Download R Bolton - A kommunikáció művészete PDF

TitleR Bolton - A kommunikáció művészete
File Size1.2 MB
Total Pages206
Table of Contents
              Előszó
ELSŐ FEJEZET: Az interperszonális szakadék áthidalásának készsége
	A KOMMUNIKÁCIÓ:
	AZ EMBERISÉG LEGKIVÁLÓBB VÍVMÁNYA
	MIÉRT HATÁSTALAN A LEGTÖBB KOMMUNIKÁCIÓ?
	A MAGÁNY FÁJDALMA
	MENNYI ELVESZTEGETETT SZERETET!
	KULCS A MUNKAHELYI SIKERHEZ
	ÉLET-HALÁL KÉRDÉSE
	MEG TUDUNK VÁLTOZNI
	MEG FOGUNK VÁLTOZNI!
	A TANULÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS KEZELÉSE
	A JÁRTASSÁGOK ÖT CSOPORTJA
	ÖSSZEGZÉS
MÁSODIK FEJEZET Kommunikációs korlátok
	A KOMMUNIKÁCIÓ GYAKORI ELRONTÓI
	MIÉRT KOCKÁZATOSAK A KOMMUNIKÁCIÓT GÁTLÓ REAKCIÓK?
	AZ ÍTÉLKEZÉS: A LEGFONTOSABB AKADÁLY
	A MEGOLDÁS FELKÍNÁLÁSA IS PROBLÉMA LEHET!
	A MÁSIK AGGODALMAINAK MEGKERÜLÉSE
	A 13. SZÁMÚ GÁTLÓ TÉNYEZŐ
	ÖSSZEGZÉS
HARMADIK FEJEZET A figyelés több mint hallgatás
	A FIGYELÉS JELENTŐSÉGE
	A FIGYELÉS DEFINÍCIÓJA
	A FIGYELÉSBELI JÁRTASSÁGOK CSOPORTOSÍTÁSA
	RÉSZVÉTELRE UTALÓ JÁRTASSÁG
	KÖVETÉSBELI JÁRTASSÁG
	ÖSSZEGZÉS
NEGYEDIK FEJEZET Négyféle visszajelzésbeli jártasság
	A VISSZAJELZŐ REAKCIÓK TÜKRÖT NYÚJTANAK A BESZÉLŐNEK
	KÖRÜLÍRÁS
	AZ ÉRZELMEK TÜRKÖZÉSE
	JELENTÉSEK TÜKRÖZÉSE
	ÖSSZEGZŐ VISSZAJELZÉSEK
	ÖSSZEGZÉS
ÖTÖDIK FEJEZET Miért működnek a visszajelző reakciók?
	STÍLUS ÉS SZERKEZET A FIGYELÉSBEN
	AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ HATFÉLE KÜLÖNLEGESSÉGE
	A KÉTELY A LEGJOBBAN CSELEKEDETEKKEL OLDHATÓ
	ÖSSZEGZÉS
HATODIK FEJEZET A TESTBESZÉD OLVASÁSA
	A TESTBESZÉD FONTOSSÁGA
	A NEM VERBÁLIS REAKCIÓK: AZ ÉRZELMEK NYELVE
	AZ ELFEDETT ÉRZELMEK „KISZIVÁROGTATÁSA"
	ÚTMUTATÁS A TESTBESZÉD OLVASÁSÁHOZ
	AZ ÉRZELMEK VISSZAJELZÉSE A KÜLDŐNEK
	EGYÉRTELMŰ, DE ZAVARÓ NYELV
	ÖSSZEGZÉS
HETEDIK FEJEZET VISSZAJELZÉSBELI JÁRTASSÁGUNK TÖKÉLETESÍTÉSE
	ÚTMUTATÁS A FIGYELÉS TÖKÉLETESÍTÉSÉHEZ
	TÚL A VISSZAJELZŐ FIGYELÉSEN
	ÉRINTÉSSEL REAGÁLÁS
	MIKOR KELL VISSZAJELZÉSSEL FIGYELNÜNK
	AMIKOR NEM KELL VISSZAJELZÉSSEL FIGYELNÜNK
	A JÓ HÍR ÉS A ROSSZ HÍR
	ÖSSZEGZÉS
NYOLCADIK FEJEZET A KAPCSOLATOK HÁROM FÉLE KÖZELÍTÉSE
	FIGYELÉS ÉS ÖNKIFEJEZÉS: A KOMMUNIKÁCIÓ YIN-YANG-JA
	MÓDSZEREK AZ ÖNKIFEJEZÉS (ASSZERTIVITÁS) KIFEJLESZTÉSÉHEZ
	AZ INTIMSZFÉRA VÉDELMÉNEK IGÉNYE
	A RÁHATÁS
	A BEHÓDOLÁS - ÖNKIFEJEZÉS - AGRESSZIÓ SKÁLA
	A HÁROM FÉLE VISZONYULÁS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI
	VÁLASSZON MAGÁNAK
	ÖSSZEGZÉS
KILENCEDIK FEJEZET HÁROM RÉSZBŐL ÁLLÓ ASSZERTÍV ÜZENETEK KIFEJLESZTÉSE
	VERBÁLIS ÖNKIFEJEZÉS: A HARMADIK OPCIÓ
	A HÁROM RÉSZBŐL ÁLLÓ, ASSZERTÍV ÜZENETEK
	A KONFRONTÁCIÓ HATÁSOS ÉS HATÁSTALAN MÓDOZATAI
	HÁROM RÉSZBŐL ÁLLÓ ASSZERTÍV ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA
	AZ ÖNFELFEDEZÉS ÉS FEJLŐDÉS ÚTJA
	ÖSSZEGZÉS
