Download Marketingul afacerii PDF

TitleMarketingul afacerii
File Size1.6 MB
Total Pages67
Table of Contents
              Cuprins
Introducere


Informaţii pentru profesori
	Sugestii metodologice
Fişă de progres şcolar
Cuvinte cheie/Glosar
Informaţii pentru elevi
	1. Citiţi cu atenţie următorul articol apărut în „ Magazinul progresiv” din 22.04.2008:
	Obiective de marketing
	Situaţia actuală
	Propuneri de acţiune
	Obiective economice
	Obiective psihologice
	2. Identificaţi funcţiile marketingului şi modul în care sunt ele înţelese de firma în cauză.
	5. Rezolvă următorul aritmogrif.Găseşte 14 cuvinte care sunt legate direct de marketing.
	6. În cadrul orelor de laborator tehnologic elaboraţi în grupe de câte 4 obiectivele de marketing ale firmei voastre de exerciţiu.Discutaţi despre ele şi alegeţi varianta cea mai completă.
	Activitatea 1.2
	1. În tabelul de mai jos identificaţi care sunt funcţiile respectiv obiectivele comunicării:
	3. Rezolvaţi următorul puzzle:
Comunicarea
	1. Suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Realizaţi o cercetare indirectă cu tema: „ Moş Crăciun – agent de marketing”.Utilizaţi cât mai multe surse de informaţii din cele prezentate în anexa 8. Realizaţi cât mai multe fotografii în magazinele din localitatea voastră, colectaţi pliante, broşuri, reviste, alte tipărituri.
	Prezentaţi totul într-o formă cât mai atractivă colegilor voştri: Power Point, afişe, machete, jocuri de rol, filme.
	Comentaţi prezentările colegilor.
	Alegeţi cea mai frumoasă şi interesantă prezentare.
Studiu de caz
Studiu de caz
Soluţionarea activităţilor
	Imaginea favorabilă, de marcă sau de firmă: Notorietate mondială, mărci: President, Galbani, Lactel, Rochefort – Societe, notorietatea La Dorna
	Gradul de cunoaştere al produselor: La Dorna are notorietate în regiune, Lactalis are notorietate mondială
	Investiţii în tehnologie modernă.
	Promovarea imaginii de marcă
	Diversificarea produselor oferite
	Activitatea 1.2
	Activitatea 1.4
	Bibliografie
Profesori
Elevi
Ilie Suzana, Tanislav Cristina, Poştovei Cătălina – Marketingul afacerilor, Editura Oscar Print, 2006
Capotă Valentina, Popa Florica, Ghinescu Cristina – Marketingul afacerilor, Editura Akademos Art, 2006
Anexe
            
Document Text Contents
Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

AUXILIAR CURRICULAR PENTRU

MARKETINGUL AFACERILOR

DOMENIUL: SERVICII

CALIFICAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE, TEHNICIAN ÎN
ADMINISTRAŢIE, TEHNICIAN ÎN ACHIZIŢII ŞI CONTRACTĂRI, TEHNICIAN
ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ, TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE, TEHNICIAN ÎN

GASTRONOMIE, TEHNICIAN ÎN TURISM, ORGANIZATOR BANQUETING

NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de ț Dezvoltare institu ională aț

sistemului de învă ământ profesional i tehnicț șNoiembrie 2008

MEdCT–CNDIPT / UIP

Page 2

Modulul: Marketingul afacerilor

AUTORI:

• CĂTĂLINA ILEANA POŞTOVEI, profesor , Colegiul Economic Buzău

COORDONATOR:

• CRISTINA TANISLAV - expert local

CONSULTANŢĂ:

• IVAN MYKYTYN, expert WYG International

• MIHAELA ŞTEFĂNESCU,expert, CNDIPT

3

Page 33

Modulul: Marketingul afacerilor

• Timpul alocat efectuării activităţii: 30 minute

• Această activitate vă va ajuta să învăţaţi despre modalitatea de aplicare a scalei lui Likert.

• Numele elevului:

• Data:

Aplicaţie

În cadrul unei anchete selective de piaţă asupra unui produs alimentar, opinia
subiecţilor intervievaţi asupra caracteristicilor produsului a fost următoarea :

Caracteristici Acord
total

Acord Indiferent Dezacord Dezacord
total

Ambalajul produsului X este
corespunzător.

320 480 280 100 20

Preţul produsului este nejustificat 280 390 380 150 -

Gustul este considerat satisfăcător 360 270 170 270 130

Determinaţi scorul global obţinut de produs, cu ajutorul scalei lui Likert.

Activitatea 2.5

• Denumirea activităţii: Aplicarea metodei comparaţiilor perechi în determinarea mărcii
preferate de consumatori.

• Denumirea modulului: Marketingul afacerilor

• Timpul alocat efectuării activităţii: 30 minute

• Această activitate vă va ajuta să învăţaţi despre modalitatea de aplicare a metodei

34

Similer Documents