Download magia copilariei PDF

Titlemagia copilariei
File Size3.4 MB
Total Pages65
Document Text Contents
Page 1

1


ISSN 2246 – 9281

ISSN – L = 2246 – 9281

Coordonatori:
prof.înv. primar, GABRIELA TOŞA

institutor, IRINA ANDRONACHE

Tehnoredactor:
prof.înv. primar, GABRIELA TOŞA

Adresa de corespondenţa: e-mail [email protected]

Page 2

2Mămici, tătici, bunici, vă invităm să citiţi revista noastră!
Minunatele ei pagini vă aşteaptă!


revistă online dedicată copiilor de pretutindeni, cadrelor didactice şi nu numai...
(„De la lume adunate şi-napoi la lume date”)

Page 32

32

cunoştinţelor


VI. Încheierea
activităţii

Cer elevilor să identifice modalităţi prin
care ar putea contribui la protejarea
mediului.

Cvintetul
primul vers constă dintr-un singur
cuvânt, care reprezintă titlul şi
precizează subiectul;

al doilea vers este format din două
cuvinte (de obicei adjective) care
descriu principalele caracteristici ale
subiectului;

al treilea vers este format din trei
cuvinte (de regulă verbe), care exprimă
acţiuni referitoare la subiect;

al patrulea vers reprezintă o construcţie
din patru cuvinte care exprimă
sentimente faţă de subiect;

ultimul vers este format dintr-un
singur cuvânt care exprimă esenţa.

Aprecieri asupra modului în care elevii au
răspuns la lecţie.
Tema pentru acasă-Realizarea unui afiş colectiv
prin care să se atragă atenţia asupra necesităţii
protejării mediului.


cvintetul
capacitatea de
a sintetiza
informaţii

referitoare la
text
Protejarea mediului.Folosirea deşeurilor-schema lecţiei
Mediul-natura înconjurătoare alcătuită din totalitatea factorilor în care se află fiinţele şi
lucrurile.(păduri , ape, aer, sol).

omul afectează mediul poluându-l prin activităţile sale.

Poluarea aerului se face prin eliminarea unor gaze toxice de la coşurile fabricilor sau
de la ţevile de eşapament ale maşinilor.

Poluarea apelor şi a solului se face prin aruncarea în apă sau în sol a unor substanţe
toxice şi deşeuri, incendierea pădurilor, folosirea în exces a îngrăşămintelor chimice.

Pentru a proteja mediul, oamenii trebuie să colecteze şi să depoziteze deşeurile în locuri
special amenajate şi să nu le arunce la întâmplare, pentru a putea fi refolosite, să
folosească îngrăşăminte naturale în locul celor chimice, să împădurească unele zone etc.

Deşeurile sunt resturi provenite din unele activităţi ale omului. Hârtia, sticla, lemnul,
plasticul, metalul, cauciucul, etc.Prin reciclarea lor se pot fabrica alte obiecte utile.

Page 33

33

Dicţionar: a recicla =a prelucra anumite deşeuri în vederea folosirii.

Prof. înv.primar, Maftei Viorica,Şcoala cu clasele I-VIII Sireţel,

Locaţia Slobozia, jud.IaşiMetoda  cadranelor 
Metodele didactice moderne constituie un proces activ, de lungă durată şi

complex, care îl face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a

dobândi o cunoaştere autentică.

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate

metodele de învăţământ este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să

declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze

motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare.

Metoda cadranelor este o modalitate de sintetizare a unui conţinut informaţional

solicitând participarea elevilor în înţelegerea lui adecvată.”Informaţia este

rezumată,sintetizată,esenţializată,prelucrată în cuvinte cât mai puţine pe baza a patru

criterii’.1 Această metodă de lucru presupune trasarea a două axe principale una pe

Page 64

64Magia copilăriei (online) = ISSN 2246 – 9281
ISSN – L = 2246 – 9281

Page 65

65

Similer Documents