Download Scala de Depresie Beck PDF

TitleScala de Depresie Beck
File Size56.2 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

SCALA DE DEPRESIE BECK
(21 itemi)

Autor : A. T. BECK & Colab.
Domeniul de aplicare :
Pentru autori , nota globală a acestui chestionar indică profunzimea subiectivă a

depresiei care dă o estimare cantitativă a intensităţii simptomatologiei subiective a
depresiei .

Utilizare / aplicare :
Se cere subiectului să completeze chestionarul încercuind numărul ce corespunde

propoziţiei alese . El poate încercui într-o serie mai multe numere , dacă acele propoziţii
sunt în acord cu ceea ce simte (îi convin).

Cotarea :
Aceleaşi reguli ca la forma scurtă. Pentru fiecare item încercuit se ia valoarea din

dreptul său . La sfârşit se adună toate valorile obţinute şi se caută semnificaţia lor în
tabel:

Suma Gradul de depresie
5-9 Lipsa depresiei
10-18 Depresie minimă
19-29 Depresie moderată
30-63 Depresie severă

Date normative :
J. Delay , P. Pichot & colab .
Media unui lot de 79 subiecţi depresivi = 27,01

Endogen Psihogen Invol
uţie

m 28,09 25,32 29,0
8

Γ 10,81 6,25 9,08

Raportarea valorilor date de A.T. Beck în funcţie de severitatea depresiei ,
analizată d.p.d.v. clinic psihiatric :

Absenţa Uşoară Medie
m 10,9 18,7 25,4
Γ 8,1 10,2 9,6

Interval : 0 – 63
Alături de forma scurtă (13 itemi) şi forma completă (21 itemi) există şi o formă

de 25 de itemi elaborată de BECK – PICHOT , BOBON & Colab. (1982) , VON
FRENCKELL & Colab. (1981).

Similer Documents