Download Molitvenik Bl. Ivana Merza PDF

TitleMolitvenik Bl. Ivana Merza
File Size586.9 KB
Total Pages61
Document Text Contents
Page 1

1

S BLAŽENIM IVANOM
na Kristovom putu


Molitve, misa i prigodni tekstovi
za slavlja u čast bl. Ivanu Merzu


S A D R Ž A J


Predgovor
Kratka biografija
Formula beatifikacije
Misa beatifikacije
Molitve za zagovor bl. Ivana Merza
Trodnevnica bl. Ivanu Merzu
Devetnica bl. Ivanu Merzu
Litanije bl. Ivana Merza
Milosti i uslišanja po zagovoru bl. Ivana Merza
Papa Ivan Pavao II. o bl. Ivanu Merzu
Poslanica Biskupa BiH o bl. Ivanu Merzu
Himna bl. Ivana Merza
Recital i pjesme u čast bl. Ivanu Merzu
Sadržaj studije »Ivan Merz i Crkva«

Izdavač:
POSTULATURA ZA KANONIZACIJU BL. IVANA MERZA

Zagreb, Palmotićeva 31, 10000 Zagreb


Odobrenjem
Biskupskog ordinarijata u Đakovu od 26. travnja 2004. broj: 815/2004.

ISBN 953-96923-4-2
440419195

Tisak:
PAN d.o.o.

Tiskara »Bl. Ivan Merz« - Zagreb

Page 2

2PredgovorNakon proglašenja blaženim Ivana Merza u Banjoj Luci 22. lipnja 2003.,
ukazala se žurna potreba da se izdaju odgovarajući molitveni i drugi tekstovi za
pripremu i proslavu njegova prvog blagdana te ostalih slavlja njemu u čast. Ova
prva zbirka takvih tekstova, koju izdaje Postulatura, želi poslužiti tome cilju i
vjerujemo da će se s vremenom i nadopunjavati.

Nakon uvodnih tekstova - kratke biografije i formule beatifikacije – donosi se
tekst papinske mise beatifikacije Ivana Merza. Tu su također molitveni obrasci za
obavljanje trodnevnice i devetnice u čast bl. Ivanu, nakon čega slijede i prigodne
litanije sastavljene od naziva što su bl. Ivanu pridavali u javnosti njegovi brojni
prijatelji i štovatelji. Potom slijedi kraći članak o brojnim milostima i uslišanjima koja
su se dogodila kao plod molitve u zagovor bl. Ivana Merza.

Nakon molitvenog dijela slijede tekstovi koji se mogu upotrijebiti za propovijedi,
predavanja, kateheze, te za akademije i druge svečanosti u čast bl. Ivanu. Tu su
najprije izvadci iz govora o bl. Ivanu što ih je Papa Ivan Pavao II. izrekao na
beatifikaciji u Banjoj Luci i nakon nje. Nakon toga, u cijelosti donosimo pobudnu
poslanicu biskupa Bosne i Hercegovine pod naslovom »Blaženi čista srca«, koju
su o Ivanu Merzu 10. svibnja 2003. uputili javnosti kao pripremu za njegovu
beatifikaciju. Potom slijedi službena himna s notama u čast bl. Ivanu koja je prvi put
izvedena na njegovoj beatifikaciji. Tu su zatim izabrane pjesme i jedan recital
prikladni za javno izvođenje. Na kraju donosimo bibliografiju najvažnijih publikacija
o Ivanu Merzu i detaljan sadržaj najnovije opširne studije pod naslovom »Ivan Merz
i Crkva«, koja je u pripremi za objavljivanje, a već je dostupna na Internetu.

Želja nam je da ova knjižica prva takve vrste posluži svećenicima i raznim
zajednicama vjernika, kao i vjernicima pojedincima, kako bi u zahvalnosti Bogu za
dar novog blaženika što bolje proslavili njegov prvi blagdan, promicali njegovo
štovanje u narodu i tako pripremali njegovu buduću kanonizaciju.

Zagreb, 22. IV. 2004.
POSTULATURA

ZA KANONIZACIJU BL. IVANA MERZA*************************************************

Page 30

30

VRHUNAC MOLITVENOG ŽIVOTA U LITURGIJI
– Jako volim tišinu i mir, mogu razmišljati, mogu misliti na misterij Euharistije, mogu se

dugo moliti.


Ljubavi.
– Molitve i kretnje liturgije, njene melodije i njeni miomirisi projekcija su Neba na zemlju,

fotografija su unutarnjeg Božjeg života.
– -hvalu Tvorcu!
– Dok milijuni novina šire narodnu mržnju i laž, Crkva mirno vrši kroz vjekove svoju

misala, koji govore o ljubavi k Bogu i bližnjemu.


Sedmi dan
BORBA TIJELA I DUHA PROTIV GRIJEHA, NASTOJANJE ZA MORALNIM
USAVRŠAVANJEM– Srž svakog apostolata mora biti borba protiv grijeha. To je glavni okvir, u koji ulaze

druge vrste apostolata.
– mjerni put, koji je pravedan, da


– Zašto je u meni tolika težnja za usavršavanjem samoga sebe, za zbliženjem s Onim


– Askeza, promatranje života i rad jedino u tom smjeru, bez ikakvih koncesija “ovoj”

zemlji, to je jedini pravi životni postupak.
– Tko veli da je post glupost, taj ne zna ništa. Bez posta nema pravog duševnog života,


– Sveto siromaštvo! Ne brinuti se za sjetilne slasti! Pokloniti sve i žarko ljubiti bližnjega,

koliko li veselja ima u svemu tome!


