Download Pokondirena Tikva - Popović, Jovan Sterija PDF

TitlePokondirena Tikva - Popović, Jovan Sterija
File Size376.1 KB
Total Pages67
Document Text Contents
Page 1

http://pisanije.wordpress.com/

Page 2

Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Јован Стерија Поповић

ПОКОНДИРЕНА ТИКВА

„Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српске
књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније Microsoft®

Није дозвољено комерцијално копирање и дистрибуирање овог издања дела. Носиоци пројекта не
преузимају одговорност за могуће грешке.

Ово дигитално издање дозвољава уписивање коментара, додавање или брисање делова текста.
Носиоци пројекта не одговарају за преправке и дистрибуцију измењених дела. Оригинално издање

дела налази се на Веб сајту www.ask.rs.

2009.

Page 34

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

ПОКОНДИРЕНА ТИКВА 31

Заљубљене нек окрећу лонце.

Ком је мило нек се с женом туче,

Нек се туче и за косе вуче.

Нека гајде поред свирца јече,

Пуне чаше при весељу звече.

Не завидим, на част сваком своје,

Моја је сва слава стихотворство моје.

ПОЗОРИЈЕ 4.

ФЕМА и САРА доведу Евицу лепо накићену.

САРА: Ово је мој рођак Светозар от Ружичић, који је...

РУЖИЧИЋ (дигне руку): Станте! Ружица је цвећа царица. Кад је богиња Венус,
или Афродита, Адонису јагњенце давала, раскрвави се од трња околостојећи ружа, и
ружицу, која је бела донде била, у црвену претвори. Од туда моје име

корен свој водит. Као што је пјенородна Венус царица олимпијски богиња, тако је
ружа царица пољских цвјетова, тако је и име „Ружичић“ цар на верху Парнаса, а
Свјетозар свјетло озарјава име неувјадајемог Ружичића.

ФЕМА: (поклони се): Коми фо!

САРА: (Ружичићу): Госпоја од Мирич, за коју сам вам казивала да је врло нобл,
особито што се јела тиче; а ово је мадамојзел Евица.

ФЕМА: Евицкен, Евицкен, то је њено право име.

РУЖИЧИЋ (Евици): Здравствуј цвјете љубови, орошени струјом нимфа. Зефири
Амора око твоји персију лете, и сјајнопуне очи твоје стрјелу Купидону затупљајут. (Ода
горе-доле.)

САРА: Мамзел, артигкајт изискује да одговорите на курмахерај.

ФЕМА: Паорко, зар сам те мало воспитавала? Камо божур, комифо-ле сужес? Зар
оћеш довека да ме срамотиш?

Similer Documents