Download nasıl hack PDF

Titlenasıl hack
File Size108.8 KB
Total Pages16
Document Text Contents
Page 1

Nasıl Hacker Olunur?

1. Hacker Nedir?
Argo Dosyası(B25)’nda pek çok üstat (“hacker”) tanımlaması bulunmaktadır. Bunlar genellikle kod üstatlarını
teknik beceri sahibi, problem çözmeden zevk alan ve sınırları aşan kişiler olarak tanımlarlar. Eğer nasıl üstat
olunacağını öğrenmek istiyorsanız, bu tanımlardan sadece iki tanesi ilgi sahamızda olacaktır.

Uzman programcılar ve ağ sihirbazlarının, ilk zaman paylaşımlı mini bilgisayarlara ve en eski ARPAnet deney-
lerine kadar uzanan onlarca yıllık bir toplulukları ve ortak bir kültürleri vardır. “üstat” (“hacker”) kavramını bu
kültürün üyeleri ortaya çıkarmışlardır. İnternet’i kuran, üstatlardır. Unix işletim sistemini bugünkü haline getiren-
ler, üstatlardır. Halen Usenet’i çalışır halde tutanlar, üstatlardır. Webi ayakta tutanlar, üstatlardır. Eğer bu kültürün
bir parçasıysanız, bu kültüre katkıda bulunduysanız ve insanlar sizin kim olduğunuzu biliyor ve size “üstat” diye
hitap ediyorsa, siz bir üstatsınız.

Üstatlık sadece yazılım konusu ile sınırlı değildir. Üstat düşünce yapısını elektronik veya müzik gibi diğer
şeylere uygulayan insanlar vardır. Herhangi bir bilim veya sanat dalının en üst seviyelerinde de bunu göre-
bilirsiniz. Yazılım üstatları farklı konularda çalışan bu yakın ruhları tanır ve onlara da üstat diyebilirler. Bazıları,
üstatlık doğasının üstatların yaptığı işlerden bağımsız soyut bir kavram olduğunu iddia ederler. Ama bu belgede
yazılım üstatlarının nitelikleri, yaklaşım tarzları ve üstat kavramını oluşturan kültürün gelenekleri üzerinde odak-
lanacağız.

Kendilerine üstat (“hacker”) diyen ama gerçekte üstat olmayan bir grup daha vardır. Bunlar (genellikle genç
erkeklerden oluşurlar) bilgisayar sistemlerini bozan ve telefon sistemini izinsiz kullanan insanlardır. Gerçek
üstatlar bunlara “korsan” ("cracker") der ve onlarla muhatap bile olmak istemezler. Gerçek üstatlar, korsanların
genellikle tembel, sorumsuz ve güvenilmez olduklarını ve çok da zeki olmadıklarını düşünürler. Nasıl arabaları
düz kontakt ile çalıştırmak sizi otomotiv mühendisi yapmıyorsa, güvenlik sistemini kırmak da sizi üstat yapmaz.
Maalesef birçok gazeteci ve yazar, “üstat” (“hacker”) kelimesini korsanları (“cracker”) da içine alacak şekilde
kullanıyor ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar.

Temel fark şudur: üstat birşeyler yapar, korsanlar ise bunları bozar.

Eğer üstat olmak istiyorsanız okumaya devam edin. Eğer korsan olmak istiyorsanız, gidin alt2600(B26) haber
grubunu okuyun ve düşündüğünüz kadar zeki olmadığınızı anladığınızda kafanızı oraya buraya vurmaya hazır
olun. Korsanlar hakkında tüm söyleyeceklerim bunlar.

2. Üstat Felsefesi
Üstatlar, problemleri çözer, yeni şeyler yapar, özgürlüğe, paylaşıma ve yardımlaşmaya inanırlar. Üstat olarak
kabul edilmeniz için bu felsefeye uygun davranmanız gerekir. Davranışınızı bu felsefeye tam anlamıyla uygun
hale getirebilmek için ise, bu felsefeye gerçekten inanmalısınız.

