Download WykladyStasienki PDF

TitleWykladyStasienki
TagsUnited States Government Watergate Scandal
File Size168.5 KB
Total Pages35
Document Text Contents
Page 1

1. Zadania historii mediów, sposoby segmentacji procesu
historycznego.

Powrót

2. Pismo i druk – ludzie, wynalazki, funkcjonowanie.

Pismo

o Piktogram – przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w
oderwaniu od zapisu. Formą piktogramu jest również ideogram.(np.
Lascaux, Altamira)
o Ideogram - umowny znak graficzny lub pisemny wyrażający
określoną treść bez użycia liter. Ideogramami posługuje się
współcześnie język chiński. W przeszłości używano ich przede
wszystkim w starożytnym Egipcie i wśród kultur prekolumbijskich.
o Petroglify to wyryte w skale rysunki, na ogół prehistoryczne
dzieła ludzi z ery neolitycznej. Są one ważną formą przedliterackich
symboli, używanych od około 10. tysiąclecia p.n.e. do czasów
współczesnych, mających różnorodne formy zależnie od czasu i
miejsca powstania. Słowo petroglif pochodzi z greki.
o Kipu (quipu, khipu - w języku keczua "węzeł") - forma
trójwymiarowego zapisu stosowana przez Indian prekolumbijskiej
Ameryki Południowej. Nazywane "pismem węzełkowym", ze
względu na swoją formę: zbiór wykonanych z bawełny lub włosia
lamy i alpaki kolorowych sznurków z supełkami. Służyło do
zapamiętywania liczb (najprawdopodobniej w systemie dziesiętnym),
a zapewne także i innych informacji. Opisane w magazynie Science z
12 czerwca 2005 wyniki badań wskazują, że kipu mogło
przechowywać także dane nienumeryczne, takie jak nazwy
geograficzne, imię twórcy lub właściciela oraz przedmiot obliczeń, co
czyniłoby z niego pierwotny rodzaj pisma.
o aroco pismo muszelkowe
o Wampum - nazwa pochodzi z języka algonkińskiego, od
wyrazu wampompeag. Rodzaj pasa z koralików - wykonanych z
zaokrąglonych i przewierconych muszli - splecionych w określony
wzór lub czasem naszywanych na materiale (lub skórze); stosowany
był przez Indian ze wschodniego wybrzeża USA i rejonu Wielkich
Jezior, głównie przez plemiona irokeskie (ang. Iroquois) i
algonkińskie (ang. Algonquin). W kulturach opartych na ustnej
tradycji służył do utrwalania i potwierdzania ważnych wydarzeń
politycznych, np traktatów, takich jak ten, który doprowadził do
powstania Ligi Irokezów, ale również jako środek płatniczy.
o małe przedmioty służące handlowi

http://wyborys.za.pl/#banner

Page 2

Pismo Ideograficzne - wyrazowe, za pomocą jednego znaku wyrażamy jedno
pojęcie (klinowe, chińskie, hieroglify)
Pimo Sylabiczne - jedną sylabę wyraża jeden znak
Fenicjanie utworzyli systemy alfabetyczne 1000 lat p.n.e. Grecy
unowocześnili ten system 500 lat p.n.e.
Pismo jest źródłem różnych korzyści. Dawniej ułatwiało handel oraz
zapisywanie myśli.
Pismo może służyć ożywionej wymianie myśli naukowych. Wprowadzenie
pisma służy lepszej kontroli warstw społecznych.
Pismo może służyć działaniom propagandowym.
Przejście od pisma ideograficznego do sylabicznego

Druk:

Historia druku jest dość krótka, gdyż zasadniczo odnosi się ona do sposobu
nanoszenia obrazu metodą odbicia go z formy drukowej na podłoże drukowe
za pomocą farby drukowej, a w historii rozwoju ludzkości długo nie było
takiego tworzywa, które nadawałoby się do w miarę precyzyjnego
przyjmowania szybkoschnącej farby.

Pierwszym takim podłożem był dopiero papier wynaleziony w Chinach
najpóźniej w roku 105. Dzięki niemu rozwinął się w estampaż, technika
masowego wykonywania odbitek z napisów wyrytych w kamieniu.
Pierwszym przedmiotem w pełni zasługującym na miano wyrobu
poligraficznego, o którym dzisiaj wiemy, jest odbitka drzeworytnicza
wyprodukowana w Chinach kilkaset lat później. Od tego czasu można
mówić o poligrafii w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli o wydajnym
powielaniu treści – zarówno graficznych, jak i tekstowych.

