Download Nadhira Kharissya_Skripsi_IPB.pdf PDF

TitleNadhira Kharissya_Skripsi_IPB.pdf
File Size1.3 MB
Total Pages67
Document Text Contents
Page 66

7?7?

 Ha  Ha Tjbuh CjbTjbuh Cjbfr fr _C[ _C[ _C[ifh _C[ifh _C[ij_C[ijx x F_C[F_C[

27 27 :677 :677 = = > > :7 :7 >.4>>.4>

2= 2= :6<7 :6<7 :? :? > > :7 :7 >.2>>.2>

2< 2< :6<4 :6<4 :? :? > > :7 :7 >.2>>.2>

22 22 :6=< :6=< = = > > :7 :7 >.4>>.4>

26 26 :6<> :6<> :? :? > > :7 :7 >.2>>.2>

6> 6> :6=: :6=: 6 6 > > :7 :7 >.=>>.=>

6: 6: :644 :644 ; ; > > :7 :7 >.?>>.?>

6? 6? :64< :64< ; ; > > :7 :7 >.?>>.?>

6; 6; :67= :67= 6 6 > > :7 :7 >.=>>.=>

64 64 :6<> :6<> 6 6 > > :7 :7 >.=>>.=>

67 67 :67< :67< 4 4 > > :7 :7 >.?=>.?=

6= 6= :6=; :6=; = = > > :7 :7 >.4>>.4>

6< 6< :64: :64: = = > > :7 :7 >.4>>.4>

62 62 :67> :67> = = > > :7 :7 >.4>>.4>

66 66 :6;: :6;: = = > > :7 :7 >.4>>.4>

:>> :>> :6=; :6=; = = > > :7 :7 >.4>>.4>

_jtj-rjtj >.4=_jtj-rjtj >.4=

Page 67

7;7;

_F\JVJT BFDW^_F\JVJT BFDW^

^ghucfs dfcjbfrejh df @jejrtj, ?6 Jprfc :667 djrf jyjb (Jci) Bghdrj^ghucfs dfcjbfrejh df @jejrtj, ?6 Jprfc :667 djrf jyjb (Jci) Bghdrj
[uprfjdf djh fou Ftj _ucftj. ^ghucfs jdjcjb putgrf pgrtjij djrf duj ogrsjudjrj.[uprfjdf djh fou Ftj _ucftj. ^ghucfs jdjcjb putgrf pgrtjij djrf duj ogrsjudjrj.
^ghdfdfejh pghucfs dftgipub df [D Hglgrf Oa`ahllgdg >=, egiudfjh pghucfs^ghdfdfejh pghucfs dftgipub df [D Hglgrf Oa`ahllgdg >=, egiudfjh pghucfs
igcjh`utejh pghdfdfejhhyj df [I^ Tjruhj Jhdflbj djh cucus pjdj tjbuh ?>:>.igcjh`utejh pghdfdfejhhyj df [I^ Tjruhj Jhdflbj djh cucus pjdj tjbuh ?>:>.
^jdj tjbuh yjhl sjij, pghucfs dftgrfij df [IJ Hglgrf ? Oalar djh cucus pjdj^jdj tjbuh yjhl sjij, pghucfs dftgrfij df [IJ Hglgrf ? Oalar djh cucus pjdj
tjbuh ?>:;. ^ghucfs cucus sgcgesf ijsue Fhstftut ^grtjhfjh Oalar (F^O) igcjcuftjbuh ?>:;. ^ghucfs cucus sgcgesf ijsue Fhstftut ^grtjhfjh Oalar (F^O) igcjcuf

 `jcur [gcgesf  `jcur [gcgesf Ijsue ^grlurujh Tfhllf Hglgrf (Ijsue ^grlurujh Tfhllf Hglgrf ([HI^TH) Whdjhljh djh dftgrfij[HI^TH) Whdjhljh djh dftgrfij
df Dgpjrtgigh Geahaif [yjrfjb, Mjeuctjs Geahaif djh Ijhj`gigh pjdj tjbuhdf Dgpjrtgigh Geahaif [yjrfjb, Mjeuctjs Geahaif djh Ijhj`gigh pjdj tjbuh
j`jrjh ?>:;/?>:4.j`jrjh ?>:;/?>:4.

[gcjij ighlfeutf pgreucfjbjh, pghucfs jetfm djcji eglfjtjh arljhfsjsf yjftu[gcjij ighlfeutf pgreucfjbjh, pghucfs jetfm djcji eglfjtjh arljhfsjsf yjftu
[bjrfj Gkahaifk [tudght Kcuo ([G[-K) sgojljf jhllatj dfvfsf Ojftuc Ijjc wj[bjrfj Gkahaifk [tudght Kcuo ([G[-K) sgojljf jhllatj dfvfsf Ojftuc Ijjc wj
Tjiwfc pjdj pgrfadg ?>:7 djh ?>:=. [gcjfh ftu, pghucfs `ulj jetfm djcjiTjiwfc pjdj pgrfadg ?>:7 djh ?>:=. [gcjfh ftu, pghucfs `ulj jetfm djcji
ighlfeutf ogrojljf egpjhftfjjh yjftu sgojljf egtuj dfvfsfighlfeutf ogrojljf egpjhftfjjh yjftu sgojljf egtuj dfvfsf  muhdrfsfhl muhdrfsfhl  pjdj  pjdj jkjrjjkjrj
[gjsah :: djh jhllatj dfvfsf eahsuisf pjdj jkjrj FG GRKBJHLG djh[gjsah :: djh jhllatj dfvfsf eahsuisf pjdj jkjrj FG GRKBJHLG djh
[partjeucgr. ^ghucfs `ulj pgrhjb ighlfeutf [bjrfj Gkahaifk Gxkursfah ([GG)[partjeucgr. ^ghucfs `ulj pgrhjb ighlfeutf [bjrfj Gkahaifk Gxkursfah ([GG)
dghljh hgljrj dghljh hgljrj tu`ujh [fhljpurj, tu`ujh [fhljpurj, Ijcjysfj, djh Ijcjysfj, djh Tbjfcjhd.Tbjfcjhd.

Similer Documents