Download Naum Gellu - Cartea Cu Apolodor (1963) PDF

TitleNaum Gellu - Cartea Cu Apolodor (1963)
File Size13.6 MB
Total Pages46
Document Text Contents
Page 23

De multe ori am recitit
Vo1umul, pind l'am inchis'.'
Dar sd vedem ce-a mai P{fit
Apolodor in Saint-Louis,.,

Pornise vint dinsPre aPus
Prin noaPtea rece si Posacd,
Iar el sedea, in lanfuri Pus'
Pe sociul rece, in baracd'

Sedea, cuminte qi suPus'
Sedea in beznd qi tdcere,
Cind usu a sdrit'in sus
Si-au navdlit in incdPere
t.

Vreo patruzeci de insi mascafi,
Tilhari si uciga;i cu leafd,
Toti ciinii dstia blestemati
Ririieau, cu iluta PinJa ceafd'

Si-n fruntea lor, venea t6cut
Tilharul din Connecticut...

IN\t

Page 24

T-

Apoi s-au nbpustit vreo trei
Si [-au rapit pe-Apolodor
Pe cind ceilalti rdcneau la ei,
- Nu stati! Mhi repede! Dagi zort...

legat cu funii de bumbac,
Virit in fundul unui sac,
Asa l-au dus, pe rind, in spate,
Prin ulile intortocheate,
Prin sl.rdzi cu nume deocheate.

I -fr'
E,
i.'

ar

I
a

Si s.au oprit cumplilii zbid,
{,a ora unu jumdtate,
In fata unei vechi clddiri.

Era o casd mare, mare,
Cu geamurile ferecate,
Cu poarta prinsd in zdvoare,
Cu sonerii automate,
Si, chiar deasupra, la intrare,
Scrisese cineva. cu cteld:

ffiTA

n

t

t

Asociafie . secreta.

Page 45

53. Pe unde a trecut și cum
A străbătut atâta drum?

O fi trecut peste ocean,
Pe urmele lui Magellan,
Plutind pe vechiul drum naval
Din emisferul austral?
Sau (după cum mai e un zvon)
O fi pornit în avion
Și-a rătăcit, apoi, un an,
Prin continentul african?

Din Kamerun și din Gabon
Există două ilustrate:
Doi albi cu puștile la spate
Și scrie dedesubtul lor:
„Călăi şi zbiri ai negrilor”
Le-o fi trimis Apolodor?...

S-o fi oprit în statul Ghana?
A străbătut Mediterana?
O fi trecut pe la Bosfor?...

Sunt pagini goale-n manuscris
Și n-aș vrea să înșir povești.

Un singur lucru e precis:
Că într-o zi, Apolodor
S-a reîntors la București.54. Era sătul de pribegie...
Și l-au primit, cu bucurie,
Maestrul Doremilasolfa
În haina lui de catifea,
Și iepurele Buză-Lată
Cu fructe dulci și cu salată,
Și Ursul, aducându-i mure
Atunci culese din pădure,
Și l-a primit pisoiul Tiț
Plângând cu hohot și sughiț.
Și toți cântau cântau în cor
Urările prietenești:
„Bine-ai venit, Apolodor”

Iar el ofta, încetișor:
– Ce bine e la București!

55. De-atunci, voios și zâmbitor
Stă iar la circ Apolodor
Pe gheața unui răcitor;
Dar nu în Târgul Moșilor.
Pe cât se pare s-a mutat,
Voi însă îl găsiți ușor:
E foarte simplu de aflat
Adresa Circului de Stat.

Acolo cântă. E tenor.

Și vreau să-mi scriți, neapărat,
Cum v-a primit Apolodor.

Similer Documents