Download Medycyna Chińska PDF

TitleMedycyna Chińska
File Size2.1 MB
Total Pages218
Document Text Contents
Page 1

TRADYCJE MEDYCZNE WSCHODU


WARSZAWA 2013

Medycyna Chińska


Zbiór artykułów
ogólnotematycznych

Page 2

SPIS TREŚCI2

DUCHOWOŚĆ A MEDYCYNA
Psychologia w medycynie chińskiej - wykład 1 (Claude Diolosa) .............................................. 3
Psychologia w medycynie chińskiej - wykład 2 (Claude Diolosa) ............................................ 11
Buddyzm a medycyna - wykład 1 (Claude Diolosa) ................................................................. 21

Buddyzm a medycyna - wykład 2 (Claude Diolosa) ................................................................. 31
Medytacja na Pięć Świateł (Claude Diolosa) ............................................................................ 37
WYBRANE ZAGADNIENIA Z MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
Alergia w medycynie chińskiej (Claude Diolosa) ..................................................................... 47
Pediatria w medycynie chińskiej (Claude Diolosa) .................................................................. 51
Ból pleców i reumatyzm w medycynie chińskiej (Claude Diolosa) .......................................... 57

Układ odpornościowy w medycynie chińskiej (Claude Diolosa) ............................................. 67
Lęk w medycynie chińskiej (Matthias Hunecke, Mirosław Mazur) ......................................... 77

Pięć Elementów (Ina Diolosa, Claude Diolosa) ........................................................................ 93

Klasyfikacja konstytucji organizmu wg medycyny chińskiej (Ina Diolosa) ............................... 97
DIETETYKA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ
Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny (Claude Diolosa, Marek Kalmus) .............................. 107

OGÓLNOTEMATYCZNE
Tao Programowania (Autor nieznany, tłum. Mateusz Golicz, Geoffrey James) .................... 159

Opowieści Kwon (Krzysztof Łoziński) ..................................................................................... 169

Bajka o Pięciu Elementach (Tomasz Nowakowski) ................................................................ 185

Stara przypowieść o żółtym diable (Autor nieznany) ............................................................ 189

Jak czyni Bodhisattwa - trzydzieści siedem praktyk (Ngulchu Thogme) ................................ 191

Tao Te King (Lao Tsy, tłum. Leon Zawadzki) .......................................................................... 199

Podstawy medycyny tybetańskiej (Tsering Thakchoe Drungsto) .......................................... 213

Bibliografia ............................................................................................................................. 217

Page 109

CHINY, KUCHNIA... TAJEMNICE MEDYCYNY


109


zbliżonych, holistycznych modelach świata i człowieka. Bazując na nich, można powrócić
do tradycyjnego diagnozowania i leczenia, istnieje dalej możliwość ich studiowania i
wykorzystania na nowo.4

Tak więc, by uzupełnić informacje o alternatywnych możliwościach leczenia i
utrzymania zdrowia poprzez poprawne odżywianie się, zgodne z głęboką naturą
człowieka i środowiska, przedstawiamy tu pokrótce tradycyjną teorię żywienia opartą na
systemie medycyny chińskiej. Jest to bardzo stara tradycja, sięgająca swymi początkami
aż w trzecie tysiąclecie p.n.e., w dalszym ciągu skutecznie praktykowana do dzisiaj.
Można ją stosować również i u nas.

Medycyna chińska nie wyróżnia jednostek chorobowych, tak jak zachodnia, lecz
zawsze traktuje człowieka całościowo, uwzględniając również jego środowisko, klimat itp.
Choroba to zakłócenie równowagi w organizmie, brak pewnych składników lub energii,
albo niewłaściwy jej obieg. Często takie same objawy wywoływane są przez bardzo różne
przyczyny. Dlatego niezwykłą wagę przywiązuje się do właściwej diagnozy i usunięcia
głęboko nieraz leżących przyczyn, leczenie objawowe traktując jako prymitywne, bo nie
dające rzeczywistego wyleczenia (nawet mimo widocznej początkowo poprawy).
Ponieważ medycyna chińska jest niezależnym całościowym systemem, błędem jest próba
jej interpretacji przy mechanicznym zastosowaniu systemu pojęciowego medycyny
zachodniej.