Ama bunu sadece üstat olarak kabul edilmek için gerekli bir şart gibi düşünürseniz, asıl noktayı kaçırmış olur-
sunuz. Çünkü, bu felsefeye inanmak sizin açınızdan önemli olacaktır – sizin öğrenmeniz ve motive olmanız için
gereklidir. Bütün yaratıcı sanatlarda olduğu gibi, ustalaşmak için en etkin yol ustaları taklit etmektir – sadece
entellektüel olarak değil, duygusal olarak da.

Şu modern Zen şiiri bu yaklaşımı anlatır:

To follow the path:
look to the master,
follow the master,
walk with the master,
see through the master,
become the master.

Yolu izlemek için:
ustaya bak,
ustayı izle,
ustayla yürü,
usta gibi gör,
ustalaş.

Eğer üstat olmak istiyorsanız şunları, inanana kadar tekrar edin:

http://belgeler.org Linux Kitaplığı 3 / 18

Page 2

Nasıl Hacker Olunur?

Dünya çözülmeyi bekleyen hayranlık verici problemlerle doludur.
Üstatlık çok eğlencelidir. Ama bu eğlence, çaba ister. Çaba da motivasyon gerektirir. Başarılı atletler,
vücutlarını formda tutmak için fiziksel sınırlarını zorlayan şeyler yaparlar ve bundan zevk alırlar. Böyle-
likle motivasyonlarını da korumuş olurlar. Benzer şekilde üstat olmak için, problem çözme, becerilerinizi
şekillendirme ve zekanızı geliştirmekten haz duymalısınız.

Eğer bunu doğal yollarla yapamıyorsanız, kendinize bir zorlayıcı etken bulmalısınız. Aksi takdirde, üstatlık
potansiyelinizin seks, para ve sosyal olaylar gibi dikkat dağıtıcı şeyler tarafından yok edildiğini göreceksiniz.

(Ayrıca kendi öğrenme yeteneğinize karşı bir güven geliştirmelisiniz. Bir problemi çözmek için ihtiyacınız
olan herşeyi bilmeseniz bile onun bir parçası ile uğraşarak öğrendikleriniz sıradaki parçayı çözmenize
yetecektir. Böylece problemin tamamını çözebilirsiniz.)

Hiçbir problem iki defa çözülmemelidir.
Yaratıcı beyinler değerli ve sınırlı kaynaklardır. Çözülmeyi bekleyen birçok problem varken, tekerleği
yeniden icat etmekle harcanmamalıdırlar.

Üstatlar gibi davranmak için, diğer üstatların da zamanlarının değerli olduğuna inanmalısınız. Bilgiyi ve
çözülen problemlerin çözümlerini paylaşarak, diğer hacker’ların eski problemler yerine yeni problemler
üzerinde çalışmalarını sağlamak sizin için ahlaki bir görev sayılır.

Bununla birlikte "Hiçbir problem iki defa çözülmemelidir" demek varolan çözümlerin tümünü kutsal kabul et-
melisiniz ya da verilen bir problemin sadece bir doğru çözümü vardır diye düşünmelisiniz anlamına gelmez.
Genellikle problemin çözümünü öğrenmeye çalıştığımızda problem hakkında daha önce bilmediğimiz
şeyler öğreniriz. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünmek normaldir ve hatta gereklidir. Normal OLMAYAN
ise yapay teknik, yasal veya kurumsal engellerin (kapalı kaynak–kod gibi) iyi bir çözümün yeniden kul-
lanılmasına engel olması ve insanları tekerleği yeniden icat etmeye zorlamasıdır.

