Download Revit nâng cao PDF

TitleRevit nâng cao
File Size6.6 MB
Total Pages112
Table of Contents
              VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
	Xác định vị trí công trình
	Xác định hướng công trình
	Tạo hướng nhìn mặt đứng cho công trình
TẠO DỰ ÁN MẪU – template
CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẦN TỪ DỰ ÁN NÀY SANG DỰ ÁN KHÁC
	Lý thuyết chung
	Ví dụ với hai Dự án Project - Project
		Chuyển đổi từ Dự án sang tệp Thư viện Project – Family
DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG REVIT TỪ BẢN VẼ ACAD HOÀN CHỈNH
	NHẬP BẢN VẼ TỪ AUTOCAD
		Chuẩn bị bản vẽ AutoCAD
		Khởi động lệnh nhập bản vẽ
	SỬ DỤNG BẢN AUTOCAD
		Kiểm tra tỷ lệ bản AutoCAD
		Xử lý bản ACAD trong Revit
		Dựng hình theo ACAD trong mặt bẳng tầng
TÁCH CÁC MẪU THƯ VIỆN CỦA DỰ ÁN HIỆN HÀNH THÀNH CÁC TỆP RIÊNG
CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ – DESIGN OPTIONS
	TẠO BỘ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
		Tạo bộ phương án thiết kế - Design Options Sets
		Xóa bộ phương án hoặc phương án
	TẠO HÌNH KHỐI CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN
		Cho hiển thị mô hình của phương án thiết kế trên mô hình chính
		Tạo mô hình cho các phương án
		Tạo phương án đúp
		Chuyển phương án thiết kế thay thế thành phương án gốc
		Sửa mô hình của phương án
		Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ mô hình chính sang mô hình phương án
		Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ phương án này sang phương án khác
		Chuyển các đối tượng mô hình của phương án thành các đối tượng của mô hình chính
		Chọn đối tượng khi đã có các phương án thiết kế
		Các đối tượng không được đưa vào phương án thiết kế
	CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN
		Xây dựng mô hình chính khi đã có phương án thiết kế
		Tạo khung nhìn khi có các phương án thiết kế
		Phương án thiết kế với việc tạo phòng và diện tích
TẠO TƯỜNG KÍNH GIỮA TƯỜNG GẠCH
TẠO CỬA SỔ CÓ HÌNH DẠNG BẤT KỲ
THIẾT KẾ HÀNG RÀO MẮT CÁO
TẠO LAN CAN TRÊN TƯỜNG
TÔ MÀU ĐỒ NÔI THẤT TẠI KHUNG NHÌN MẶT BẰNG TẦNG
TẠO MÁI TÔN SÓNG
TẠO HÌNH KHỐI CÓ THAM SỐ
	Tạo các mặt phẳng làm việc và cho tham số
	Vẽ các đường dựng hình
	Vẽ biên dạng
	Tạo hình khối
	Ví dụ tạo mái đầu đao
TẠO MẪU BẬU CỬA SỔ
	Mở tệp mẫu
	Tạo các mặt phẳng tham chiếu giới hạn biên dạng tiết diện thanh ngang
	Tạo mặt phẳng giới hạn chiều dài thanh ngang
	Vẽ biên dạng thanh ngang
	Tạo mặt phẳng giới hạn cho khối ở giữa
	Vẽ biên dạng khối giữa
	Tiếp tục hoàn thiện hình dạng khối giữa
	Tạo kiểu mẫu với kích thước khác nhau
	Đưa mẫu vào bản vẽ
TẠO MÁI CONG ĐẦU ĐAO BẰNG HÌNH KHỐI
	TẠO HÌNH KHỐI
		Tạo các mặt phẳng khống chế kích thước
		Tạo hình khối cơ bản
		Cắt góc để tạo chỗ uốn
		Tạo hình đầu đao
		Uốn đoạn đầu đao
	ĐƯA HÌNH KHỐI VÀO VÀ TẠO MÁI
            
Document Text Contents
Page 1

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1

Nguyễn Văn Thiệp

1

Nguyễn Văn Thiệp


REVIT
ARCHITECTURE

PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D
Dùng cho phiên bản 2011-2012

Phần nâng cao
Tập 1Tập hợp các bài lý thuyết và thực hành nâng cao giành cho
những người đã biết phần cơ bản

HÀ NỘI 2011

Page 2

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao

Nguyễn Văn Thiệp

2

Lời giới thiệu

Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit
Architecture.

Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng
dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác
giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn.

Có thể có một số bài, phương án thực hiện có thể chưa phải là hay nhất, chỉ là ý tưởng,
các bạn có thể nghiên cứu và tạo ra bằng các phương pháp khác hay hơn.

Nếu có bài nào của các tác giả trên mạng (trong hoặc ngoài nước), nguồn gốc rõ ràng, qua
đây tôi xin phép tác giả và đề rõ nguồn. Bài nào không rõ ràng, tôi xin phép được đề nguồn: sưu
tầm trên mạng, mong các vị lượng thứ.

Đây là Tập 1.
Các tập tiếp theo sẽ được cập nhật và biên soạn.

Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp.
Email: [email protected]
Web: http://th3d.forumotion.net, http://th3d.blogspot.com.
Tel: 0904766850.


I-1 VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

I-1.1 Xác định vị trí công trình
Để có được dữ liệu về khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý của công trình, chúng ta có thể xác

định vị trí của công trình trên bản đồ thế giới.
1. Ra lệnh Manage  Location.


2. Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục Location.
3. Tại Define Location by: chọn Internet Mapping Service (tất nhiên phải nối mạng).
4. Tại Project Address: gõ tên địa danh vào dòng dưới, gõ Enter.
5. Nếu tên vừa gõ không có trong dữ liệu, sẽ hiện ra các địa danh gần giống để chọn.
6. Địa danh được hiển thị theo tọa độ: Latitude: vĩ tuyến, Longitude: kinh tuyến như hình

dưới bên trái hoặc ký hiệu màu đỏ như hình dưới bên phải.

mailto:[email protected]
http://th3d.forumotion.net/�
http://th3d.blogspot.com/�

Page 56

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao

Nguyễn Văn Thiệp

56

5. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới, tránh làm hỏng kiểu mặc định.


6. Cho các thông số sau như hộp thoại dưới đây:

Page 57

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1

Nguyễn Văn Thiệp

57

7. Nhấn OK, các chấn song ngang dọc được tạo ra như hình dưới.


8. Chúng ta có thể thay đổi số chấn song bằng cách:

Nhấn trái chuột vào hàng rào.
Cho số thanh ngang và thanh dọc như hình dưới.


9. Cho góc nghiêng của các thanh:

Page 111

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1

Nguyễn Văn Thiệp

111

6. Nhấn trái chuột vào điểm trên cạnh trên cùng, kết hợp như hai điểm kia, tạo ra độ cong
cần thiết.


7. Mở khung nhì mặt bằng Level 1, dùng mũi tên tại điểm nút để chỉnh hìnhnh] hình dưới.


8. Sau khi chỉnh chúng ta được đầu đao như hình dưới.


9. Dùng lệnh Mirror để nhân ra các góc còn lại.

Page 112

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao

Nguyễn Văn Thiệp

112

10. Ra lệnh Join Geometry để kết hợp các khối thành một khối.


11. Lưu trữ bản vẽ với tên “mai-dao” và sẵn sàng sử dụng.

I-15.2 ĐƯA HÌNH KHỐI VÀO VÀ TẠO MÁI
1. Mở bản vẽ cần đưa mái vào. Trong này tôi dùng một bản vẽ mới.
2. Ra lệnh Mass&Site  Place Mass.
3. Load bản vừa tạo vào.
4. Dùng lệnh Roof by Face để tạo mái.
5. Kết quả như hình dưới.


6. Khi Render, được mái ngói như sau:
Hết bài

Similer Documents