Dyskusyjne jest przeniesienie początków poligrafii wstecz, kiedy to, co
prawda, również odbijano obrazy za pomocą środków barwiących, ale
robiono to na tkaninach i jedynie w celu zdobienia materiału, a nie dla
utrwalania na nim informacji. Natomiast jeszcze wcześniejsza jest historia
powielania tekstu i obrazu metodami ręcznymi - czyli kopiowania za
pomocą pisania, rysowania i malowania, jak również kopiowania poprzez
odciśnięcie kształtu w miękkim materiale, lub wypalenia wzoru za pomocą
odciśnięcia formy rozgrzanej do odpowiednio wysokiej temperatury.

Tak więc niezależny rozwój formy do odbijania, środka barwiącego i
podłoża odbywał się już dużo wcześniej, a technik tych było wiele, jednak
połączenie ich razem w poligrafię, nastąpiło raptem tylko półtora tysiąca lat
temu. O wiele starsze są takie wynalazki jak stempel, pismo czy książka.

Page 18

o 1970r - W Warszawie proces tzw. Taterników, oskarżonych o
rozpowszechnianie wydawnictw Instytutu Literackiego
o 1974r - Ukazuje się "Kontinent" - czasopismo rosyjskiej
emigracji, w komitecie redakcyjnym m.in. J. Giedroyc, G. Herling-
Grudziński, J. Czapski.
o 1984r - Specjalny niemiecki numer "Kultury"
o 1986r - 40-lecie "Kultury". Wystawa w Bibliotece Polskiej w
Paryżu. Wystawa Józefa Czapskiego w Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej.
o 1991r - Doktoraty honoris causa - UJ dla Jerzego Giedroycia i i
UAM w Poznaniu dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Wystawa
"W kręgu paryskiej Kultury" w Muzeum Literatury im. A.
Mickiewicza w Warszawie.
o 2000r - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego
dla Jerzego Giedroycia. Umiera Gustaw Herling-Grudziński. 14
września umiera Jerzy Giedroyc. Nagroda PEN Clubu dla Zofii Hertz.

Giedroyc korespondował z różnymi osobistościami, korespondencja była
ukazywana na łamach czasopism, ale pod pseudonimami. Uważał, ze Polska
powinna trzymać się z dala od wielkich mocarstw - „trzecie miejsce"

Powrót

25. Afera „Watergate”.

Afera Watergate (ang. Watergate scandal lub po prostu Watergate) to nazwa
skandalu politycznego i związanego z nim kryzysu konstytucyjnego, który
dotknął Stany Zjednoczone w pierwszej połowie lat 70. W jego wyniku
prezydent Richard Nixon został zmuszony do podania się do dymisji.

Przyczną afery były nielegalne działania administracji Nixona skierowane
przeciwko jego przeciwnikom politycznym. Działania te rozpoczęły się na
kilka lat przed wyborami w 1972 r., gdy Nixon, zagrożony utratą poparcia
wyborców przez kontynuowanie udziału Stanów Zjednoczonych w wojnie
wietnamskiej, podjął decyzję o użyciu wyjątkowych środków, by zapewnić
sobie wybór na drugą kadencję. W tym celu założył specjalny Komitet
Reelekcji Prezydenta, oficjalnie organizację do wspierania jego kampanii
wyborczej. W rzeczywistości organizacja ta skupiła wokół siebie
zróżnicowaną grupę ludzi lojalnych wobec prezydenta, których zadaniem
było przeprowadzanie przeróżnych półlegalnych i nielegalnych działań
mających zaszkodzić przeciwnikom politycznym Nixona. Przykładową
operacją tej grupy była próba skompromitowania Daniela Ellsberga przez
wykradzenie akt lekarskich z gabinetu jego psychiatry, w celu znalezienia w
nich kompromitujących materiałów. Z początku działania te, nawet jeśli
wykryte, uchodziły bezkarnie, gdyż nikt nie mógł wykazać amerykańskiej

http://wyborys.za.pl/#banner

Similer Documents