Download terapia toxicodependentei PDF

Titleterapia toxicodependentei
File Size356.0 KB
Total Pages8
Table of Contents
              UNIUNEA EUROPEANĂ
	Program finanţat de PHARE
Ioana Niculae Cristina Denisa Stoica
	Seramis Sas
Teodora Ciolompea Liliana Dorobăţ
	Robrecht Keymeulen
	TERAPIA TOXICODEPENDENŢEI
		Bucureşti, 2003
			Acest volum a apărut sub egida
Redactor ştiinţific: Iolanda Mitrofan
	Tehnoredactare: Adrian Luca
	Coperta: Cătălin Andrei
	Difuzare: Editura S.P.E.R.
            
Document Text Contents
Page 1

Această carte a apărut cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene printr-un program PHARE-Acces.UNIUNEA EUROPEANĂ


Program finanţat de PHARE

PHARE a fost primul Program de

1989. Programul este un instrument de
pre-

milioane EURO prin programul PHARE

Page 2

Iolanda Mitrofan
- coordonator -

Ioana Niculae Cristina Denisa Stoica
Seramis Sas

Teodora Ciolompea Liliana DorobăţRobrecht Keymeulen

TERAPIA TOXICODEPENDENŢEI
- posibilităţi şi limite -Editura S.P.E.R.

Page 3

Acest volum a apărut sub egida
Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română

Copyright , 2003, Organizaţia Salvaţi Copiii România
Toate drepturile de republicare sunt rezervate Editurii S.P.E.R.
Reproducerea, copierea sau traducerea parţială sau integrală a acestei lucrări se pot
face numai cu acordul scris al S.P.E.R.

Copyright , 2003 by Save the Children Romania. All rights reserved.

Redactor ştiinţific: Iolanda Mitrofan

Tehnoredactare: Adrian Luca

Coperta: Cătălin AndreiDifuzare: Editura S.P.E.R.
Str. Ritmului, Nr. 2A, Sect.2, Bucureşti,
Tel. 0723.520933, 0723.210648, 0722.664807

Tipar: SITECH SRL
Str. A.I. Cuza, Bl. A, Et. 1, Craiova
Tel. / Fax: 0251.414003Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale
Terapia toxicodependenţei: posibilităţi şi limite / Iolanda Mitrofan

Bibliogr.

- - -


I. landa (coord.)
II.
III.

Page 4

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC
Iolanda Mitrofan
-
-

-• Profesor la Uni

-

de psihoterapie din cadrul masterului

• Coordonatoarea programelor
forma

• Coordonatoarea Centrului de

PsAUTORI
Keymeulen Robrecht• -


• Memb

-
• Consultant senior la Centrul


Teodora Ciolompea


• Mai 1999-
Page 5

Institute of Southwest.
• 11-26 mai 2001 "Tehnici de
tratament în postcură, centre de zi,
centre rezidenţiale şi comunităţi
terapeutice" Milton House Center,
Londra, UK.

Cristina Denisa Stoica
• Psihoterapeut, Centrul de
Dezvoltare Personală, Consiliere şi
Psihoterapie Experienţială,
Universitatea Bucureşti
• Centrul pentru Tinerii Consumatori
de Drog, „Salvaţi Copiii”
• Asistent asociat, Doctorand-
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, Universitatea
Bucureşti.
• Stagii de documentare la
Universitatea Lumière, Lyon II
(Centrul de Cercetare în
Psihopatologie şi Psihologie Clinică),
Franţa, stagii de formare în
gestalterapie, analiză reichiană,
terapia toxicodependenţei, artterapie
(formatori din Franţa, Belgia,
Olanda).
• Coautor al lucrărilor, „Psihoterapia
Experienţială”(1997), „Adolescenţii şi
drogurile”(2000), „Manual pentru
părinţi”(2001).
• Membru fondator al Societăţii de
Psihoterapie Experienţială Română-
SPER .

Ioana Niculae
• Psihoterapeut, Centrul de
Dezvoltare Personală, Consiliere şi
Psihoterapie Experienţială,
Universitatea Bucureşti şi Centrul de
Consiliere pentru Adolescenţii şi

Tinerii Consumatori de Drog, Salvaţi
Copiii.
• Asistent universitar, Departamentul
pentru Pregătirea Personalului
Didactic, Universitatea Politehnică
Bucureşti.
• Stagii de formare în gestaltterapie,
analiză reichiană, terapia
toxicodependenţei (formatori din
Franţa, Belgia).
• Coautor al lucrării: “Manual pentru
părinţi” (2001).
• Membru al Societăţii de
Psihoterapie Experienţială Română
– SPER.


