Download Valerio Masimo Manfredi - Carstvo Zmajeva PDF

TitleValerio Masimo Manfredi - Carstvo Zmajeva
File Size1.6 MB
Total Pages558
Table of Contents
              ARSTVO
„NoćasAF
aVta?
H,Ne znam“, odgovori Metel.3šla mesec dana plovidb
Činilo mu se da se sa svakim stepenikom vraća kora
jiji put?‘ffi
Vej se vrati u veliku prijemnu dvoranu i u njenoj
BELEŠKA AUTORA
ZAHVALNICE
            
Document Text Contents
Page 280

ljudi i životinje mogu da utole žeđ.
Metel je sada bio siguran da prolazi kroz zemlje

do kojih ni Aleksandar nije stigao u pohodu na istok,
da su mnogo dalje od Marakande i poslednje
Aleksandrije. Bio je siguran da je daleko iza zemalja
za koje je Herodot tvrdio da su na kraju sveta - iza
Isedonije i Hipomolgije. Čak su i nebo i sazvežđa
izgledali drugačije. Setio se da je Antonin u vojsci
bio gromatik28 i zapitao se da li bi on mogao da
napravi mapu putovanja, ali odmah odbaci tu pomisao
- nedostajali su im instrumenti, polazne tačke i
materijal za pisanje i crtanje. Ipak se nadao da će, kad
budu stigli na cilj, moći da naprave gromu i da
nabave materijal za pisanje i crtanje pa da izrade
kartu u toku povratka. Takva karta bila bi od
neprocenjive vrednosti kao opis nepoznate teritorije
koja je promicala pod strpljivim i ujednačenim
korakom njegovih vojnika.

Njihovu dušu ispunjavalo je osećanje da prelaze
prostranstvom bez kraja, da se njihov svet nepovratno
smanjuje kako su se od njega udaljavali, kao kada se s
vrha kule ili sa ivice provalije posmatraju predmeti i
ljudi koji su u podnožju.

Veličina Azije oduzimala je dah. Pustinje, kojima
je vladala duboka tišina, bile su bezgranične, a stepe
ograničene samo horizontom, ispunjene jednoličnim
ritmičnim glasovima tajanstvenih i skrivenih
stvorenja. Skoro trenutni zalasci sunca bacali su

Page 557

32 Drevno grčko ime za Hindukuš u današnjem
istočnom Avganistanu. (Prim. prev.)

33 Lat. testudo - kornjača, odbrambena formacija
rimske pešadije kad štitovima pokriju glave il obično,
jednu stranu. (Prim. prev.)

34 Osim značenja koje ima u srpskom, u latinskom
disciplina znači i ispravan način delovanja. (Prim.
lekt.)

35 Najniži stepen budističkog sveštenstva. (Prim.
lekt.)

36 Izvorno genije je u antičkom Rimu bio duh
zaštitnik predaka, a kasnije se pod genijem
podrazumevala izuzetna nadarenost koja se
nasleđivala od predaka. (Prim. lekt.)

37 Tronožac, postolje sa tri noge, obično za
posude s vodom ili uljem. (Prim. lekt.)

38 Galerija ili hodnik sa stubovima i svodom.
(Prim. lekt.)

39 Anabasis - kod nas Anabaza ili O Kirovom
nastupanju, istorijsko delo Ksenofonta iz Atine (430-
354. pre n. e.). (Prim. lekt.)

40 „Ko je?“ (Prim. prev.)
41 Mora je igra koja datira još iz antičkog

perioda, a igra se tako što igrači istovremeno
pokazuju određeni broj prstiju na rukama i
pokušavaju da pogode njihovukupan zbir. (Prim.
prev.)

42 Ukrotitelj i gonič slonova. (Prim. prev.)

Page 558

43 „Kao mesec.“ (Prim. lekt.)
44 Grč. asphodelos, cveće koje su stari Grci

posvećivali mrtvima i verovali da raste u Hadu. Kod
nas se naziva zlatoglav (iako je asphodelus albus
izrazito bele boje), čapljar i čapljin. (Prim. prev.)

45 Bukvalno starešina inžinjera. (Prim. prev.)
46 „Stani!“ (Prim. lekt.)
47 Kopija rimske karte iz IV veka, koja prikazuje

mrežu rimskih puteva. Dobila je ime po humanisti
Konradu Pojtingeru koji je uradio rekonstrukciju u
XVI veku. (Prim. prev.)

Similer Documents