Download Monografia Comunei Bârsa Jud. Arad PDF

TitleMonografia Comunei Bârsa Jud. Arad
File Size22.0 MB
Total Pages360
Table of Contents
              Primul Război Mondial  1914-1918
	Al II-lea Război Mondial    1941-1945
Primul Război Mondial   1914-1918
Al II-lea Război Mondial  1941-1945
Druscele din Bârsa
Festivalul „Flori de Sânziene”
Festivalul „Flori de Sânziene”. Prima ediție.
Fotograf, Virgil Jireghie.
Cavalerii Ordinului “Mihai Viteazul”
Voivodeni-intelectuali 189F
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRSA
	Secretar - jurist Ioan Crişan
MĂRTURIA TEMPULUI
	ISTORICO HRONOLOGIE
		ÎNSEMNĂRI MEMORABILE DIN ISTORIE
	Ani înainte de Hristos
		Anii după Christos
Dijma mică. Care în anul trecut au încetat era pe un sfârtai de pământ 10 iţi de mazăre, 10 iţi de seminţe de ludae, 6 iţi de seminţe de cânepă, 6 fuioară de vară şi 6 fuioară de tomnă, viţielu 20 X cum umbla banii acuma, untul era atâta, din stupi al...
	ANUL 1853
ANUL 1862
            
Document Text Contents
Page 1

Ioan GodeaBÂRSA


- monografie -

Page 2

La realizarea acestei monografii au mai contribuit: BRIHAN I.
Ilarie; CACIORA Andrei; CIEV Avram; COLTA Elena Rodi-
ca; CRIŞAN Ioan; GREC Ana; JIREGHIE Virgil; LASCU
Alexandru; OARCEA Felicia Aneta, POPOVICI Ioan; SA-
BĂU Sorin; TIŢIRIGĂ Cătălin; VICAR Viorel

Ediţie îngrijită de Elena Rodica Colta

Design copertă: Adrian Buzaş
Tehnoredactare: Rely Tarniceri

Page 180

Ioan Godea


180


pus temelia pentru o nouă biserică. Învăţătorul Iosif Ţincra notează în
cronica sa că, biserica s-a terminat şi a fost sfinţită la 6 decembrie 1823.
Tot în acest an a fost demolată vechea biserică din lemn. În anul 1836
domnul de pământ Gheorghe Takacs a plătit zugrăvirea bisericii şi a
cumpărat policandrele. În 1846 s-a pus tablă pe turnul bisericii.

În anul 1906 s-au făcut reparaţii importante la biserică, s-a pus
din nou crucea pe turn după care, în noiembrie a fost sfinţită.


Pictura murală din interior


Stranele bătrânilor din Biserica ortodoxă din Bârsa

Page 181

BÂRSA comună din Țara Zărandului - monografie –


181


Viaţa parohială
În fruntea parohiei se afla parohul (preotul). De averea şcolii şi

a bisericii se îngrijeau epitropii sau curatorii bisericii. La începuturi,
şcoala funcţiona, de multe ori, în cadrul bisericii, preotul fiind şi învăţă-
torul comunei. Clădirea şcolii a fost lângă biserică, pe locul actualei
grădiniţe. Aşa a fost şi la Aldeşti, Hodiş, Voivodeni.

Pentru ambele instituţii era un singur buget, şcoala fiind confe-
sională. Biserica avea şi un comitet parohial format din preot, epitropi şi
din câţiva oameni aleşi de credincioşii comunei.
Printre bunurile bisericii s-au numărat, alături de icoane şi
obiectele de cult şi cărţi de cult, cumpărate de bârsani încă pentru bise-
rica din secolul al XVIII-lea.


Vechile cărţile ale bisericii

Cazania lui Varlaam, Iaşi 1643
Penticostal, Blaj,1768
Triod, Blaj,1771
12 Mineie, Buda, 1804-1805
Petru Maior, Propovedanii la îngroparea oamenilor morţi, Buda, 1809
Petru Maior, Predici sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile
anului, vol.I-III, Buda, 1810-1811
Constantin Diaconovici Loga, Tâlcuirea evangheliilor, Buda, 1835
Ioan Popp, Învăţături morale,Buda,1847
Sigismund Victor Pop,Cuvântări bisericeşti, Pesta, 1847120


Lista preoţilor din parohia ortodoxă Bârsa


1. Petru Dimitrescu, primul preot consemnat în Bârsa a fost ori-
ginar din Ţara Românească (de prin părţile Giurgiului). A trecut Carpa-
ţii în Transilvania îndreptându-se spre apus. A ajuns la Hălmagiu de un-
de a trecut în Bihor devenid în anul 1718 preot în Lunca Vaşcăului.A
fost însoţit de fiul său George. Erau „anii cei răi”, în care ciuma făcea
ravagii. Din acest motiv mulţi preoţi au fost nevoiţi să se mute dintr-un
loc în altul, în căutare de enoriaşi. Petru Dimitrescu s-a mutat pe rând la
Dezna, Sebiş, Prunişor, Bârsa, Aldeşti şi Hodiş. La Bârsa a primit un loc
de casă pe „Dâmbuşor” (unde mai târziu se va construi un găbănaş iar


120 Pavel Vesa,Episcopia Aradului, Istorie.Cultură.Mentalităţi, Presa Universi-
tară Clujană, Cluj Napoca, 2006, p.579

Page 359

BÂRSA comună din Țara Zărandului - monografie –


359
Chemători la nuntă


„Cinstea cu craci” era purtată pe
cap şi jucată de nănaşă până la

locul nunţii

Page 360

Ioan Godea


360
Corul țărănesc din BârsaFormația de călușeri din Bârsa, 2009

Similer Documents