Yılı

Doktora/Uzmanlık

Yüksek Lisans

Lisans Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü 2007

Lise Zile Dinçerler 75.Yıl Anadolu Lisesi 2003

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın)

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl)
1. Eczacı Hanzade Eczanesi 2007-2012
2. -
3. -

Yabancı Dilleri Okuduğunu Anlama* Konuşma* Yazma*
İngilizce orta orta Orta* Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin

Yabancı Dil Sınav Notu

KPDSÜDS IELTS TOEFL IBT TOEFL PBT TOEFL CBT FCE CAE CPEBaşarılmış birden fazla sınav varsa, tüm sonuçlar yazılmalıdır

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı; ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı; IELTS:

International English Language Testing System; TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-

Based Test TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper-Based Test; TOEFL CBT: Test of English

as a Foreign Language-Computer-Based Test; FCE: First Certificate in English; CAE: Certificate in Advanced

English; CPE: Certificate of Proficiency in English

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel
ALES Puanı 88.640 87.045 84.964
(Diğer) Puanı

Bilgisayar Bilgisi
Program Kullanma becerisi
Microsoft Office orta


*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin

Similer Documents