Download Pomocne Tehnike u Psihoterapiji 2012 PDF

TitlePomocne Tehnike u Psihoterapiji 2012
File Size616.1 KB
Total Pages17
Table of Contents
              PowerPoint Presentation
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
            
Document Text Contents
Page 1

POMOPOMOĆNE TEHNIKE U ĆNE TEHNIKE U
PSIHOTERAPIJIPSIHOTERAPIJI
Olivera Sekulić-Bartoš

Page 8

Pomoćne tehnike u psihoterapiji, Olivera Sekulić-Bartoš

Biofeedback
• Neal Elgar Miller - između 1950. i 1960.
• zasniva se na uspostavljanju kontrole telesnih funkcija za koje se
smatralo da su pod kontrolom ANS

praćenje fiziološke promene na instrumentu uključivanje
odgovarajuće reakcije

samostalno opažanje fiziološke promene učvršćivanje
naučene reakcije

Instrumenti:

• elektromiograf (mišićna tenzija)

• senzori za praćenje periferne

telesne temperature

• galvanometar (psihogalvanski

refleks)

• elektroencefalograf (EEG – moždani

talasi)

• elektrokardiograf (EKG – srčani

ritam)

Page 9

Pomoćne tehnike u psihoterapiji, Olivera Sekulić-Bartoš

Autogeni trening

• Johannes Heinrich Schultz (1932. godina)
• inspirisan manifestacijama “upadanja” u hipnotički san
• alfa ritam moždanih talasa (hipnagogno stanje svesti)
• zasniva se na autosugestivnom kreiranju senzacija u pojedinim delovima
tela što dovodi do smanjenja mišićne tenzije i posledično psihičkog
rasterećenja odnosno duhovne smirenosti
Sastoji se iz 7 vežbi namenjenih:
• opuštanju telesnih mišića
• opuštanju mišića u zidovima krvnih sudova odnosno normalizovanju periferne cirkulacije
• normalizovanju disanja, rada srca, organa u trbušnoj duplji
• oslobađanju od mentalne napetosti

Nedostaci:
 dugotrajno usvajanje
 40% klijenata ne savlada tehniku
 apatija, nezainteresovanost
 depresivni klijenti

Prednosti:
 dugotrajni rezultati
 uravnotežavanje rada simpatikusa i parasimpatikusa
 kolateralne dobiti (pažnja, koncentracija, disciplina,
kreativnost, kvalitetan san, povećanje tolerancije
na bol)

Page 17

Pomoćne tehnike u psihoterapiji, Olivera Sekulić-Bartoš

Similer Documents