(Diğer üstatlardan daha fazla saygı görmek için bütün yaratıcı ürünlerinizi vermeye mecbur olduğunuza
inanmanız gerekmiyor. Ürününüzü satarak geçiminizi sağlamak üstatlık değerleri ile çelişmez. Sanatınıza
ve diğer üstat arkadaşlarınıza sadakatinizi unutmadığınız sürece yazılım kotarma yeteneklerinizi kulla-
narak ailenizi desteklemek ve hatta zengin olmak üstatlık değerleriyle çelişmez.)

Sıkıcı ve tekrar eden işler günahtır.
Üstatlar (ve genelde yaratıcı insanlar), sıkılmamalı ve tekrar eden aptal ve can sıkıcı işlerde
çalıştırılmamalıdır, çünkü bu tür işleri yaparken asıl yapmaları gereken işi; yani problem çözme işini yapa-
mayacaklardır. Bu israf herkese zarar verir. Bu yüzden sıkıntı ve gereksiz can sıkıcı işlerde çalışmak hoş
değildir ve gerçekten israf ve hatta günahtır.

Üstat gibi davranmak için, küçük sıkıcı şeyleri, otomatikleştirerek sizden ve diğer insanlardan (özellikle
diğer üstatlardan) olabildiğince uzaklaştırmak istemelisiniz.

(Bu konuda bir istisna vardır. Üstatlar bazen, dışarıdan sıkıcı veya tekrar eden işler gibi görülen şeyleri,
kafalarını boşaltmak, yeni bir konuda beceri elde etmek veya başka türlü kazanamayacakları bir deneyim
kazanmak için yaparlar. Ama bu seçime bağlı birşeydir. Düşünme yeteneği olan hiç kimse, bu tür şeyler
yapmak zorunda kalmamalıdır. )

Özgürlük iyidir.
Üstatlar doğaları gereği otorite karşıtı kimselerdir. Size emir verebilen kişiler, sizi, büyüleyici bulduğunuz
bir problemi çözmekten alıkoyabilir – ve bunun için de pek çok garip sebep bulabilir. Bu nedenle otoriter
tavırlarla mücadele etmek gerekebilir, aksi bir durum siz ve diğer üstatlar için solunacak özgür hava
kalmaması demektir.

http://belgeler.org Linux Kitaplığı 4 / 18

Page 8

Nasıl Hacker Olunur?

6. Tarz İçin Bazı Noktalar
Yine, üstat olmak için, üstat kafa yapısında olmalısınız. Bu konuda yardımcı olacak ve bilgisayar başında olmanızı
gerektirmeyen bazı şeyler var. Bunlar, kod kotarmanın gerekleri değiller (hiçbiri değil) ama birçok üstat bunları
yapar ve bunların kod kotarmanın özü ile temelden bir bağlantısı oladuğunu hisseder.

• Ana dilinizi iyi yazmayı öğrenin. Programcıların iyi yazamayacağı yönünde yaygın bir klişe olsa da
(tanıdığım en becerikli üstatlar dahil) şaşırtıcı sayıda üstat oldukça iyi yazabilir.

• Bilim–kurgu okuyun. Bilim–kurgu toplantılarına gidin (üstatlar ve çırakları ile tanışmanın iyi bir yoludur).
• Bir dövüş sanatı öğrenin. Dövüş sanatları için gerekli zihinsel disiplin üstatlık için gerekli olanla önemli

benzerlikler gösterir. Üstatlar arasında en popüler olanları Tae Kwon Do, Karate, Wing Chun, Aikido veya
Ju Jitsu gibi aletsiz yapılanlarıdır. Batılı eskrim ve Asyalı kılıç sanatlarının takipçileri de görülmektedir.
1990’ların sonlarından itibaren yasal olduğu yerlerde tabanca ile ateş etmek de yaygınlaşmaktadır. Üs-
tatlığa en uygun dövüş sanatları saf kuvvet, atletizm veya fiziksel dayanıklılık değil zihinsel disiplin, geril-
imsiz farkındalık ve kontrol üzerinde duranlardır.

