Download Scott Lynch - Ticalosul Gentilom - [Vol. 1-2] PDF

TitleScott Lynch - Ticalosul Gentilom - [Vol. 1-2]
File Size5.6 MB
Total Pages1038
Document Text Contents
Page 519

REMINISCENŢĂ 1

Capa din Vel Virazzo

1

Locke Lamora sosise în Vel Virazzo cu vreo doi ani înainte, dorindu-şi să

moară, iar Jean Tannen fusese cât pe ce să-i îndeplinească dorinţa.

Vel Virazzo este un port de apă adâncă, aflat la vreo sută cincizeci de

kilometri sud-est de Tal Verrar, cioplit în stâncile înalte şi pietroase care domină

coasta continentală de la Marea de Bronz. Un oraş de vreo opt-nouă mii de

suflete, acesta este unul dintre statele cenuşii, tributare verrarilor, cârmuit de un

guvernator numit direct de către arhonte.

Un şir de turle înguste din Sticlă-străveche se înalţă la şaizeci de metri din

apă, în imediata apropiere a coastei, un alt vestigiu Eldren al cărui scop rămâne

enigmatic pe o coastă înţesată cu minuni părăsite. Pilonii de sticlă sprijină

platforme de cinci metri folosite acum ca faruri şi lăsate în grija infractorilor

mărunţi. Aceştia sunt puşi să se caţăre în vârful lor pe scări de frânghie ce atârnă

de piloni. Odată ce fac asta, oamenii îşi saltă cu vinciul merindele şi se pregătesc

pentru câteva săptămâni de surghiun, îngrijindu-se de felinarele alchimice roşii,

mari cât nişte colibe. Nu toţi cei care coboară de acolo mai sunt întregi la minte,

iar unii nici nu mai rămân în viaţă destul cât să coboare de-acolo.

Cu doi ani înainte de acea partidă decisivă de la Caruselul Hazardului, un

galeon greoi se îndrepta spre Vel Virazzo sub strălucirea roşiatică a luminilor de

lângă ţărm. Oamenii căţăraţi pe vergile galeonului le făcură cu mâna siluetelor

singuratice de pe piloni, cumva în milă, dar şi în bătaie de joc. Soarele fusese

înghiţit de nori groşi în zarea apuseană, iar o lumină blândă şi tot mai stinsă se

întindea pe apă sub primele stele ale serii.

O adiere caldă şi umedă sufla dinspre ţărm către mare şi mici fuioare de ceaţă

păreau să se scurgă din stâncile cenuşii aflate pe ambele părţi ale bătrânului oraş-

port. Pânzele îngălbenite ale galeonului fură strânse şi acesta se pregăti să lase

ancora la vreo opt sute de metri de ţărm. O luntre de la căpitănia portului ieşi în

întâmpinarea galeonului, cu felinarele-i verzi şi albe legănându-se la proră în

ritmul celor opt vâslaşi care se opinteau.

— Numele vasului?

Căpitanul portului se ridică lângă felinarele de la proră şi strigă printr-o

Similer Documents