Download laporan epidemiologi MIZAN PDF

Titlelaporan epidemiologi MIZAN
File Size207.4 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 7

JADUAL KES DEMAM DENGGI/DEMAM DENGGI BERDARAH MENGIKUT

JANTINA, DAERAH JELEBU 2004-2009

JANTINA TAHUN
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lelaki 40 51 26 38 23 17
Perempuan 20 28 26 14 8 4

2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

10

20

30

40

50

60

40

51

26

38

23

17
20

28
26

14

8

4

Lelaki

Perempuan

Graf di atas menunjukkan kes demam denggi/demam denggi berdarah

mengikut jantina, daerah Jelebu 2004-2009. Pada tahun 2004, 40 orang

lelaki dijangkiti dan 20 orang perempuan. Pada tahun 2005, sebanyak 51 kes

dilaporkan melibatkan orang lelaki dan 28 kes melibatkan orang perempuan.

Pada tahun 2006, lelaki dan perempuan masing-masing mencatat 26 kes.

Pada tahun 2007, sebanyak 38 kes dilaporkan melibatkan lelaki dan 14 kes

melibatkan orang perempuan. Pada tahun 2008, sebanyak 23 kes dilaporkan

melibatkan lelaki dan 8 kes melibatkan orang perempuan. Pada tahun 2009,

sebanyak 17 kes dilaporkan melibatkan lelaki dan 4 kes melibatkan orang

perempuan.

7

Similer Documents