Download Statica Navei PDF

TitleStatica Navei
File Size6.0 MB
Total Pages279
Document Text Contents
Page 2

_______________________________________________________________________________
6

12. Influenţa modificării salinităţii apei asupra pescajului mediu al
navei .................................................................................................... 68
13. Rezerva de flotabilitate. Marca de bord liber ............................... 71
PROBLEME REZOLVATE .......................................................... 74

CAPITOLUL III. STABILITATEA INIŢIALĂ A NAVEI ....... 83
14. Consideraţii generale despre stabilitatea navei ............................ 83
15. Înclinări izocarene. Teorema Euler .............................................. 86
16. Deplasarea centrului de carenă ..................................................... 88
17. Metacentre şi raze metacentrice ................................................... 92
18. Moment de redresare. Formula metacentrică a stabilităţii.
Înălţimi metacentrice .......................................................................... 95
19. Momentul stabilităţii de formă şi momentul stabilităţii de
greutate ................................................................................................ 100
20. Momentul unitar al înclinării transversale şi momentul unitar de
asietă .................................................................................................... 102
21. Forţe perturbatoare ........................................................................ 103
22. Variaţia poziţiei metacentrului transversal cu pescajul.
Raza metacentrică diferenţială ........................................................... 106
23. Influenţa salinităţii apei asupra stabilităţii şi asietei navei ........... 112
24. Influenţa deplasărilor de mase la bord asupra poziţiei şi
stabilităţii navei ................................................................................... 114
25. Proba de stabilitate ........................................................................ 119
26. Influenţa încărcăturilor suspendate asupra stabilităţii navei ........ 122
27. Influenţa ambarcării şi debarcării de mase la bord asupra
poziţiei şi stabilităţii navei .................................................................. 125

27.1 Ambarcarea de mase mici .............................................. 125
27.2 Ambarcarea de mase mari ............................................. 129

28. Influenţa încărcăturilor lichide cu suprafeţe libere asupra
stabilităţii navei ................................................................................... 132
PROBLEME REZOLVATE .......................................................... 136

CAPITOLUL IV. STABILITATEA NAVEI LA UNGHIURI
MARI DE ÎNCLINARE .................................................................. 169
29. Consideraţii generale despre stabilitatea navei la unghiuri mari
de înclinare .......................................................................................... 169
30. Coordonatele centrului de carenă şi ale metacentrului
transversal ........................................................................................... 170
31. Momentul de stabilitate şi braţul stabilităţii pentru unghiuri
mari de înclinare. Stabilitatea de formă şi stabilitatea de greutate .... 171
32. Înălţimea metacentrică generalizată ............................................. 174
33. Stabilitatea dinamică a navei. Braţul stabilităţii dinamice ........... 175
34. Diagramele de stabilitate statică şi dinamică. Proprietăţi ............ 180

Page 140

_______________________________________________________________________________
144

Aceasta se datorează deplasării masei 1P t= lateral cu distanţa 8yl m= , ceea
ce determină un moment exterior de înclinare:

e yM P l=

Condiţia de echilibru static este:
e sM M=

sau:
yP l GM= D j

de unde rezultă:
1 8 5

0, 4
1 100 10 2 0,05

y yP l P l lGM m
L B d a

× ×
= = = =
D j r × × × ×

Dar:
GM KM KG= -

Cum pontonul este paralelipipedic:
2 22 10

5,16
2 12 2 12 2
d B

KM KB BM m
d

= + = + = + =
×

În final, cota centrului de greutate al pontonului are valoarea:
5,16 0, 4 4,76KG KM GM m= - = - =

Problema 14
O navă tip ponton paralelipipedic are: 100 , 10 , 4L m B m d m= = = în apă cu

densitatea de 31,010 /t m . Să se găsească:
(a) deplasamentul;
(b) noul pescaj dacă se încarcă 750 t de marfă;
(c) noul pescaj dacă densitatea mediului în care navighează este de

31.025 /t m ;
(d) noul pescaj dacă ajunge în port unde densitatea apei este 31,005 /t m ;
(e) câtă marfă trebuie descărcată în port pentru ca pescajul final să fie de

3,5 m .

Rezolvare:
(a) Deplasamentul pontonului se calculează cu formula:

1,010 100 10 4 4040L B d tD =r = × × × =

(b) Încărcându-se masa 750P t= de marfă, noul pescaj se calculează cu
relaţia:

Page 279

_______________________________________________________________________________
283

[15] Năstase C. - Calculul şi construcţia navei, Editura Tehnică, 1964
[16] Popovici O., Chirică I., Ioan A. - Calculul şi construcţia navei,

Universitatea din Galaţi, 1984

[17] Rajdestvenski B., Lugovski B., Borisov B. - Statika Karablea,
Sudostroenie, Leningrad, 1986

[18] Roberts P. - Watchkeeping Safety and Cargo Management in Port. A
practical guide, The Nautical Institute, London, 1995

[19] Semyonov - Tyan - Shansky V. - Statics and Dynamics of the Ship,
Sudostroenie, Leningrad, 1973

[20] Voitkunski Ia. N. - Spravocinik po teoria karablea, Sudostroenie,
Leningrad, 1976

[21] William E. George - Stability and Trim for the Ship's Officer, Cornell
Maritime Press, Inc. 1983

[22] X X X - Principles of Naval Architecture - Second revision, (vol I). Stability
and Strenght, S.N.A.M.E. NJ, 1988

[23] X X X - S.T.C.W. Convention - International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarens, 1978, as amended in
1995 and 1997, International Maritime Organization (I.M.O.), London, 1976

Similer Documents