Download Vi Iscelitelj -hose silva , robert b stone PDF

TitleVi Iscelitelj -hose silva , robert b stone
File Size1.3 MB
Total Pages267
Document Text Contents
Page 1

2

Naslov originala
José Silva, Robert B. Stone

You the Healer
Copyright © 1989 by José Silva
Published by H. J. Kramer, Inc.

Izdavač
SILVA METOD
Izdavačka prava za Jugoslaviju
Dragan Vujović


Prevod

Branka Jovanović


Recenzija
Dr Dušan Pajin
Lektura, korektura, stručne konsultacije
Sana Pribićević, Marica Josimčević, Saša Aleksić

Page 2

3 Vi isceliteljMojoj ženi Pauli
Mojoj sestri Josefini

Mom bratu Juanu
i svim mojim sinovima i kćerima

Joseu Silva, ml.
Isabeli Silva de la Fuentes

Ricardu Silva
Margariti Silva Cantu

Antoniju Silva
Ana Mariji Silva Martinez

Hildi Silva Gonsales
Lauri Silva

Delii Silva Perez
Diani Silva


Jose Silva

Page 133

134 Vi isceliteljhemisferu mozga, mi aktiviramo našu intuitivnu
sposobnost koju bismo mogli nazvati predosećanjem.

Zašto je žena odlučila da odloži let avionom za
kasnije, da bi naknadno pročitala da se onaj prvi avion
srušio?

Zašto je čovek odlučio da ide dužim putem da bi
kasnije saznao da je most na onom kraćem putu
srušen?

Predosećanje. Intuicija. Glas desne hemisfere
mozga. Aktivnost desne hemisfere mozga je pojačana u
alfa nivou.


Vi već aktivirate intuitivne mere za svoj opstanak u
svojim jutarnjim vežbama odbrojavanja. Kada budete
završili te vežbe, jednostavno odbrojavanje od pet do
jedan sa zatvorenim očima, blago podignutim naviše,
biće isto toliko delotvorno kao i odbrojavanje od sto do
jedan ili od pedeset do jedan, za ulazak u alfa nivo.

Ukoliko ste se pretprogramirali kao što je ranije
objašnjeno, moći ćete da spajanjem svog palca i prva
dva prsta doñete do pouzdanijih intuitivnih odluka. Isto
ćete moći da postignete i defokusiranjem pogleda.

Dakle, "alfa" može biti naš životni spasilac i može
nas držati podalje od nevolja.

Page 134

135 Vi iscelitelj21. vežba

Uklanjanje štetnih misli

1. Zatvorite oči i blago ih podignite naviše.
2. Sada ste spremni brojanje od 50 do 1 smanjiti na

brojanje od 25 do 1. Koraci 2A, 3A, 3B i 3C nisu
obavezni. Brojte polako u sebi od 25 do 1.

A. Usmerite svesnu pažnju na različite delove tela, od
glave sve do nožnih prstiju, opuštajući ih.

3. Kada stignete do broja 1, zadržite u umu sliku sebe
kao mlade, vedre, zdrave i privlačne osobe.

A. Upitajte se mentalno: "Zašto imam ovaj fizički
problem?" Zatim pustite um da luta.

B. Kada shvatite da razmišljate o odreñenoj osobi,
zamislite tu osobu.

C. Zamislite kako opraštate jedno drugom. Zamislite
zagrljaj ili rukovanje, osmehe i glave koje klimaju u
znak odobravanja. Osetite zadovoljstvo zbog toga.

4. Ponovite mentalno: "Uvek ću održavati savršeno
zdravo telo i um."

5. Recite sebi: "Brojaću od 1 do 5; kod broja 5
otvoriću oči, osećaću se dobro i savršeno zdravo,
mnogo bolje nego ranije."

6. Brojte. Kod broja 3, podsetite se: "Kod broja 5
otvoriću oči, osećaću se dobro i savršeno zdravo,
mnogo bolje nego ranije."

7. Kod broja 5, otvorite oči i mentalno potvrdite:
"Potpuno sam budan osjećnam se dobro i savršeno
zdravo, mnogo bolje nego ranije. I to je tako."
Moć destruktivnih misli

Henri Tor je napisao: "Većina muškaraca vodi živote
tihog očaja."

Mora biti da je mislio i na žene. Ukoliko nije, sigurno
bi uključio današnje žene. Savremeni muškarci i žene
suočavaju se s problemima i situacijama koje stavljaju

Page 266

267 Vi isceliteljKako uspešno kontaktirati sa drugim umovima ............ 199
34. vežba
Uravnoteženost i zdravlje ................................................ 200
Postizanje veće uravnoteženosti ................................... 200
Unutrašnji svet, spoljašnji svet ..................................... 202
35. vežba
Dublji alfa nivoi ................................................................ 204
Duboki alfa nivoi naspram plitkih ................................ 204
36.vežba
Kontrolisanje opasnosti iz okruženja ............................. 207
Alergija ......................................................................... 208
Otkrivanje uzroka alergije ............................................ 209
Kako izaći na kraj sa zagañivačima ........................ 209
Kako se osloboditi narkomanije
i drugih zavisnosti ................................................... 210
37. vežba
Zašto lečiti? ....................................................................... 211
Da li je pogrešno lečiti? ................................................ 212
Uloga čovečanstva u stvaranju ..................................... 213
38. vežba
Jasnovidost ........................................................................ 215
Što vas čini jasnovidim? ............................................... 215
Da li vas DČP čini čudnim? .......................................... 217
39. vežba
Pronalaženje smisla sopstvenog života .......................... 219
Prepoznavanje smisla sopstvenog života ..................... 220
40. vežba
Smirenost uma .................................................................. 222
Kakva ste osoba ............................................................ 222
Smirenost uma .............................................................. 224
Kratak sadržaj onoga što podrazumeva lečenje ............ 225Drugi deo
SILVA VIZIJA

Page 267

268 Vi isceliteljSvet budućnosti .................................................................226
Novo područje: unutrašnji prostor .................................227
Svi će naučiti ulaziti u alfa nivo ....................................229
Život, kakav može biti ...................................................231
Povratak Ocu .................................................................233


Deo treći
SPECIFIČNE PRIMENE .................................................235

Ispravljanje poremećenog ponašanja .............................236
Kako motivisati nekoga da ostavi pušenje ...............237
Motivacija za prekid bilo koje navike ......................238
Nesanica, glavobolja i iscrpljenost ................................240
Hronična depresija .........................................................243
Objektivni pristupi ...................................................243
Subjektivni pristupi ..................................................243
Problemi s leñima ..........................................................244
Kamen u bubregu ili žuči ..............................................247
Bolesti nepoznatog porekla ...........................................249
Problemi s krvotokom ...................................................251
Identifikovanje alergija ..................................................252
Izbor partnera ................................................................256
Uspešno roditeljstvo ......................................................257
Obrazujte svoje dete pre roñenja ...................................258
Utjecaj na vremenske prilike .........................................260


SADRŽAJ ...........................................................................262

Similer Documents