Download Proiect Licenta Final PDF

TitleProiect Licenta Final
File Size3.5 MB
Total Pages109
Document Text Contents
Page 108

5/7/2018 Proiect Licenta Final - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-licenta-final 108/109

 

Lucrare de licenţă

Valorile regimurilor de aşchiere, normelor de timp, costurilor de producţie, preţului de

vânzare şi indicatorilor specifici investiţiei evidenţiează faptul că acestă propunere a condus la

reducerea timpului de fabricaţie a cilindrului hidraulic, la creşterea capacităţii de producţie şi

la creşterea profitului anual obţinut. De asemenea, aceste îmbunătăţiri duc şi la creşterea

  preciziei de lucru, deci a calităţii produselor, la promovarea firmei (prin realizarea unor 

reclame televizate, împărţirea de fluturaşi, participarea la mai multe târguri naţionale şi

internaţionale, dar şi prin creşterea calităţii produselor şi, implicit, a imaginii firmei în faţa

clienţilor) şi conduce la o mai bună organizare a întreprinderii.

Tab. 5.1 Valori comparative pentru cele două cazuri studiate

 Nr.

crt.

Elemente luate în calcul Valorile în cazul

 prelucrării pe M-U

clasice

Valorile în cazul

 prelucrării pe CP

1 Regimuri de aşchiere la strunjire

- avansul de aşchiere (mm/rot)

- viteza de aşchiere (m/min)

- turaţia piesei (rot/min)

- viteza de avns (m/min)

0,08-0,48

46- 138

523- 2800

45- 968

0,05-0,55

175- 400

1500- 12000

120-3200
2 Norma de timp (ore) 3,58 2,41
3 Costurile de producţie (lei/ buc) 200,92 193,83

Pentru a continua îmbunătăţirea activităţii SC Hidraulica SRL din cadrul secţiei de

 producţie a cilindrilor hidraulici este necesar, ca în următorii ani, să se înlocuiască complet

utilajele învechite, să se implementeze o metodă specifică de control a angajaţilor şi să se

 pună accent pe formarea continuă a angajaţilor.

108

Page 109

5/7/2018 Proiect Licenta Final - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-licenta-final 109/109

 

Lucrare de licenţă

Bibliografie

1. www.hidraulica.ro;

2. www.totalfirme.com;

3. Funcţionarea, întreţinerea şi repararea sistemelor hidraulice şi pneumatice ale

maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor- I., Ceauşu, Fir. SHP, tipărit de Filaret Bucureşti,

1990;

4. Hidraulica maşinilor-unelte: Îndrumar de laborator- M., Ivan, P., Măniuţ, I., Cristian,

Gh,. Dobrea, Reprografia Universităţii din Braşov , Braşov, 1984;

5. www.machinetools.com;

6. Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin aşchiere- C., Picoş, O., Pruteanu,

ş.a., Editura Universitas, Chişinău, 1992, vol. I ;

7. Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin aşchiere- C., Picoş, O., Pruteanu,

ş.a., Editura Universitas, Chişinău, 1992, vol. II ;

8. Normarea tehnică pentru prelucrări prin aşchiere- C., Picoş, Gh., Coman, ş.a., Editura

Tehnică, Bucureşti, 1979, vol. I ;

9. Normarea tehnică pentru prelucrări prin aşchiere- C., Picoş, Gh., Coman, ş.a., Editura

Tehnică, Bucureşti, 1982, vol. II ;

10. Regimuri de aşchiere, adaosuri de prelucrare şi norme tehnice de timp- A., Vlase, A.,

Sturzu, ş.a., Editura Tehnică, Bucureşti, 1985, vol. I;

11. Suport de curs Ingineria Sistemelor de Producţie;

12. Analiza economico- financiară a întreprinderii- Gh., Cătălin, Editura Universităţii

Transilvania Braşov, Braşov, 2008;

13. Suport curs Managementul Investiţiilor ;

14. Economie politică- N., Dobrotă, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

15. M. Platiş- Preţul şi formarea lui, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

Anexe

109

http://www.hidraulica.ro/
http://www.totalfirme.com/
http://www.machinetools.com/
http://www.hidraulica.ro/
http://www.totalfirme.com/
http://www.machinetools.com/

Similer Documents