TIZEDIK FEJEZET A HATÁS-ELLENHATÁS JELENSÉGÉNEK KEZELÉSE
	MEGLEPETÉSSZERŰ TÁMADÁS
	AZ EMBEREK HAJLAMA A VÉDEKEZŐ MAGATARTÁSRA
	A FOKOZÓDÓ DEFENZIVITÁS FELFELÉ MUTATÓ SPIRÁLJA
	HATLÉPCSŐS ÖNKIFEJEZÉSI FOLYAMAT
	ÖSSZEGZÉS
TIZENEGYEDIK FEJEZET ÖNKIFEJEZÉSI LEHETŐSÉGEINK FOKOZÁSA
	AZ ÖNKIFEJEZŐ VISELKEDÉSMÓD SZÁMOS FORMÁJA
	A „TERMÉSZETES" ASSZERTIVITÁS
	AZ ÖNFELTÁRULKOZÁS
	A LEÍRÓ ELISMERÉS
	KAPCSOLATERŐSÍTŐ ÜZENET
	SZELEKTÍV ODA NEM FIGYELÉS
	VISSZAVONULÁS
	A SZIVÁRVÁNY-VÁLASZ
	LEHETŐSÉGEK
	A TERMÉSZETES ÉS LOGIKUS KÖVETKEZMÉNYEK
	A CSELEKEDET LEÁLLÍTÁSA, ÉS AZ ÉRZELMEK ELFOGADÁSA
	MONDJUNK: „NEM!"-ET
	MÓDOSÍTSUK A KÖRNYEZETET
	A TÚLZÁS VESZÉLYE
	AZ ASSZERTIYITÁS AURÁJA
	ÖSSZEGZÉS
TIZENKETTEDIK FEJEZET A KONFLIKTUS MEGELŐZÉSE ÉS KÉZBEN TARTÁSA
	A KONFLIKTUS ELKERÜLHETETLEN
	A KONFLIKTUS BOMLASZTÓ ÉS NAGY ROMBOLÓ
	A KONFLIKTUS ELŐNYEI
	A REÁLIS ÉS NEM-REÁLIS KONFLIKTUS
	A KONFLIKTUS MEGELOZESERE ES KÉZBEN TARTÁSÁRA IRÁNYULÓ, SZEMÉLYES MÓDSZEREK
	A MEGELŐZÉS ÉS KÉZBEN TARTÁS CSOPORTOS/SZERVEZETI MÓDSZEREI
	A KONFLIKTUS MEGELŐZÉSÉNEK ES KÉZBEN TARTÁSÁNAK VESZÉLYEI
	ÖSSZEGZÉS
TIZENHARMADIK FEJEZET A KONFLIKTUS ÉRZELMI ÖSSZETEVŐINEK KEZELÉSE
	ELŐSZÖR AZ ÉRZELMEKRE ÖSSZPONTOSÍTSUNK
	A KONFLIKTUSFELOLDÁS MÓDSZERE
	A KONFLIKTUS-FELOLDÁS MÓDSZERE MŰKÖDÉS KÖZBEN
	NÉGY LEHETŐSÉG A KONFLIKTUS-FELOLDÁS MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSÁRA
	ELŐKÉSZÜLET A TALÁLKOZÁSRA
	A KONFLIKTUS KIÉRTÉKELÉSE
	A KONFLIKTUS-FELOLDÁSOS MÓDSZER VÁRHATÓ KIMENETELE
	ÖSSZEGZÉS
TIZENNEGYEDIK FEJEZET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSES PROBLÉMAMEGOLDÁS: ELEGÁNS MEGOLDÁS KERESÉSE
	A HÁROM FÉLE KONFLIKTUS
	AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ PROBLÉMAMEGOLDÁS ALTERNATÍVÁI
	ELEGÁNS MEGOLDÁS SZORGALMAZÁSA EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ PROBLÉMAMEGOLDÁS RÉVÉN
	AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ PROBLÉMAMEGOLDÓ MÓDSZER HAT LÉPÉSE
	MIT KÖZVETÍT A SZÓBAN FORGÓ PROBLÉMAMEGOLDÓ MÓDSZER
	AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSES PROBLÉMAMEGOLDÁS MŰKÖDÉS KÖZBEN
	A KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐKÉSZÜLETEK KEZELÉSE
	AZ EGYÜTTMÜKÖDÉSEN ALAPULÓ PROBLÉMAMEGOLDÁS ALKALMAZÁSA
	ÖSSZEGZÉS
TIZENÖTÖDIK FEJEZET A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ HÁROM ALAPVETŐ ÖSSZETEVŐJE
	A KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN A JÁRTASSÁG ÖNMAGÁBAN NEM ELEGENDŐ
	A NYÍLTSÁG
	A NEM BIRTOKLÓ SZERETET
	EMPÁTIA
	A LÉNYEGES BEÁLLÍTÓDÁS MEGVALÓSÍTÁSA
TRÉNING A JOBB KOMMUNIKÁCIÓ ÉRDEKÉBEN
	MENNYISÉGILEG MEGHATÁR0ZOTT ELKÖTELEZETTSÉG A JÁRTASSÁG HASZNÁLATA IRÁNT
	MEGFELELŐ HELYZETEK KIVÁLASZTÁSA
	NE TÁTORÍTSÁK EL AZ ALKALMANKÉNTI KUDARCOK
	MÁSOK FELKÉSZÍTÉSE A VÁLTOZÁSRA
	JÁRTASSÁGI TRÉNING
            

Similer Documents