Download Ves Masina PDF

TitleVes Masina
File Size365.3 KB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 1

Univerzitet u TuzliUniverzitet u Tuzli

Mašinski fakultetMašinski fakultet

MehatronikaMehatronika

++

Seminarski radSeminarski rad

Veš mašinaVeš mašina

Student ProfesorStudent Profesor

Zlatan DacićZlatan Dacić mr.sc.Elvedin Trakićmr.sc.Elvedin Trakić

Page 5

44

Ako pogledamo ispod veš mašinu, vidjet ćemo ono što je čini tako teškom.To je u sAko pogledamo ispod veš mašinu, vidjet ćemo ono što je čini tako teškom.To je u stvari blok beton-tvari blok beton-
protuteg na slici ispodprotuteg na slici ispod. Beton služi za ravnotežu jednako težakom električniom motoru, koji pokreće. Beton služi za ravnotežu jednako težakom električniom motoru, koji pokreće
vrlo težak prijenosnik koji je priključen vrlo težak prijenosnik koji je priključen na unutarnju čeličnu kadu.na unutarnju čeličnu kadu.

Mašina za veš ima dvije čelične kade.Mašina za veš ima dvije čelične kade. Unutarnja jeUnutarnja je ona u kojoj se drži odjeća, ima miješalicu u srediniona u kojoj se drži odjeća, ima miješalicu u sredini
njega, a strane su perforirani s rupama, tako da kada kade okreće, voda može izaćinjega, a strane su perforirani s rupama, tako da kada kade okreće, voda može izaći naziva se jos inaziva se jos i
bubanjbubanj. Vanjska kade, koja zadržava svu vodi, . Vanjska kade, koja zadržava svu vodi, pričvršćena je na tijelo veš pričvršćena je na tijelo veš mašine.mašine.

Budući daBudući da bubanj vibubanj vi brira  brira i i trese trese tokom tokom ciklusa ciklusa pranja, pranja, ona ona mora mora biti biti postavljena postavljena na na način način kojikoji
omogućuje kretanje bez lupanje od druge dijelove mašine.omogućuje kretanje bez lupanje od druge dijelove mašine. BubanjBubanj je priključen  je priključen na prijenosnik na prijenosnik koji sekoji se
nalazi na okviru, taj okvirnalazi na okviru, taj okvir držidrži i motore i protuteg.i motore i protuteg.

ProtutegProtuteg

Similer Documents