Download ŠERIJATSKO PRAVO - Reformizam I Izazovi Modernosti - Dr. Fikret Karčić PDF

TitleŠERIJATSKO PRAVO - Reformizam I Izazovi Modernosti - Dr. Fikret Karčić
File Size2.1 MB
Total Pages265
Table of Contents
              NASLOVNA STRANA
SADRŽAJ
Predgovor
ŠERIJATSKO PRAVO
- STUDIJE
	OPŠTI POGLED NA PRAVO U ISLAMU, NJEGOV ISTORIJSKI RAZVOJ, TEORIJSKE I PRAKTIČNE MOGUĆNOSTI REFORME
		1. Struktura šerijatskog prava
		2. Istorijski proces izgradnje šerijatskog pravnog sistema
		3. Teorijske i praktične mogućnosti reforme šerijatskog prava
			a. Običaj ('urf)
			b. Pravne fikcije (hiyal)
			c. Državno zakonodavstvo (al-siyāsa al-shar'iyya)
			d. Pravičnost (al-nazar- fī 'l-mazālim)
	DOBA KLASIČNIH ŠKOLA PRAVA
		1. Društveno-historijske prilike
		2. Izvori prava
		3. Pravna nauka
			a) Ebu Hanife i njegova škola
			b) Malik i njegova škola
			c) Šafija i njegova škola
			d) Ibn Hanbel i njegova škola
			e) Iščezle škole ehlu-sunneta
			f) Vladajuće pravno tumačenje haridžija
			g) Vladajuće pravno tumačenje ši'ija
		4. Primjena prava
	ZAŠTIĆENE VRIJEDNOSTI U ŠERIJATSKOM PRAVU
		1. Neophodne stvari - darūriyyât
		2. Potrebne stvari - hâdžiyyât
		3. Poželjne stvari - tahsiniyyât
	O OPĆIM ŠERIJATSKIM PRAVILIMA
ZAPAD I ISLAM -
KAKO PREVAZIĆI OPASNE IZAZOVE
	KAKO SE RAZVILA IDEJA SLOBODE BELIGIJE NA ZAPADU
		Prva faza: religijska nesloboda
		Druga faza: tolerancija
		Treća faza: sloboda religije
	VRIJEME DEKLARACIJA
		Zašto Povelja muslimana Evrope?
		Šta je novo na (muslimanskom) Zapadu?
	DUPLI STANDARDI U VANJSKOJ POLITICI ZAPADA
		Građani drugog reda
		Kršenje međunarodnog prava
		Nedostatak istinske i sveobuhvatne pravde
		Pozitivni pomaci u unapređenju prava žene prošli neopaženi
	ZNAČENJE TERORIZMA: ODGOVORI MUSLIMANSKIH USTANOVA
		I. Organizacija islamske konferencije
		II. Akademija za islamska istraživanja pri Al-Azharu
		III. Akademija za Fikh Svjetske islamske lige
		IV. Poređenje stavova muslimanskih institucija
BOSNA I HERCEGOVINA I BOŠNJACI - MODERNI IZAZOVI I ODGOVORI
	IZAZOVI I BOŠNJAČKI INTELEKTUALNI ODGOVORI
		Život izvan islamske države: emigrirati ili ostati
		Služba u nemuslimanskoj vojsci
		Uspostavljanje muslimanske komunalne organizacije
		Hilafet i panislamizam
		Islam i evropska kultura
		Zaključak
	"ISTOČNO PITANJE" PARADIGMA ZA HISTORIJU MUSLIMANA BALKANA U XX. VIJEKU
		"Istočno pitanje"
		Balkanska perspektiva
	JEDNA VAŽNA FETVA O PITANJU ISELJAVANJA BOSANSKIH MUSLIMANA U VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE
		Hidžra i propisi u vezi s njom koji se odnose na muslimane u Bosni
	SLUŽBA REISUL-ULEME KOD BOŠNJAKA
		Reisul-ulema: od titule do službe
		Legitimitet pozicije reisul-uleme
		Menšura
	ŠTA JE TO "ISLAMSKA TRADICIJA BOŠNJAKA"?
		2. Pripadanje osmansko-islamskoj kulturnoj zoni
		3. Postojanje elemenata "islamizovane" prakse stanovnika pred-osmanske Bosne
		4. Tradicija islamskog reformizma (islah) u tumačenju Islama
		5. Institucionalizacija Islama u obliku Islamske zajednice
		6. Praksa iskazivanja Islama u sekularnoj državi
	ŠTA SU TO „ZAHTJEVI VREMENA“?
	ISLAM U SEKULARNOJ DRŽAVI: PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE
		1. Razumijevanje sekularne države u liberalnoj demokratskoj tradiciji
		2. Sekularna država u Bosni i Hercegovini u današnje doba
		3. Iskazivanje i institucionalizacija islama u sekularnoj državi
		Zaključak
O AUTORU
	BIOGRAFIJA
		I. Obrazovanje
		II. Jezička kompetentnost
		III. Akademsko iskustvo
		IV. Akademske i druge javne službe
		V. Učešće na međunarodnim skupovima i specijalističkim boravcima
	BIBLIOGRAFIJA
		I. Publikacije i knjige
			a) autor ili priredjivač
			b) Prevodi:
		II. Članci u časopisima i enciklopedijama
            