• Gerçek bir meditasyon öğretisi öğrenin. Üstatların daimi favorisi Zen’dir (önemli: Zen’i bir din olarak ben-
imsemeden ya da mensubu olduğunuz dinden çıkmadan Zen’den faydalanmak mümkündür). Başka tarzlar
da işe yarayabilir ama çılgınca şeylere inanmanızı gerektirmeyecek birini seçmeye çalışın.

• Analitik bir müzik kulağı geliştirin. Özel müzik türlerini anlamayı öğrenin. Bazı müzik aletlerini iyi bir şekilde
çalmayı veya şarkı söylemeyi öğrenin.

• Sözcük oyunlarını anlama yeteneğinizi geliştirin.
Bunların ne kadar çoğunu zaten yapıyorsanız üstatlığa o kadar yatkın bir hamurunuz var demektir. Bunların
ayrıntıları ile tamamen açık olmayıp sol ve sağ beyin yeteneklerinin uyuşumu ile ilişkili olmasını nedeni; üstatların
problemlerin çözümünde aynı zamanda hem mantıksal hem de açıkça görülenin dışında uslamlamaya ihtiyaç
duymalarıdır.

Oynadığınız kadar sert çalışın, çalıştığınız kadar sert oynayın. Gerçek üstatlar için, "oynamak", "çalışmak",
"bilim" ve "sanat" arasındaki sınırlar, yok olmaya yakındır veya yüksek seviyeli yaratıcı oyunbazlıkla birleşmiştir.
Asla dar kapsamlı bilgi ve niteliklerle yetinmeyin – pek çok üstat kendisini programcı olarak tanımlamasına
rağmen, ilgili bir kaç alanda önemli bilgi dağarcıkları vardır –– Sistem yönetimi, sanaldoku tasarımı ve PC
donanımı sorunlarını giderme bunlardan yaygın olanlardır. Sistem yöneticisi olan bir üstat, genelde betik pro-
gramlama ve sanaldoku tasarımı konularında da yetkindir. Üstatlar hiç bir işi yarım yamalak yapmaz, eğer bir
konuya girerlerse, bu konu ile ilgili çok iyi yetkinliğe ulaşırlar.

Son olarak, yapmamanız gereken birkaç şey var.

• Aptalca veya övünme içeren kullanıcı isimleri kullanmayın.
• Usenet’de veya herhangi bir yerde sidik yarışına girişmeyin.
• Kendinize "sibermanyak" demeyin, diyen kişilerle de zamanınızı harcamayın.
• İmla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu e–postalar yazmayın.

Bunları yaparak sağlayacağınız tek tanınırlık, aptal olduğunuz olacaktır. Üstatların hafızaları kuvvetlidir –
başlangıçta yaptığınız hataları unutturmanız/affettirmeniz bir kaç yıl alabilir.

Kullanıcı adları veya takma adlar ile ilgili olası problemler biraz açıklama gerektirebilir. Gerçek kimliğinizi bir
rumuzun arkasında saklamak, korsan, warez d00z ve diğer daha düşük hayat formlarının yapacağı, çocukca
ve aptalca bir davranıştır. Üstatlar bunu yapmaz; yaptıklarıyla gurur duyar ve yaptıklarının gerçek isimleriyle
özdeşleşmesini isterler. Eğer bir takma adınız varsa, atın gitsin. Üstatlar arasında bu sizi, hep kaybeden ya-
pacaktır.

7. Diğer Kaynaklar

http://belgeler.org Linux Kitaplığı 10 / 18

Page 9

Nasıl Hacker Olunur?

Paul Graham’mın bilgelik üzerine yazdığı Great Hackers(B46) ve Undergraduation(B47) isimli iki denemesi bulun-
maktadır.

Peter Seebach, üstatlar ile nasıl baş edeceğini bilemeyen yöneticiler için mükemmel bir "Üstat SSS"
(Hacker FAQ(B48)) hazırlamıştır.