Na Zachodzie niemal co roku słyszy się inną – nową teorię na temat odżywiania,
zdrowia czy leczenia. Raz jest to teoria na temat witamin, później na temat białek,
następnie hormonów czy enzymów... aż w końcu zwyczajny człowiek przestaje się
orientować, co jest naprawdę słuszne. Natomiast wschodnia medycyna (podobnie jak
dawna medycyna europejska) opiera się na prawach kosmicznych, które są niezmienne.
Dlaczego? Gdyż zawsze po dniu następuje pora nocna – i to jest jang i jin5, po wiośnie
następuje lato, późne lato, a po nim jesień i wreszcie zima – i to jest pięć ruchów
znanych też w tradycji chińskiej jako “pięć przemian”. Tu nic nie wymaga zmiany, gdyż
wynika wprost z praw kosmicznych rozpoznanych dzięki wnikliwej, rozumnej obserwacji
natury. Spojrzenie takie czyni nasze działania bardzo prostymi. Gdy się tych praw raz
nauczymy i właściwie je rozumiemy, widzimy, że mają one zastosowanie we wszystkich
dziedzinach życia.

Wierzę, że rzeczy mogą być pożyteczniejsze wtedy, gdy są bardzo proste, a nie
dlatego, że są skomplikowane. Teoria jin – jang oraz pięciu ruchów jest wszechstronnie
użyteczna i łatwa do zrozumienia.4 Wiele znanych zachodnich klinik i uczelni medycznych coraz częściej prowadzi poważne
interdyscyplinarne prace w tym kierunku i zaczyna zapraszać do współpracy najwybitniejszych
specjalistów reprezentujących medycynę alternatywną oraz tradycje wschodnie. Niestety,
postawa znacznej części polskiego środowiska medycznego, z ministerstwem zdrowia na czele,
poza nielicznymi wyjątkami jest tak konserwatywna, że nawet nie chce dopuścić do świadomości
istnienia innych systemów medycyny poza zachodnią, traktując je jako zabobon i zacofanie, bez
chęci rzetelnego poznania. O tym, że taki brak otwartości jest sprzeczny z postulatami
współczesnej nauki (oczywiście tej prawdziwej, a nie pozornej - zasłaniającej się przed każdą
niezrozumiałą nowością sloganem “nienaukowości”) dyskretnie się milczy.
5 Patrz tablica 1 na końcu książki.

Page 110

CHINY, KUCHNIA... TAJEMNICE MEDYCYNY


110


KLASYFIKACJA ZIÓŁ l POŻYWIENIA WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Ze względu na skrótowość tego tekstu, przedstawione zostaną tylko najniezbędniejsze

wiadomości przydatne do utrzymania ciała w harmonii i równowadze, co jest określane
mianem zdrowia. Natomiast wiadomości tu zawarte nie wystarczają do stawiania
diagnozy w przypadkach poważniejszych zaburzeń lub choroby – w takich sytuacjach
konieczny jest bezpośredni kontakt ze specjalistą medycyny chińskiej. Diagnoza
medycyny zachodniej jest nieprzydatna dla osób pragnących stosować terapię opartą na
tradycji chińskiej!

W tradycyjnej medycynie chińskiej zioła i produkty żywnościowe są sklasyfikowane na
kilka sposobów.


Podział ze względu na smak

Smak jest bardzo ważną cechą, gdyż wiąże się z pięcioma żywiołami stanowiącymi
podstawę systemu medycyny chińskiej. W terapii ziołowej i sposobie odżywiania
wyróżnia się pięć głównych smaków:


kwaśny – należy do żywiołu drewna; związany jest z wątrobą i pęcherzykiem

żółciowym;
gorzki – należy do żywiołu ognia; związany jest z sercem, jelitem cienkim, systemem

krążenia krwi oraz układem energetycznym ciała zwanym “potrójnym ogrzewaczem”;
słodki – należy do żywiołu ziemi; związany jest z żołądkiem i śledzioną wraz z

trzustką. Pojawia się tu od razu pytanie, dlaczego smak ten jest tak popularny, czemu
ludzie tak lubią słodycze? Tradycje wschodnie wyjaśniają to bardzo prosto: żywioł ziemi
jest żywiołem centralnym, a więc punktem odniesienia dla wszystkiego. Żywioł ziemi
daje możliwość – podstawę budowania, tworzenia substancji i energii;

ostry – należy do żywiołu metalu; związany jest z płucami i jelitem grubym;
słony – należy do żywiołu wody; związany jest z nerkami i pęcherzem moczowym.