Seramis Sas
• Psihoterapeut, Centrul de
Dezvoltare Personală, Consiliere şi
Psihoterapie Experienţială,
Universitatea Bucureşti.
• Stagii de formare în terapia
toxicodependenţei (formatori din
Belgia şi Olanda).
• Membru al Societăţii de
Psihoterapie Experienţială Română
– SPER.• Medic generalist la Spitalul pentru
Studenţi.
• Martie 2002: participare la
seminarul “Organizarea reţelei de
tratament a toxicomaniilor”, susţinut
de psihologul Daniel Lorett (Spania).
• 23-29 septembrie, Buşteni:
participare la trainingul “Abordarea
cognitiv-comportamentală a
toxicodependenţei”, susţinut de
psihologul clinician Keymeulen
Robrecht.

Page 6

CUPRINS


CAPITOLUL I
ABORDAREA MEDICALĂ A TOXICODEPENDENŢEI
Teodora Ciolompea, Liliana Dorobăţ
1.1. Principiile tratamentului eficient al toxicomaniilor 17
1.2. Principiile alianţei terapeutice în abordarea pacientului toxicodependent 21
1.3. Definirea abuzului de substanţe şi a dependenţei de droguri 23
1.4. Modele de abordare a dependenţei de droguri 25
1.5. Toxicitatatea, abordarea terapeutică a intoxicaţiilor acute (supradoze) şi

sevrajului


28
1.6. Tratamentele de dezintoxicare 42
1.7. Tratamente de menţinere 44
1.8. Particularităţi ale tratamentului toxicodependenţei la femei 46

Bibliografie 50


CAPITOLUL II
ABORDAREA PSIHOTERAPEUTICĂ INDIVIDUALĂ ÎN TOXICODEPENDENŢĂ
Ioana Niculae
2.1. FĂRĂ MOTIVAŢIE, NU EXISTĂ TRANSFORMARE 51
2.1.1. Introducere 51
2.1.2. Motivaţia - o perspectivă psihoterapeutică 52
2.1.3. Motivaţia toxicodependentului 56
2.1.4. Un model terapeutic asupra schimbării umane 60
2.2. TERAPEUTUL FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU TOXICODEPENDENTUL 65
2..2.1. Introducere 65
2.2.2. Personalitatea toxicodependentului 67
2.2.3. Evaluarea psihologică individuală a toxicodependentului 71
2.2.4. Interviul motivaţional 75
2.2.5. Etapa menţinerii şi prevenirea recăderilor 101
2.2.6. O intervenţie de scurtă durată în toxicodependenţă 111
2.2.7. Psihoterapia experienţială şi toxicodependenţa 114
2.2.8. Concluzii 117

Bibliografie

Page 7

CAPITOLUL III
PSIHOTERAPIA DE GRUP ÎN TOXICODEPENDENŢĂ
Seramis Sas
3.1. Consideraţii generale
3.2. Structura şi metodologia procesului psihoter apeutic de grup cu

toxicomani3.2.1. Etapa iniţială de tratament
3.2.2. Etapa de mijloc a tratamentului
3.2.3. Etapa finală de tratament
3.3. Procesul terapeutic în cadrul grupului cu toxicomani (factori curativi şi

dinamică)3.4. Transferul în grup
3.5. Rezistenţa în grup
3.6. Profilul terapeutului
3.7. Consideraţii finale

Bibliografie


Capitolul IV
PREVENIREA RECĂDERII – NAVIGÂND PRINTRE STÂNCI
Robrecht Keymeulen
4.1. Procesul schimbării şi recăderea 183
4.2. Factori care participă la instalarea recăderii 185
4.3. Meta-analiza lui Irwin, Bowers, Dunn şi Wang 186
4.4. Alternative pentru fiecare verigă a lanţului recăderii 187
4.4.1. Introducere 187
4.4.2 Factori cognitivi antecedenţi 188
4.4.3. Factori ce ţin de stilul de viaţă 189
4.4.4 Situaţiile cu risc crescut şi modalităţile de a face faţă 189
4.5. O experienţă practică de prevenire a recăderii: Navigând printre stânci 190
4.5.1. Introducere 190
4.5.2. Structura generală a programului 190
4.5.3. Supravegherea conţinutului fiecărei şedinţe 191
4.6. Concluzii 192
Bibliografie 194

Similer Documents