"Nasıl Programcı Olunur?" (How to Be A Programmer(B49)) adında mükemmel bir belge daha vardır. Bu
belge yalnızca kodlama ya da teknik nitelikler hakkında değil, aynı zamanda bir programlama ekibinde nasıl
davranılması gerektiği konusunda da değerli öğütler içerir.

"Hacker’lığın Kısa Tarihçesi"(B50) (A Brief History Of Hackerdom(B51)) adında bir belge de yazmış bulunuyorum.

Linux ve Açık Kaynak kültürleri hakkında birçok açıklama içeren "Katedral ve Pazar" (The Cathe-
dral and the Bazaar(B52)) adında bir belge yazmış bulunuyorum. Bu belgenin devamı niteliğinde "Noos-
feri İskana Açmak"(B53) (Homesteading the Noosphere(B54)) adında bir belge de bulunmaktadır.

Rick Moen, "Linux Kullanıcı Grubu Nasıl İşletilir?" (How to Run A Linux User Group(B55)) adında mükemmel bir
belge yazmıştır.

Yine Rick Moen ve ben, Doğru Düzgün Soru Sormanın Yolları(B56) (How to Ask Smart Questions(B57)) adında
bir belge yazmış bulunuyoruz.

Eğer kişisel bilgisayarların temelleri, Unix ve Internet hakında bilgiye ihtiyacınız varsa, Unix ve Internet’in Temel-
leri Nasıl (The Unix and Internet Fundamentals HOWTO(B58)) belgesine bakın.

Yazılımınızı insanlara sunarken veya bir yazılım için yamalar yazarken, "Yazılım Dağıtım Pratiği NASIL" (Soft-
ware Release Practice HOWTO(B59)) belgesindeki yönergeleri izleyin.

Zen şiiri ilginizi çektiyse, Rooties Root: The Unix Koans of Master Foo(B60) belgesine bakabilirsiniz.

8. Sıkça Sorulan Sorular
8.1. Bir üstat olduğumu nasıl söylerim?
8.2. Bana nasıl kod kotarılacağını öğretecek misiniz?
8.3. Öyleyse nasıl başlamalıyım?
8.4. Ne zaman başlamalıyım? Öğrenmek için çok mu geç kaldım?
8.5. Kod kotarmayı öğrenmek için ne kadar bir süre gerekli?
8.6. Visual Basic veya C# dilleri başlamak için uygun mudur?
8.7. Bir sistemi kırmama yardım edecek misiniz ya da bana nasıl sistem kırılacağını gösterecek misiniz?

8.8. Başka birinin hesabının şifresini nasıl ele geçirebilirim?
8.9. Başka birisinin e–postasını nasıl kırabilirim/okuyabilirim/görüntüleyebilirim?
8.10. IRC’ de kanal yöneticisi haklarını nasıl çalabilirim?
8.11. Korsan saldırısına uğradım. Daha sonraki saldırıları atlatmam için bana yardımcı olacak mısınız?
8.12. Windows yazılımımla ilgili sorunlarım var. Bana yardım edecek misiniz?
8.13. Konuşacak gerçek üstatları nerede bulabilirim?
8.14. Kod kotarmak ile ilgili faydalı kitaplar tavsiye edebilir misiniz?
8.15. Üstat olabilmek için matematikte iyi olmak zorunda mıyım?
8.16. İlk olarak hangi dili öğrenmeliyim?
8.17. Ne çeşit bir donanıma ihtiyacım var?
8.18. Katkıda bulunmak istiyorum. Benim için üzerinde çalışabileceğim bir problem seçer misiniz?
8.19. Microsoft’dan nefret etmeli ve sürekli eleştirmeli miyim?
8.20. Fakat açık kaynak yazılımları, programcıların hayatlarını kazanmalarını engellemeyecek mi?
8.21. Nasıl başlamalıyım? Ücretsiz bir Unix’i nereden alabilirim?