Pierwszą rzeczą wymaganą przy stosowaniu ziół i różnych rodzajów pożywienia jest

rozeznanie, do którego smaku należą. Również zbierając zioła winniśmy znać ich smak.
Znając go będziemy od razu wiedzieli, z którą przemianą – żywiołem współpracować.
Wybierając do jedzenia np. zioła słodkie, poza całą pozostałą wiedzą jaką mamy, wiemy
również o ich oddziaływaniu na żołądek. I rzeczywiście tak jest. Pijąc np. kawę (smak
gorzki) wpływamy na serce i krążenie krwi. Bardzo słony pokarm działa na nerki, a ostre
dania lub przyprawy czy też alkohol – na płuca i układ oddechowy (nadmiar może
wywołać kaszel lub potrzebę głębokiego oddechu). Gdy na odmianę spożywamy ogórki w
occie, to wpływamy tym samym na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Wprawdzie na razie
nie zostało wyjaśnione w jaki sposób zachodzi to oddziaływanie, jednak można
zorientować się, do której przemiany należy6. Jak więc widać, wschodnia medycyna
stanowi system oparty na prostych zależnościach, które należy zawsze uwzględniać.

Systematykę smaków można przedstawić w nawiązaniu do obiegu odżywczego w
cyklu pięciu ruchów: drewno – ogień – ziemia – metal – woda – drewno, itd. To
niezwykle ważny obieg. Kolejność przedstawienia żywiołów i kierunek przechodzenia od
jednego do drugiego symbolizuje właśnie obieg odżywczy. Oznacza to, że każdy
poprzedzający ruch ma za zadanie odżywianie ruchu następującego po nim. Tak więc,
rozpatrując to z punktu widzenia energetycznego, wątroba i woreczek żółciowy mają za
zadanie odżywianie serca i układu krążenia (osierdzia). Te znowu winny odżywiać
śledzionę i żołądek, itd.7


6 Charakterystyka pożywienia i niektórych ziół w zależności od pięciu żywiołów i pięciu natur
energetycznych przedstawiona jest w tablicach 3-7, zamieszczonych na końcu książki.
7 Nazwy narządów stosowane w medycynie chińskiej nie powinny być odnoszone wyłącznie w
sposób dosłowny do anatomicznych narządów (tak jak określa je medycyna zachodnia). Chodzi tu
raczej o szczególny aspekt funkcjonalny dotyczący całego ciała; aczkolwiek związany z danym
narządem fizycznym, obejmuje też m.in. odpowiadający mu kanał akupunkturowy. Chiński
ideogram określający nazwę każdego z dwunastu głównych organów zawiera znak “urzędnik”, co

Page 217

BIBLIOGRAFIA
217


Linki źródłowe:

http://www.pttmc.org/artykuly.html

http://www.kalmus.com.pl/index.php?m=9

http://www.logonia.org/content/category/1/14/2/

http://www.tsering.wroclaw.pl/acala/index3.html

http://chinmed.com/?dzial=8

http://neijia.net/neijia.html

http://mahajana.net/node/14
Claude Diolosa z Francji jest znanym w Europie specjalistą tradycyjnej
medycyny chińskiej, oraz nauczycielem sztuk walki Dalekiego
Wschodu. Przez wiele lat prowadził praktykę lekarską w Niemczech,
a obecnie znowu mieszka i pracuje we Francji.
Wykłada Tradycyjną Medycynę Chińską w formie kilkuletnich kursów
podyplomowych dla lekarzy i terapeutów w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, Francji, Polsce, Czechach. Jego głęboka wiedza i niezwykły
talent w przekazywaniu tej trudnej, skomplikowanej sztuki, przyniósł
mu szacunek i wielką popularność również w środowiskach innych niż
medyczne.
Teksty nagrane w trakcie jego wykładów z lat 1985 – 1992 były
wielokrotnie powielane i rozprowadzane oficjalnie i nieoficjalnie
w Polsce, chociaż nigdy nie uzyskały autoryzacji.
Medycynę chińską studiował w l’Université Européenne de
Sinobiologie w Paryżu oraz w Chengdu University of Traditional
Chinese Medicine (Syczuan, ChRL). Jego nauczycielami byli chińscy
mistrzowie, ze znanych lekarskich rodów, w których rodzinny przekaz
tradycyjnej medycyny chińskiej przekazywany jest od ponad
dwudziestu pokoleń.
Zgodnie z zasadami sztuki medycznej, sam nadal kształci się (m.in.
w Chinach, w Chengdu, znanym ośrodku kształcenia lekarzy, gdzie

