Download SVETA NAUKA Hr PDF

TitleSVETA NAUKA Hr
File Size429.8 KB
Total Pages53
Document Text Contents
Page 27

patnji. Swadhyaya je sravana, proučavanje s dubokom pažnjom,
mananom i zato predstavlja nididhyasanu, stvaranje predstave o
istinskoj vjeri u Jastvo; što znači – što sam ja , odakle sam došao,
gdje ću otići, zašto sam ovdje i slična pitanja koja se tiču Jastva.
Brahmanidhan je krštenje ili stapanje Jastva u struju Svetog Zvuka
(Pranava, Aum), što predstavlja sveto djelovanje, kako bi se
postiglo oslobođenje i predstavlja jedini put kojem se čovjek može
okrenuti svojoj Božanstvenosti, Vječitom Ocu, odakle je pao. Vidi
Otkrivenje 2:19.
„Poznam tvoja djela, tvoju ljubav, tvoju vjeru, tvoju uslužnost,tvoju postojanost. Znam da su tvoja posljednja djela
brojnija od prijašnjih.“

SUTRA 5, 6

AUM SE MOŽE ČUTI NJEGOVANJEM SRADDHE (PRIRODNE LJUBAVI U
SRCU), VIRYE (MORALNE ODVAŽNOSTI), SMRITI (PRISJEĆANJEM NA

VLASTITU BOŽANSTVENOST) I SAMADHIEM (ISTINSKOM
KONCENTRACIJOM).

SRADDHA JE JAČANJE PRIRODNE LJUBAVI SRCA.

KAKO SE JAVLJA SVETI ZVUK. Ovaj Sveti Zvuk, Pranava Sabda
javlja se spontano kroz njegovanje Sraddhe, energičnim
nastojanjem prirodne ljubavi srca; Virye, moralne odvažnosti;
Smriti, istinskog poimanja svijeta; i Samadhia, istinske
koncentracije.

VRLINA LJUBAVI. Ova prirodna ljubav predstavlja glavnu potrebu u
postizanju svetog života. Kad se ta ljubav, nebeski dar Prirode, javi
u srcu, ona iz sistema uklanja sve uznemirujuće uzroke i smiruje ga
do savršeno normalnog stanja, okrepljujući sve životne moći
izbacuje sve strane materije – klice bolesti – na prirodan način iz
njega, (znojenjem i slično) i tako čovjeka čini savršeno zdravim i
tijelom i duhom, osposobljavajući ga da razumije pravilno vodstvo
Prirode.
Kad se u čovjeku razvije ta ljubav, ona ga čini sposobnim da
razumije pravi položaj svog Jastva, kao i drugih koji ga okružuju.
Uz pomoć ovakve ljubavi koja se razvila, čovjek postaje sretan u
postizanju Bogolikog društva božanskih osoba i biva zauvijek
spašen. Bez te ljubavi, čovjek ne može živjeti na prirodan način,
niti je u stanju družiti se sa odgovarajućom osobom radi vlastitog
dobra; često biva uznemiren stranim tvarima koje unosi u svoj
sistem uslijed grešaka u razumijevanju vodstva Prirode, a kao
posljedica toga je tjelesna i duševna patnja. Nikad ne nalazi bilo
kakav mir i život mu postaje teret. Zato je odnjegovati ovakvu
ljubav, nebeski dar, osnovni uvjet za postizanje svetog oslobođena;
bez nje, čovjeku je nemoguće primaći se oslobođenju makar i za
jedan korak. Vidi Otkrivenje 2:2-4.
„Poznam tvoja djela, tvoj trud i tvoju postojanost. Znam da ne možeš podnositi zlikovce: iskušao si one koji tvrde da
su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lašci.“
„Ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime, i nisi klonuo.“
„Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio.“

Similer Documents