Download SeadSakic-Tehnicka_mehanika PDF

TitleSeadSakic-Tehnicka_mehanika
File Size26.8 MB
Total Pages159
Table of Contents
              Binder1
	DSCN9847
	DSCN9848
	DSCN9849
	DSCN9850
	DSCN9851
	DSCN9852
	DSCN9853
	DSCN9854
	DSCN9855
	DSCN9856
	DSCN9857
	DSCN9858
	DSCN9859
	DSCN9860
	DSCN9861
	DSCN9862
	DSCN9863
	DSCN9864
	DSCN9865
	DSCN9866
	DSCN9867
	DSCN9868
	DSCN9869
	DSCN9870
	DSCN9871
	DSCN9872
	DSCN9873
	DSCN9874
	DSCN9875
	DSCN9876
	DSCN9877
	DSCN9878
	DSCN9879
	DSCN9880
	DSCN9881
	DSCN9882
	DSCN9883
	DSCN9884
	DSCN9885
	DSCN9886
	DSCN9887
	DSCN9888
	DSCN9889
	DSCN9890
	DSCN9891
	DSCN9892
	DSCN9893
	DSCN9894
	DSCN9895
	DSCN9896
	DSCN9897
	DSCN9898
	DSCN9899
	DSCN9900
	DSCN9901
	DSCN9902
	DSCN9903
	DSCN9904
	DSCN9905
	DSCN9906
	DSCN9907
	DSCN9908
	DSCN9909
	DSCN9910
	DSCN9911
	DSCN9912
	DSCN9913
	DSCN9914
	DSCN9915
	DSCN9916
	DSCN9917
	DSCN9918
	DSCN9919
	DSCN9920
	DSCN9921
	DSCN9922
	DSCN9923
	DSCN9924
	DSCN9925
	DSCN9926
	DSCN9927
	DSCN9928
	DSCN9929
	DSCN9930
	DSCN9931
	DSCN9932
	DSCN9933
	DSCN9934
	DSCN9935
	DSCN9936
	DSCN9937
	DSCN9938
	DSCN9939
	DSCN9940
	DSCN9941
	DSCN9942
	DSCN9943
	DSCN9944
	DSCN9945
	DSCN9946
	DSCN9947
	DSCN9948
	DSCN9949
	DSCN9950
	DSCN9951
	DSCN9952
	DSCN9953
	DSCN9954
	DSCN9955
	DSCN9956
	DSCN9957
	DSCN9958
	DSCN9959
	DSCN9960
	DSCN9961
	DSCN9962
	DSCN9963
	DSCN9964
	DSCN9965
	DSCN9966
	DSCN9967
	DSCN9968
	DSCN9969
	DSCN9970
	DSCN9971
	DSCN9972
	DSCN9973
	DSCN9974
	DSCN9975
	DSCN9976
	DSCN9977
	DSCN9978
	DSCN9979
	DSCN9980
	DSCN9981
	DSCN9982
	DSCN9983
	DSCN9984
	DSCN9985
	DSCN9986
	DSCN9987
	DSCN9988
	DSCN9989
	DSCN9990
	DSCN9991
	DSCN9992
	DSCN9993
	DSCN9994
	DSCN9995
	DSCN9996
	DSCN9997
	DSCN9998
	DSCN9999
Binder2
	DSCN0001
	DSCN0002
	DSCN0003
	DSCN0004
	DSCN0005
	DSCN0006
            
Document Text Contents
Page 1

J

' .

Sead SAKIC, prof. masin stv~

v

TEHNICKA MEHANIKA
ZBIRKA ZADATAKA ZA UCENIKE SREDNJIH SKOlA

1996.

4:=200'"
1.em

U. 1m
l..°1cm

, -

, . ....

Page 2

Sead SAKIC, prof. masinstva
ZBIRKA ZAOATAKA

IZ TEHNICKE MEHANIKE
- prvo izdanje -

Recenzenti :
Nedzad Mrsi6, dipl.inz.masinstva
Mehmed Moranjki6, dipl.inz.masinstva

Izdavac:
OJL "OENFAS" Tuzla

Graficka obrada:
Ozevad Alici6

Stampa:
OJL "OENFAS" - Tuzla

Za stampariju:
Suljo Hasanovi6

Tiraz 1500

Tuzla, 1996.