Tradycyjna Medycyna Chińska [TMC] jest wykładana w językach zachodnich).
Claude Diolosa jest jednocześnie wykładowcą, terapeutą, filozofem, poszukiwaczem prawd
uniwersalnych, nauczycielem życia w harmonii między ciałem i duszą.
Jest uosobieniem pięknej postaci lekarza tak rzadko dziś już spotykanego, a tak bardzo
potrzebnego w naszych czasach.

http://www.pttmc.org/artykuly.html
http://www.kalmus.com.pl/index.php?m=9
http://www.logonia.org/content/category/1/14/2/
http://www.tsering.wroclaw.pl/acala/index3.html
http://chinmed.com/?dzial=8
http://neijia.net/neijia.html
http://mahajana.net/node/14

Page 218

BIBLIOGRAFIA
218


Matthias Hunecke od ponad dziesięciu lat prowadzi w Messel
(Niemcy) własną praktykę tradycyjnej medycyny chińskiej. Jest
uczniem i najbliższym współpracownikiem Claude Diolosy,
członkiem Avicenna Institute.
Od 1997 r. regularnie odwiedza nasz kraj, by nauczać medycyny
chińskiej. Prowadzi kursy także w Niemczech i w Austrii.
Corocznie prowadzi Free Clinic w Katmandu (Nepal), w której
oferuje nieodpłatną pomoc w zakresie TMC Tybetańczykom
i Nepalczykom, jednocześnie zapewniając możliwość odbycia
praktyki studentom tradycyjnej medycyny chińskiej – także z Polski.


dr Marek Kalmus z Krakowa, założyciel i dyrektor Instytutu
Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia, prezes Polskiego
Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
Prowadzi seminarium Wielkie systemy medyczne Wschodu.
Studiuje medycynę chińską od 1986 roku. Na podstawie wykładów
Claude Diolosy (z lat 80.) wydał książkę Chiny, kuchnia… tajemnice
medycyny. Autor książek o Tybecie (m.in. Tybet – legenda
i rzeczywistość, Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona).
Popularyzator medycyny chińskiej (Radio Kraków, TVP info, TVN,
publikacje prasowe, wykłady publiczne). Od 1989 roku organizuje

kursy medycyny chińskiej. Wykładowca akademicki UJ (Studia Dalekiego Wschodu, Studia
Porównawcze Cywilizacji, pojedyncze wykłady w Coll. Medicum UJ, Wydz. Farmakologii).
Trener międzykulturowy. Od 1992 roku prowadzi firmę Marek Kalmus Consulting
(www.kalmus.com.pl), zajmującą się m.in. szkoleniami, doradztwem turystycznym (Azja)
i doradztwem międzykulturowym (treningi, mentoring, coaching).


Ina Diolosa od około dwudziestu lat studiuje i praktykuje tradycyjną
medycynę chińską. Jest dyplomowanaą terapeutką tradycyjnej
medycyny chińskiej – Heilpraktiker (certyfikat niemiecki).
Od początku związana jest z Instytutem Avicenny, najpierw
w Niemczech, później we Francji. Wykłada w Niemczech, Szwajcarii
i Austrii. W Polsce prowadziła autorskie kursy: czteroletni kurs
„Dietetyka TMC” w latach 1997-2000, a w latach 2008-2010 kurs
„Dietetyka lecznicza TMC” oraz kurs „Diagnoza z twarzy wg TMC”
(w lutym 2011 r.).
Organizuje wraz z Claude Diolosą staże dla studentów

zawansowanych w TMC w Chinach (Chengdu, Szpital Kliniczny Akademii Medycyny
Tradycyjej) i w Nepalu (Free Clinic w Katmandu).

http://www.kalmus.com.pl/

Similer Documents