Download Taktyka_sprytnej_kobiety poradnik darmowy ebook pdf pobierz darmowe ebooki PDF

TitleTaktyka_sprytnej_kobiety poradnik darmowy ebook pdf pobierz darmowe ebooki
TagsNonverbal Communication
File Size501.8 KB
Total Pages18
Table of Contents
              8. Bądź sexy!
13. Słuchaj, gdy on mówi
	13.1. Aktywne słuchanie
19. Przez żołądek do serca
	19.1. Afrodyzjaki
Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?
            
Document Text Contents
Page 2

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment

pełnej wersji pod tytułem:

"Taktyka sprytnej kobiety"

Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez

ZloteMysli.pl

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie

rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości

publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-

sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 3.02.2009

Tytuł: Taktyka sprytnej kobiety

Autor: Dominika Kukuła

Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna

Skład: Magda Wasilewska

Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: [email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

mailto:[email protected]
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/?c=regulamin
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/?c=regulamin
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/

Page 9

TAKTYKA SPRYTNEJ KOBIETY – darmowy fragment – kliknij po więcej
Dominika Kukuła

● str. 9

Dlatego daj mu się wygadać. Nie przerywaj. Dowiesz się dzięki temu

wszystkiego, czego by nie powiedział, gdybyś zarzuciła go pytaniami.

Zwierzy Ci się ze swoich marzeń. Tylko musisz zachęcić go do mó-

wienia. Dzięki temu możesz lepiej go poznać. No i on nie będzie oglą-

dał się za innymi, które chętnie go wysłuchają. Ciesz się, że się przed

Tobą otwiera.

Mężczyźni uwielbiają się popisywać. Dlatego potrzebna jest im świa-

domość, że potrafią czegoś nauczyć kobietę. Rozmawiając z partne-

rem, patrz mu uważnie w oczy, od czasu do czasu zadaj pytanie.

Okazuj szacunek partnerowi – nie przerywaj brutalnie jego wypo-

wiedzi, nie walcz z jego poglądami, lecz staraj się je najpierw poznać

i zrozumieć.

Ważny jest też język ciała – nie można tylko słuchać, ale trzeba poka-

zywać rozmówcy, że go słuchamy poprzez zachowania niewerbalne,

takie jak utrzymywanie odpowiedniego kontaktu wzrokowego, oka-

zywanie zainteresowania postawą ciała, mimiką czy gestami, (nie

ziewaj, nie wychodź z pomieszczenia w trakcie rozmowy!).

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy musimy sobie uświadomić, że

już w momencie rozpoczęcia dyskusji z partnerem jak gdyby zobo-

wiązujemy się do wysłuchania jego kontrargumentów. W myśl po-

wiedzenia: „nie chcesz słuchać, nie dawaj powodu do mówienia”.

13.1. Aktywne słuchanie

Słucham

http://www.kobietabezpieczna.pl/.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dominika Kukuła

http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://www.kobietabezpieczna.pl/index.php?page=article&id=91
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/

Page 10

TAKTYKA SPRYTNEJ KOBIETY – darmowy fragment – kliknij po więcej
Dominika Kukuła

● str. 10

Słuchanie polega na skupieniu uwagi tak, aby zrozumieć, jak czuje

się nasz rozmówca, w jaki sposób postrzega swój świat. Oznacza wy-

zbycie się swoich uprzedzeń i przekonań, żeby patrzeć oczyma dru-

giej osoby.

Słuchanie to uwaga, jaką poświęcamy partnerowi, aby go zrozu-

mieć i za sprawą swojej odpowiedzi, potwierdzić to zrozumienie.

Pokazuj, że słuchasz. Twój „język ciała” musi pokazywać, że słuchasz:

utrzymuj kontakt wzrokowy z partnerem, niech Twoja twarz i ciało

będą skierowane, a nawet lekko pochylone w jego stronę (nie bądź

odwrócona bokiem czy plecami), zachowuj wyraz uwagi i skupienia

na twarzy. Nie zajmuj się w tym czasie innymi czynnościami (nie

czytaj, nie oglądaj TV, nie patrz w okno, nie wychodź do innego po-

mieszczenia itp.).

Musisz skoncentrować się na partnerze i wiadomościach, które za-

mierza Ci przekazać. Kiedy rozmawiasz ze swoim mężczyzną, bądź

z nim całą sobą. Spróbuj zatracić się w danej chwili. W ten sposób

dajesz sygnał, że interesuje Cię i temat i sam rozmówca.

Jeśli rozmowa jest ważna, przerwij to, co w danej chwili robiłaś i za-

cznij naprawdę słuchać.

Nie dopuszczaj do tego, aby Twoje myśli i uwaga błądziły bez celu.

Nieraz jest tak, że nie jesteśmy skoncentrowani na słuchaniu tego, co

partner chce nam powiedzieć. A koncentrujemy się na tym, jak wy-

gląda, albo na jakimś szczególe jego wypowiedzi wyrwanym z kon-

tekstu, który z czymś się nam po prostu skojarzył.

Partner na pewno będzie usatysfakcjonowany tym, że został wysłu-

chany. Aby go w pełni zrozumieć, wsłuchaj się w jego sposób widze-

nia, w jego potrzeby i jego ograniczenia.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dominika Kukuła

http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/

Page 18

http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://sprytna-kobieta.zlotemysli.pl/attract,1/
http://www.zlotemysli.pl/attract,1/
http://pp.zlotemysli.pl/attract,1/
http://zlotemysli.pl/attract,1/?c=zk

Similer Documents