Download Tehnologia Branzei PDF

TitleTehnologia Branzei
File Size1.1 MB
Total Pages117
Table of Contents
              Transportul laptelui
Umplerea cisternei cu lapte este indicată a se face la volumul total, deoarece în caz contrar există riscul ca la un drum mai lung să „se bată” grăsimea, formându-se granule de unt, sau să provoace accidente prin balansul mare al autocisternei.
	Recepţia calitativă
	Filtrarea
	Recepţie cantitativă
		Volumetric
		Gravimetric
	Răcirea
Instalaţia de pregătire a aburului are rolul de a asigura abur cu parametri necesari. Se compune din filtru de abur, reductor de presiune, regulator de debit, robineţi, manometre şi separatoare termodinamice.
	Pregătirea laptelui pentru coagulare
	Coagulare lapte
1. Generalităţi
	2. Condiţii tehnice
		FELUL LAPTELUI
	3. Ambalarea
	4. Depozitare şi transport
		Ambalajele din carton STAS 1097 – 61
			Aspect
			STAS 143-840 pentru lapte de consum
				STAS 3664 – 81 pentru brânză dietetică
Structura organizatorică a funcţiunii calitate
	Definirea termenilor de referinţă
	Descrierea produsului şi a distribuţiei acestuia
	Studiul H.A.C.C.P. la fabricarea laptelui de consum şi a brânzei dietetice
		Determinarea acidităţii
		Determinarea sării
		Controlul calităţii
	4. Bilanţul de materiale
		Lpast = 998 kg
		Lamb = 994 kg
		Ldepoz = 994 kg
		Cprel = 1 003 kg
		Zer = 6 301,89 kg
		Lpast = 7 348,94 kg
		Ld = 7 363,63 kg
		Lt = 999,5 kg
		Lrec = 998,8 kg
		Lcur = 996,8 kg
		Ld = 994,8 kg
			Bilanţ de materiale pentru cantitatea zilnică reală maximă pentru brânză dietetică
				Calculul de proiectare al pasteurizatorului cu plăci cu cinci zone
				Wr,cwri,twrf W,cwi,twi Li,c1,t1 Ln,c1’,t1’ A,cai,tai
				Calculul termic cu determinarea coeficienţilor totali de transfer termic
				Caracteristici tehnice ale autocisternelor tip 10 CLA.1
				Caracteristici tehnice ale galactometrului
            

Similer Documents