Page 79

3. dio:

F,,, +G, +G,
S, = (J '

120000 + 7500 + 7970
-'--'-'--'--......:....:....:....---'-~-=- = 18 em'

ed 7530

S = d,'n; = 18
, 4 d, = 4.8 em

G, = S3' /' . Y = 0.18 . 600 . 78.5 = 8500 N

4. dio:

F,,, + G,+G, +G,
S, =

120000 + 7500 + 7970 + 8500 ,
7530 = 19.1 em

S = d,'n; = 19 1
' 4 . ; d, = 5 em

G, = S. /' . y = 0.191 . 600 . 78.5 = 9000 N

Ukupna tezina tijela jednake cvrstoce:

G = 7500 + 7970 + 8500 + 9000 = 32970 N

Usteda na tezini je :

36895 - 32970 = 3925 N

2.1.25. Koliki mora biti promjer stapa kruznog presjeka duzine
40 m ako je na kraju opterecen silom od 10 kN uzevsi u
obzir tezinu materijala specificne tezine y = 78.5 N/dm'. ako
je (Jed = 7000 N/em' ?

2.1.26. S kolikom se aksijalnom silom smije opteretiti stap kruznog
presjeka promjera 12 mm. duzine 200 m. ako je (Jed = 7000 N/em'.
a y = 78.5 N/dm'?

2.1.27. Kolika je kriticna duzina ziee ako je (J M = 30000 N/em'.
a y = 78.5 N/dm' ?

71 .

Page 80

2.1.28. Celicni slap poprecnog presjeka S = 10 cm' ucvrscen je
izmedu nepomicnog oslonca A i B na lemperaluri I, = 20°C
(sl. 83). Izracunati vel icine sila kojima slap priliskuje na
oslonce i normalni napon koji ce naslupili u malerijalu ako
se slap zagrije do temperalure I, = 40°C. Toplolni koe-
ficijenl islezanja a = 11 x 10", a E = 21 . 10· N/cm'.

Rjesenje:

F = S . E . a (I, - I,)

F=10 · 21 · 106 · 11 · 10" (40 -20)

F = 46200 N

a = E . a (I, - I,)
a = 21 . 106 . 11 . 10.6(40 - 20)

a = 4620 N/cm'

F

sl. 83

2. 1.29. Okrugla celicna molka promjera 40 mm, duga 2 m, okrece se
oko jednog kraja. Odredile :

a) cenlrifugalnu silu pri kojoj ce se molka slomili
ako je a M = 40000 N/cm' ; y = 78,5 N/dm',

b) pri kojem broju okrela dolazi do loma?

(n =-1-fg· aM)
I· IT. Y

2.1.30. Koliko je zbog cenlrifugalne sile naprezanje u vijencu
remenice promjera 3000 mm ako remenica cini n = 300 °/min ,
a y = 72 N/dm' ?

2.1.31. Koliko je zbog cenlrifugalne sile naprezanje u brusnoj
ploci promjera 1000 mm, debeloj 300 mm, ako ona cini
120 c/min, a y = 24 N/dm'? Pri kojem ce se broju
okrela brus rasprsnuli ako je a M = 500 N/cm'?

(a =_1 .l. v'N/cm' ) ; (n =_1_~3aM· g)
v 3 g rIT. Y

72.

($

Page 158

Literatura:

1. N. Pesto, M. Kremo: Tehnicka mehanika, IP "SVJETLOST", Sarajevo, 1975.

2. A. Rustenpasic: Tehnicka mehanika, "SVJETLOST", Sarajevo, 1981 .

3. V. Mitrovic : Mehanika, kinematika i dinamika, Zavod za izdavanje udzbenika,
Beograd, 1964.

4. V. Mitrovic: Repetitorij mehanike, Zavod za izdavanje udzbenika, Sarajevo, 1966.

5. V. Mitrovic: Mehanika - statika , Zavod za udzbenike i nastavna sredstva
Srbije, Beograd, 1959.

6. J. Maksimovic: Statika, Zavod za izdavanje udzbenika, Sarajevo, 1969.

7. V. Mitrovic: Mehanika - otpornost materijala , Zavod za izdavanje
udzbenika Srbije, Beograd, 1964.

8. V. Kruz: Nauka 0 cvrstoci, skolska knjiga, Zagreb, 1966.

Page 159

/
I'

/

/
/

/

.. /l.

/

L~ _ ---~-

Similer Documents