Download Meša Selimović - Tišine PDF

TitleMeša Selimović - Tišine
File Size29.3 MB
Total Pages251
Document Text Contents
Page 1

Postoji muka odlučivanja,
kao i muka čekanja, a svijet
je zatvoren i otkriva se tek
kad uđemo u igru, kad
ostvarujemo mogućnosti. Ni
za jednu životnu stazu ne
postoji vodič, svaka je
neispitana, neponovljiva,
zato je u životu avantura

~ pravilo, a ne izuzetak, jer je
putovanje kroz neispitane
predjele, koje niko poslije
nas ne može ponoviti, sve se
staze potiru, uvijek se
stvara nova konfiguracija,
uvijek se ukazuje drugi
pejzaž, druga klima za
svakog posebno. Zato
moram da budem svoj
vlastiti vodič, prvi i
posljednji putnik na putu
kojim samo ja mogu proći.

Likovno obogal:enje / Safet Zec
Likovna oprema I Ran.č ič
Fotografija I Akšamija

Page 125

Zale ga možda i drugi, ali ja, ga žalim najvIse,
drukčije nego ostali. On je znao za moj veliki
trenutak, on je postrojio bataljon i odao .mi pri-
znanje istakavši me za primjer, misho sam ganuto
na njega kad god sam mislio na postrojeni bata-
l~ on, bio sam ponosan što baš on zna.

Sad stojim nau grolx>m i uplašeno mislim, go-
tovo mislim, na rubu sam da mislim, kako mrtvoJ
stvar branim mrtvim čovjekom. S naporom uspi-
jevam da zamaglim tu prijetnju, da je odgodim :
neka, poslije, ali čujem sa zebnjom zloslutni mukli
tutanj, u sebi.

A onda je muzika zasvirala posmrtni marš, niz
sjajne trube cijedile su se kapi kiše, bilo je stra·
šno tužno, držali smo se uspravno, da savladamo
mučninu, i mis lili kako je II ratu i smrt bila jed-
nostavnija.

Na glavnoj grobljanskoj stazi zastala je sitna
mlada žena u crnom kišnom mantilu. Olga. Stoji
bespomoćno , kao zatečena, sluša posmrtni marš,
i uredno sIož·enom maramicom koju je izvadila iz
tašne briše oči. Plače. Zbog muzike, ili zbog smrti,
ili zbog nečeg što ona zna, što je žalosno kao i
smrt. Ili onako, da se plače, uvijek se može naci
ra!Zlog za suze , iako je nju lakše zamisliti djeti-
njasto nasmijanu.

Ali ne, to nije Olga. U ove je lice oštrije.
Pa ipak, ne okrećući se, mislim da ona stoji

na ·grobljanskoj stazi i da plače zbog mene, ne
zbog nepoznatog mrtvog mladića . Bliža mi je zbog
toga i čudnija zbog susreta. na ovom neobičnom
mjestu. Ne puštam je iz mis li da bih se odbranio
od z&,grobne muzike što obespokoj ava žive. I od
potmulog udaranja zemlje o daske.

120

Page 126

Poslije sam išao ulicama, s tugom koj u nisam
mogao ni da objasnim n i da odagnam, a opet živo
osjećajući sve oko sebe, kao da stvari i ljudi imaju
nov izgled, strani mi i prisni podjednako. Ne volim
smrt. :led no gledam, sve ima jarku boju i izrazitu
uobličenost, obični prizori na ulici, a čudni,

tenk što silovito utiskuje svoje čelične stope
u asfalt, tramvaj oguljene žute boje što juri kao
u panici klateći se i raspadaj ući, starica sa šeši-
rom na bijelo j kosi i ruksakom na leđima, mladić
i djevojka· nezagrIjeni a željni blizine,

sve je to nekad bilo i sad opet postoji, be;.::
mene, ja sam još odvojen, sve ide mimo mena,
nije moje, kao da je ovo strana zemlja , kao da je
druga planeta, kao da sam ja drugi, a ne onaj što
sam bio, ne prepozna jemo se, sve prolazi a ja ne
hvatam korak. Ne treba tako, stani, stanimo, živ
sam, uključi me čudna t rko u sebe, uključiću se
sam, upij me snažno. Ljudi, pogledajte me, stvari ,
prepoznajte me, pomozite mi u ovom navika vanju
n a vas i na običnost, učinite što možete da ne
budem izdvojen.

