Download Ms Project 2007 Vezbe-Skripta PDF

TitleMs Project 2007 Vezbe-Skripta
File Size5.6 MB
Total Pages140
Document Text Contents
Page 1

Mara Čabrić

Microsoft
Office ProjectVežbe
radna verzija 1

februar 2008

Page 2

Microsoft
Office Project 2007

2 Mara Čabrić

Page 70

Microsoft
Office Project 2007

70 Mara Čabrić
Slika 0-5

218. Da biste videli ceo mrežni dijagram na ekranu (Slika 6), na meniju View kliknite
na Zoom i izaberite opciju Entire project.


Slika 0-6

219. Ovaj grafikon možete formatirati tako da izgleda onako kako želite pomoću
stavke Layout... na meniju Format.

Page 71

Mara Čabrić 71


220. Klikom na ikonu Task Usage na View Bar-u otvorite pregled Task Usage View.
Tu su, u obliku tabele, prikazani zadaci, resursi koji su angažovani na tim
zadacima i količina rada koji treba da se obavi . Možete dodati i druge podatke,
npr. podatke o troškovima vezanim za taj rad (Format – Details – Cost) kao što
je prikazano na Slici 7.


Slika 0-7

221. Sličan pregled je Resource Usage (Slika 8). U njemu je za svaki resurs
prikazan spisak zadataka koje treba da obavi kao i trajanje tih zadataka.


Slika 0-8

Page 139

Mara Čabrić 139


372. Postoje mnogi drugi pregledi i tabele pomoću kojih se može analizirati uspeh
projekta i porediti trenutno stanje sa prvobitnim planom. Korisni pregledi su
Task Usage, Resource Usage i Task Sheet (tabela Tracking).

373. Veoma koristan je izveštaj Project Summary Report koji ćete naći odštampan
na kraju ove vežbe.

� Na meniju Report izaberite Reports. Dvoklokom zaberite kategoriju
Overview (Slika 21).Slika 0-21

� Dvoklikom izaberite izveštaj Project Summary Report. Pojaviće se prozor
Print Preview u kome ćete videti kako ovaj izveštaj izgleda (Slika 21).Slika 0-22

� Kliknite na Print da ga štampate.

Page 140

Microsoft
Office Project 2007

140 Mara Čabrić

Similer Documents