Download Tarihin Büyük Sırları Paul Aron PDF

TitleTarihin Büyük Sırları Paul Aron
File Size926.7 KB
Total Pages82
Document Text Contents
Page 1

Kitap Adı: Tarihin Büyük Sırları
Yazar: Paul Aron
I. Bölüm
Neandertaller Atamız mıydı?1856 Ağustosunda bir gün, kuzeybatı Almanya'da Neander Vadisi'ndeki bir taş
ocağında, bir işçi kireçtaşı içinde mağara ayısına ait olabileceğini düşündüğü
bazı kemikler buldu. Bulduklarını o yörede öğretmenlik yapan, doğa tarihine
meraklı Johann Fuhlrott'a göstermek için bir kenara ayırdı.

Fuhlrott, ayı kemiklerinden çok daha önemli bir olayla karşı karşıya olduğunu
hemen kavradı. Kafatası hemen hemen bir insanın kafatası boyutlarındaydı ama
farklı bir biçime sahipti, alnı daha basıktı. Gözlerin üzerinde kemik çıkıntısı
vardı, geniş basık bir burun, iri ön dişler ve eğik bir sırt görülüyordu. Bulunan
kemiklere bakılırsa, onların sahibi olan yaratık, normal insanlardan daha kısa,
bodur ve çok daha güçlüydü ama yine de bu kemikler bir insan iskeletini
andırıyordu. Fuhlrott, kemiklerin çok eski jeolojik tortuların arasında bulunmuş
olmasının, onları daha da önemli kıldığını anlamıştı.

Öğretmen, Bonn Üniversitesi'nde anatomi profesörü olan Hermann
Schaaflhausen ile temas kurdu. Profesör de kemiklerin olağandışı olduğunu
kabul etti. Daha sonra, bunların "bugüne dek bilinmeyen doğal bir yapı"
olduklarını söyleyecekti. Gerçekten de Schaaflhausen, işçinin bulduğu ve
Neandertal olarak adlandırılacak olan iskeletin, yeni -daha doğrusu çok, çok
eski- bir insan tipi olduğuna inanıyordu. Hatta, Schaaflhausen, Neandertallerin
modern insanın eski atası olduğundan bile kuşkulanmış olabilirdi.

Eğer profesör ve öğretmen, buluşlarının bilimsel çevreler tarafından
onurlandıracağını ummuşlarsa, büyük bir düş kırıklığı yaşamış olmalılar.
Darvin'in evrim teorisini öne sürdüğü Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasına
(1859) daha üç yıl vardı. Bilim insanlarının çoğunluğuna göre, insanın bırakalım
şu kemiklerin ait olduğu türü, bir başka türden evrimleştiği fikri tam bir
saçmalıktı. Zamanın önde gelen patologu, Rudolf Virchow, kemikleri inceledi ve
bunların pek bilinmeyen bir hastalıktan ölen normal bir insana ait olduğunu
açıkladı. Diğer uzmanlar da bu kervana katıldılar.

Ne var ki, on dokuzuncu yüzyılın sonunda, Darvinizm artık bilimsel çevrelerin
çoğunluğuna egemendi. Fransa'da Gabriel de Mortillet gibi bazı bilim adamları,
kemikleri yeniden inceleyip, modern insanın Neandertallerden türediğini öne
sürdüler. Fransa, Belçika ve Almanya'da daha çok Neandertal kalıntısının
bulunması, savlarını güçlendirdi. 110 bin ile 35 bin yıl öncesine ait olan fosiller,
ya hastalıklı ya da modern insan olduklarını öne sürerek, bu türü göz ardı etmeyi
olanaksız kılmıştı.


www.maximumbilgi.com tarafından hazırlanmıştır. 1

Similer Documents