Sklonio sa.m se od kiše, od hladnoće, od usam-
ljenosti. Poznavao sam tu kafanu ranije, sad je
ružna. Nekoliko ljud i, usamljenih i ćutljivih, sjedi
za stolovima. Pod je prljav, zidovi muzgavi , stolovi
bez stolnjaka, prozori bez zavjesa. Rat je i ovuda
prošao ostavivši bijedu. Pored peći koja ne gri je
sjedi djevojka odsutna pogleda, II kaputu s olinja-
lim krznenim okovratn ikom. Pustoš i dosad a. Za
p raznim šankom starij i mršav čovjek, pospan, siv,
kao bolestan, potp\UlO nepotreban ovdje, zaostao

121

Page 250

-~- .. ,( . ..." ... -.... ".
-. .. "'- -.. ~ " --., .. -. .. ---...... ~.- ... , - " ..... --,_ .... . -
--'''' ''''''-''-'--, ..... __ .--', -
", ..... _-" ...... ------ ... ~ .... ,,--,., .. .-.. "q"'W ...... ,,, ,, .. _

........~ .... ).-... -... ~;
--- ~"- -,,,,,­_ ..... _~I ..--_r _ .. ~ · ~.· ...... .... ... ,.. ...... .. ""_ .. -

- .. .. -. ..... - ....... . ... - •• <
~_ ··_ ... M _ . _ , " •. '

~- .. --. " ..-_" .... n ... ,~ _
...... _4 .... . _ .. . , ... .. . . ,.
.... ....-' .......... _."' ......... ... _ ... _ .... , ... ... ,.., .... ... .. , .. ....... , .. ..... ~ ........ ~ , ..... , .... ~. oo _"oo. __ , ..... ...
~_ .... _ . .,. .,,' ' .. ,., " .C

.... _ N' .... . _
... ~~ ...... ,. ." " 'O .. '"'''' ...... , ..
___ lo _ . ... ,,. _ ' .. _< .. , .. , ._, ." "
-"-"-"" -~'

. .

" , .... , ... _'i~"" ........ --..
.. -,,-. ,. ",., • oo.

. ,

,-, .......... ~--.. - -.. ... ~ ..... . - ,,--, -.
"'-"- ~ .......... , .. ... - .... -.. . • •• ~- ... ..... ~ ,,".- ---_.- .. . -

,, __ ~"" M"
._., '--"'_oo _.4._· . '1

• .. - .. - ... .... -~. ... ... --....... ..-_. ..O'\~. ,"". ,,.,., .... ..
. - .... _"., .,oo---~ ... . _ .... - -, ... --........ ~ <.l ., ............ _ ....... ..
• ",,",_0 ... _ .. ~ .... , _ _ _ "0

... , -_.-" " , ". .

''''' _._ ".-.. • , " -'I! ~ .. "." _ _ ,_ •. "
...-. - ' ~'"

...,....· ... 0(_ .... • .. _1_' .. --.,.. .. '_J .... ,_o .. .. .....
• __ .......... _ ....... ' B ....... .- ~--". _ .. -

_., ....... _ •.• _'"'too " ...
_ ...... ___ ... _~ ~ "h

.. __ I .. _ • • •• - .. ,~­
_,_. __ , .... , .. f~'

--,._'" -.,,_ .... _, . . . .. ,. " , ... , __ o. _ . .. . ,
" 1;' _ .... ...

• " ,. ... '_ , . _, ... ~ f .,~ ... < " .
,,, ._,, . " .... __ ..... . 1 ""' 1

"" __ . ... _" ,.,. .. " •• ".0 .... ..... .. "".', ... , .... -.. '-


.~. I .....

.... . - .• ..- .,". +"".,. ._ ......

..., , ......... . ,_ ",,, .. ,e," .... ",." ,..- .. ~, " .... ,, ~ ..,
"jo'" ..... " .. ,.", .• , J ..... .
,".",_" u ..... • ... " , ..... - •

..... oo ...... , . , .,-

..... ~ .. ... - _ .. -.... " ..... -, .. oO .... ---- .,', ,,-.. ,.~, .. ---
' .... " .. .. -_ .. .. -_ ... ...

• _ ...
_ .. o . _.... "

" ......... ,,_,,.
• •

,,,' j,J""', ...... ~," ', " ... 1.. ,\.
OO ".. " '" y \

--
.. --

. ,

...... -~. ~.
,


"

. ',


"


· '. •

•••

Similer Documents