8.1. Bir üstat olduğumu nasıl söylerim?

http://belgeler.org Linux Kitaplığı 11 / 18

Page 15

Nasıl Hacker Olunur?

(1) Çevirenin Notu: 3D Studio Max’ e ciddi bir rakip olan Blender, Python ile geliştirilmiştir.

(B27) http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=3882

(B28) http://www.python.org/doc/Intros.html

(B29) http://www.python.org/

(B30) http://www.perl.com/

(B31) http://www.lisp.org/

(B32) http://www.norvig.com/21-• days.html

(2) Çevirenin Notu (ny): Bu denemenin Türkçe çevirisi(B33) de bulunmaktadır.

(B33) http://ileriseviye.org/arasayfa.php?inode=programmingtenyears.html

(B34) http://www.catb.org/~esr/faqs/loginataka.html

(B35) http://linuxresources.com/apps/ftp.html

(3) Çevirenin Notu: Linux34.com(B36)’u tavsiye ederim.

(B36) http://www.linux34.com/

(B37) http://www.bsd.org/

(B38) http://en.tldp.org/HOWTO/Unix-• and-• Internet-• Fundamentals-• HOWTO/
index.html

(B39) http://www.linux.org.tr/

(B40) http://www.linpeople.org/

(4) Çevirenin Notu: Türkiye’de Linux’a ve Açık Kaynak Yazılımlara değerli katkıları olan Fazlamesai.net(B41)’in,
irc.freenode.net(B42) üzerindeki IRC kanalı #fazlamesai de tavsiye edilir.

(B41) http://www.fazlamesai.net/

(B42) irc:irc.freenode.net

(B43) http://www.make-• a-• web-• site.com/

(B44) http://catb.org/~esr/html-• hell.html

(B45) http://www.opensource.org/

(5) Çevirenin Notu: Eric Steven Raymond buna yarı–tanrı anlamında "demigod" demiştir.

(B46) http://www.paulgraham.com/gh.html

(B47) http://www.paulgraham.com/college.html

(B48) http://www.plethora.net/~seebs/faqs/hacker.html

http://belgeler.org Linux Kitaplığı 17 / 18

Page 16

Nasıl Hacker Olunur?

(B49) http://samizdat.mines.edu/howto/HowToBeAProgrammer.pdf

(B50) ../../howto/hacker-“history.pdf

(B51) http://www.catb.org/~esr/writings/hacker-“history/hacker-“history.html

(B52) http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-“bazaar/index.html

(B53) ../../howto/homesteading.pdf

(B54) http://catb.org/~esr/writings/homesteading/

(B55) http://linuxmafia.com/faq/Linux_PR/newlug.html

(B56) ../../howto/smart-“questions.pdf

(B57) http://catb.org/~esr/faqs/smart-“questions.html

(B58) http://en.tldp.org/HOWTO//Unix-“and-“Internet-“Fundamentals-“HOWTO/

(B59) http://en.tldp.org/HOWTO/Software-“Release-“Practice-“HOWTO/index.html

(B60) http://catb.org/~esr//writings/unix-“koans

(B63) http://www.tldp.org/links/index.html

(B64) http://www.tldp.org/

(B65) ../../howto/reading-“list.pdf

(B66) http://en.tldp.org/HOWTO/Reading-“List-“HOWTO/index.html

(B67) http://www.catb.org/~esr/faqs/loginataka.html

(B69) http://www.oreilly.com/catalog/html5/

(B70) http://www.python.org/

(B72) http://www.freshmeat.net/

(B73) http://www.opensource.org/

(B74) http://www.freshmeat.net

Bu dosya (hacker–howto.pdf), belgenin XML biçiminin

TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak

PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

14 Şubat 2007

http://belgeler.org Linux Kitaplığı 18 / 18

Similer Documents