Download Milan Balinda - Najlepsi mitovi i legende Meksika PDF

TitleMilan Balinda - Najlepsi mitovi i legende Meksika
File Size11.4 MB
Total Pages107
Table of Contents
              7.pdf
Binder1
	7a.pdf
	mitovi_meksika
            
Document Text Contents
Page 53

52

Page 54

El čom
(Mit Maja)

Legenda kaže da je u gradu Uhmalu,
jednom od najvećih u El Majabu, živeo kralj koji
je mnogo voleo zabave. Jednoga dana prohtelo
mu se da priredi veliki bal u svojoj palati u čast
Gospodina Života, zvanog Hunab-ku, da bi mu
se zahvalio za sva dobra kojim je ovaj obasuo
njegov narod.
Kralj Uhmala temeljito je pripremao svoju
zabavu. Pozvao je prinčeve, sveštenike i ratnike iz
susednih kraljevstava, ubeđen da će njegov prijem
biti bolji od bilo kojeg drugog i da će mu zbog toga
svi zavideti. Osim što su se spremala najukusnija
jela sa srnetinom i mesom planinskog ćurana,
zahtevao je da mu palata bude okićena najređim
cvećem, a nije nedostajalo ni balče, opojnog pića
koje bi trebalo da oduševi pozvane goste.

53

Page 106

kraja civilizacije Asteka nastupio je 1519.
dolaskom španskih osvajača na čelu sa Ernanom
Kortesom. Vođa Asteka Montezuma II pokušao
je da ubedi Kortesa da ne ulazi u Tenočtitlan,

ali je Španac ipak
odlučio da ga osvoji.
Interesantno je da
su mnoge Asteke bile
zadovoljne dolaskom
Kortesa jer su ga
smatrali svojim
bogom Kecalkoatlom,
pernatom zmijom,
koji je takođe bio, po
predanju, bledolik i
imao je bradu.
Godine 1520. grupa
Asteka se pobunila
protiv Španaca.
Montezuma,
koga su Španci
držali zatočenog,
bio je pogubljen,
a Kortes je sa
svojom vojskom, uz
velike gubitke, bio

prinuđen da pobegne iz grada. Sledeće se godine
Kortes vratio i nakon tromesečne opsade ponovo
zauzeo Tenočtitlan.
Dogodilo se to 13. avgusta 1521. godine.
Asteška imperija prestala je da postoji.

105

Page 107

Milan Balinda

Najlepši mitovi i
legende Meksika

Prvo izdanje

Izdavač

[email protected]

Lektura i korektura
Tatjana Solunac

Korice i prelom
M. A. B.

Štapma
MST Gajić, Beograd

Tiraž 500

Similer Documents