Download Reciful de Corali PDF

TitleReciful de Corali
File Size5.8 MB
Total Pages239
Document Text Contents
Page 119

— Cu excepţia momentului când îi, vei pune
capât, nu uita, zâmbi el ameninţător..

— Exact asta doream sâ discutâm, profita eo
repede de ocazie. Nu vezi câ dacâ rup logod-
na acum cât încâ suntem aici, e posibil ca Matt
sâ devinâ bânuitor în privinţa motivului meu ?

— Şi ? Asta e problema ta, dragâ, nu a
mea I

— Atâta timp cât Samara nu e implicata I
replicâ ea.

Asta puse capât amuzamentului "aparent al
lui. Steele.

— Continuâ, te rog, o îndemnâ el.
- Ei bine, deja a remarcat câ tu îi amin-

teşti de cineva, dar încâ nu şi-a dat seama de
cine, din fericire. Se mişcâ agitatâ sub privirea
lui scrutătoare, apoi lâsâ ochii în jos. Sam sea-
mânâ cu tine în multe privinţe.

Steele înregistrâ informaţia cu calm.
- Şi ?
- Şi, dacâ ajunge sâ afle câ tu eşti tatâl ei,

o sâ-şi dea seama câ e nelegitimâ I
- Cu alte cuvinte eşti îngrijorata pentru pie-

lea ta, din cauzâ câ l-ai minţit atâta vreme în
ţ legâturâ cu falsa ta câsâtorie I o condarnnâ el

cu dispreţ.
- Nu ! Ravelle dâdu din cap cu putere. Eu

pot sâ-mi port singura de grija, dar Sam nu
va putea sâ înţeieagâ şi mâ tem câ Matt ar

— — 119 — — — —

Page 238

- Din punct de vedere sentimental ? Steele
dâdu încet din cap, iar câldura din ochii lui
îi spuse clar Ravellei în ce direcţie se îndrep-
tau sentimentele lui. Nu, am ieşit cu ea de
câteva ori, dar nu simt absolut nimic pentru
ea. în afarâ de asta, prea e dornica-sâ posede
un bârbat, trup şi suflet, prea avidâ, dupâ gus-
tul meu.

- Dar... dacâ aş spune câ şi eu sunt la fel
de avidâ... în privinţa ta ? întrebâ ea emoţio-
natâ. Era aproape sigurâ câ aşa simţea pen-
tru Steele.

- Hmm. Ochii lui cenuşii, blânzi o privi râ,
apoi îi zâmbirâ atât de afectuos încât simţi cum
i se rupe inima. Atunci pentru tine cred câ am
sâ fac o excepţie I

Ravelle nu putea cere mai mult, ci doar sâ-l
râsplâteascâ. Şi prima dintr-un şir de compen-
saţii s-a petrecut chiar atunci, acolo unde se
aflau.

SFÂRŞIT

239

Similer Documents