Document Text Contents
Page 1

1

Page 2

2dr.

ŠERIJATSKO PRAVO -
REFORMIZAM I IZAZOVI

MODERNOSTI


hrestomatija tekstova i eseja
Biblioteka:
Savremeni islamski mislioci

Knjiga: 6


-izdanja:
www.bosnamuslimmedia.com

Page 132

132

Štaviše, Azapagić je tvrdio da analogija između Hidžre
Poslanika, s.a.v.s., i emigracije Bošnjaka nije valjana. Prva je donijela
mobilizaciju muslimana i njihov pobjedonosni povratak u Meku. Druga
je izraz i potez ka daljnjem slabljenju bez mogućnosti pobjedonosnog
povratka. Autor kaže da bi to bilo kao "prodavanje dragulja da se kupi
kamenje".9

Azapagićevo mišljenje, koje je naišlo na veliki publicitet u
Bosni, razlikovalo se od mišljenja osmanlijske uleme tog vremena.
Osmanlijski šejhu-l-islam je 1887. dao fetvu da je život muslimana u
izgubljenim osmanlijskim provincijama postao nepodnošljiv, te da oni
trebaju emigrirati i doseliti se na osmanlijske teritorije.10 Poslije toga
uspostavljen je poseban ured za nadgledanje muslimanskih imigranata
( - ) pod nadzorom sultana.

Azapagić je shvatio da pravne kategorije ne mogu biti odvojene
od njihove svrhe i sadržaja. Nije htio izdati fetvu osnovanu na temelju
starih knjiga fikha. Uzeo je u obzir realnost muslimana, njihove bitne
interese, perspektive i ciljeve. Njegov položaj muftije Tuzle i reisu-l-
uleme Bosne dali su mu dovoljno kredibiliteta da znatno smanji val
iseljavanja u Osmanlijsku državu.

Za vrijeme srpske agresije na Bosnu i genocida nad Bošnjacima
od 1992. do 1995., kada je pola bošnjačkog stanovništva bilo prisiljeno
napustiti domovinu i tražiti utočište u inozemstvu, mišljenje M.T.
Azapagića je ponovo dobilo na značaju. Priznalo se da je on bio prvi
bosanski alim modernih vremena koji je prepoznao značaj teritorijalne
dimenzije za muslimanske zajednice u nemuslimanskoj sredini.11
Muslimani Bosne nisu mogli postojati kao apstraktna zajednica nego

9 Muhamed Mufaku al-Arnaut, "Islam and Muslims in Bosnia 1878-1918: Two Hijras
and Two Fatwas", (1994) 2: 25o; M. T. Azapagić, "Risala
o hidžri", str. 217.
10 Kemal H. Karpat, "The Hijra From Russia and the Balkans: the Process of Self-
definition in the Late Ottoman State", u

, ur., Dale F. Eickelman and James Piscatori (London:
Routledge, 1990), str. 137.
11 Intervju sa Muhamedom Filipovićem, profesorom Filozofskog fakulteta
Sarajevskog univeriteta, u: , Sarajevo, 1. decembar 1996., str. 29.

Page 133

133

kao stanovnici određenih sela i gradova. Islam u ovoj zemlji je moguće
očuvati samo ako su očuvana muslimanska naselja. Zbog toga,
iseljavanje je definitivno slabilo muslimansku moć i vitalnost,
ograničavalo njihov životni prostor i postepeno ih dovelo u status
fizičke i intelektualne manjine.

Druga rasprava o Hidžri Bošnjaka bila je djelo Muhammeda
Rešida Ridaa, poznate ličnosti muslimanskog reformističkog pokreta
( ) i urednika časopisa - . U tom časopisu je 1909. M.R.
Rida objavio članak - ("O hidžri i
pravilima koja se odnose na muslimane Bosne").12 Ovaj rad napisan je
kao odgovor na pitanje Muhameda Zahirudina Tarabara (1882.-1957),
koji je tada bio učenik Fejzija medrese u Travniku. Činjenica da je
jedan učenik poslao pismo uredniku - pokazuje utjecaj
pokreta među mladim Bošnjacima tog vremena.