Osmi dan


I SURADNJA S KRISTOM U ŠIRENJU BOŽJEGA KRALJEVSTVA


– Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za

procvat domovine.


Page 31

31

u smrtnom grijehu.
– Duboki i intenzivni religiozni život jest jedini preduvjet da se odgoje veliki pojedinci,

koji će svojim životom realizirati svoje velike ideje.
– Ljepota ljudskog djela samo je odraz neugasive Ljepote Božje, i umjetnička je djelatnost

samo nastavak, usavršavanje Božje djelatnosti.
– Misionari, junaci, mučenici, umjetnici surađuju s Bogom šireći Kraljevstvo Isusa Krista;

obrtnici i umjetnici stvarajući praktična i lijepa djela vrše volju Božju, surađuju s Bogom.
– Svi smo pozvani na suradnju Božju, u tome je sav smisao života pojedinca i cijele

povijesti ljudskoga roda.Deveti dan
PO KRIŽU I ŽRTVI DO SVETOSTI


– Tek kada upoznam i osjetim značenje grijeha, znat ću pun ljubavi zagrliti sv. Križ, koji

me je oslobodio tako velike, vječne nesreće.
– Život bez križa, udoban, morao bi za mene biti sramotom.
– “Budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji”(Mt 6,10). U tome je princip svetosti.
– Poniznost, ponizno pokoravanje volji Božjoj, temelj je svim ostalim krepostima; na njoj

mora počivati zgrada našega unutarnjeg života.
– Imati Milost na zemlji, a slavu na Nebu, jest cilj svih ljudskih nastojanja.
– Uvjeren sam da sve ima svoju svrhu, ovaj rad i moje male patnje. Kroz bol čovjek sve

vidi drugačije i dublje razumije gorku riječ: život.
– Čovjek se sastoji od duše i tijela, zato treba da čovječja duša i tijelo žrtvom iskažu Bogu

čast, koji je sve stvorio.
– Blago onim dušama koje s radošću primaju iz ruku Gospodnjih svaku bol i sjedinjene s

Isusom pridonose je za raširenje Crkve Isusove u dušama i društvu.
– Poniznost, molitva, duhovno štivo, vježba volje u dobru, ispovijed, pričest – jesu samo

pomoćna sredstva koja napokon dovode do jednog cilja: uvesti Boga u našu dušu. Tek tada će biti
ispunjena ona neizmjerna praznina koja je u našoj duši i koju može ispuniti samo neizmjerni Bog.


*********************************


LITANIJE

Page 60

60VII. APOSTOLAT


A. CILJEVI, SREDSTVA I UVJETI APOSTOLATA
1. Apostolska svijest
2. Ciljevi apostolata
3. Apostolat samo u okviru Crkve
4. Uvjeti, sredstva i načini apostolata

B. APOSTOLSKI PROGRAM I POTHVATI
1. Širina Merzovih apostolskih pogleda i pothvata
2. Zamisao osnivanja sekularnog instituta


VIII. GLAVNA PODRUČJA APOSTOLATA BL. IVANA MERZA


A. KATOLIČKA AKCIJA

1. Pionir Katoličke Akcije u Hrvatskoj.
2. Ljubav prema Crkvi u temelju Merzova provođenja Katoličke Akcije
3. Kako Merz shvaća Katoličku Akciju
4. Cilj i sredstva Katoličke Akcije


B. ORLOVSTVO NA TEMELJIMA KATOLIČKE AKCIJE
1. Razvoj katoličkog Orlovstva u Hrvatskoj
2. Merz uvodi Katoličku Akciju u Orlovstvo
3. Duhovni profil Orlovstva


C. KARAKTERISTKE ORLOVSTVA
1. Crkvenost Orlovske organizacije
2. Crkvena hijerarhija, Merz i Orlovstvo
3. Orlovstvo - odgojna i apostolska organizacija
4. Orlovski apostolat
5. Značenje Merza za Orlovstvo


IX. NASTOJANJA BL. MERZA ZA MORALNOST JAVNOG ŽIVOTA


A. OPĆENITO O VAŽNOSTI MORALA
1. Svestranost Merzovih pogleda na kršćanski moral
2. Pravi moral naučava Crkva


B. LJUBAV, ČISTOĆA – SEKSUALNOST, BRAK
1. Mladima o ljubavi, seksualnosti i čistoći
2. Sredstva za očuvanje moralne čistoće
3. Ljubav Krista i Crkve prisutna u kršćanskom braku

C. MORALNOST NA OSTALIM PODRUČJIMA ŽIVOTA
1. Položaj žene u Crkvi i u društvu

Page 61

61


3. Ples
4. Glazba u službi odgoja, vjere i apostolata
5. Borba protiv utjecaja loših filmova i tiska

X. DUHOVNI UTJECAJ BL. IVANA MERZA

A. IZJAVE SUVREMENIKA O SVETOSTI BLAŽENOG IVANA MERZA
1. Božja prisutnost u njegovoj osobi
2. Svetost sjajila iz njegove pojave
B. UTJECAJ BL. MERZA NA RAZNE SKUPINE VJERNIKA

1. RoditeljiC. BLAŽENI IVAN MERZ NAKON DRUGOGA SVJETSKOG RATA

1. Širenje štovanja i priprema beatifikacije
2. Proglašenje blaženim Ivana Merza u Banjoj Luci,

22. lipnja 2003.Studija je dostupna na Internetu:
www.ivanmerz.hr

Similer Documents