Bosanski učenik je u pismu naveo da su poslije pripajanja Bosne
Austro-Ugarskoj stanovnici ove zemlje bili zbunjeni u vezi s pitanjem
koji kurs da slijede pod novom upravom. Nepoznati turski vaiz
proglasio je u jednom javnom nastupu u jednom bosanskom gradu da je
Bosna postala daru-l-harb, da sva pravna djela muslimana, uključujući
ibadet i ženidbu, pod nemuslimanskom upravom nisu valjana te da
muslimani trebaju emigrirati. Bosanski učenik tražio je od urednika -

da pojasni ovo pitanje.

M. R. Rida je odbio mišljenje turskog vaiza. Elaborirao je
pitanje hidžre i zaključio sljedeće: muslimanski učenjaci slažu se da je
hidžra obavezna u dva slučaja. Prvi je kada muslimani nisu u stanju da
praktikuju svoju vjeru zbog nereda ( ), prisilnog preobraćanja ili
utjecaja da se ponašaju protiv vlastitih vjerskih normi. Drugi je slučaj
kada muslimani trebaju emigrirati zbog džihada. Očigledno je da se
ovaj drugi slučaj ne odnosi na Bošnjake kao što se ne odnosi ni prvi.


12 - , sv. 12, 410-415. Ovaj članak su na bosanski jezik preveli i analizirali
Fikret Karčić i Mustafa Jahić. Vidi: "Jedna važna fetva o pitanju iseljavanja Bosanskih
Muslimana u vrijeme austrougarske uprave", (Sarajevo), 27
(1991), str. 41-47.

Page 264

264

41. ”Applying the Shari’ah in Modern Societies: Main
Development and Issues” (Primjena šerijata u modernim
društvima: glavni razvoj i pitanja), Islamic Studies, 40:2
(2001), pp. 207-226.

42. ”Kako je hanefijski mezheb došao u Bosnu: tumačenje
silsile Hasana Kafije Pruščaka”, Novi Muallim, vol. III, no.
8 (5 januar 2002), pp. 20-25.

43. ”Pregled enciklopedijskih radova o Islamu na engleskom i
turskom jeziku”, Novi Muallim, vol. III, no. 9 (30.mart
2002), pp. 100-106.

44. “Terorizam: značenje, historija i veza s religijom”, Glasnik
-4

(Mart-April 2002), pp. 253-284.
45. “Značenje terorizma: odgovori muslimanskih ustanova”,

5-6 (Maj-
pana su u obliku brošure pod

naslovom Terorizam: značenje, historija i veza sa religijom
i Značenje terorizma -odgovori muslimanskih ustanova,

Nova serija, knjiga 8 (Sarajevo 2002), str.88.
46. “Time, History and Man in the Qur’an According to the

Risale-i Nur”
-

-i Nur, 24th -25th

180-194.
47. “The Eastern Question- A Paradigm for Understanding the

Balkan Muslims` History in the 20th Century, Islamic
Studies, 41:4 (2002), pp.635-650.

48. “Islamski reformizam u Bosni i Hercegovini”, Ljudska
prava, 4:3-4 (2003), pp.117-122.

Page 265

265

49. “Koncept građanstva u savremenoj islamskoj pravnoj
misli”, -2003
(Sarajevo 2004), pp. 313-329.
Engleska verzija “The Issue of Citizenship in Contemporary
Islamic Legal Thought” u Giovanni Filoramo (ed.),

Moreclliana, 2005), pp.275-287.
50. “Neki primjeri ugovora iz Stare Mesopotamije“, Godišnjak

-2004, pp.172-179.
51. “The Legacy of Memory: Wars and Political Culture”

(Baština sjećanja: ratovi i politička kultura) in Europe`
Middle East? Bosnia and Herzegovina and the Dayton
Agreement in Perspective - -

-57-60.
52. Pravne kulture: koncept, izučavanje i klasifikacija”,

-2005, pp.
287-299.

53. "Islam i evropske integracije. Pitanje institucionalizacije
Islama”, u Religija i evropske integracije, ur. Ivan

istrat, 2006),
pp.187-199.

54. “O pokušajima kodifikacije građanskog prava u historiji
SAD”, -
2006, pp.185-193.

55. “Povelja Kira Velikog”, Ljudska prava (Sarajevo), VII: 3-4
(2006), pp. 126-129.

56. “The Bosnian Muslims and Islamic International Networks:
“The Age of Conventions””, Bosnian Studies (Sarajevo),
I:1 (2007), pp.114-121.a: 10. 2. 2008. god.

Similer Documents