Download Lambang, Cogan Kata, Lagu Dan Bendera PDF

TitleLambang, Cogan Kata, Lagu Dan Bendera
File Size486.7 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 8

Lencana Pandu Puteri
Malaysia mempunyai sedikit
perbezaan dengan lencana

Pandu Puteri Dunia.

Ia terdiri daripada tiga
rangkaian daun atau
cantuman daun yang

terdapat bintang pecah 14 di
tengahnya, serta perkataan
pandu puteri dibawahnya.

Tiga rangkaian daun lebar itu
melambangkan tiga

persetiaan iaitu:

1. Taat kepada Tuhan, Raja
dan Negara, 2. Menolong

orang setiap masa 3.
mematuhi undang-undang

kepanduan.

Cantuman 3 daun ini
melambangkan

persaudaraan kepanduan di
negara kita.

Print document

In order to print this document from Scribd, you'll
first need to download it.

Cancel Download And PrintPage 16

Seperti bendera Pandu Puteri dunia, bendra
Pandu Puteri Malaysia dikibarkan pada setiap
perhimpunan kepanduan peringkat
kebangsaan, negeri, daerah mahupun sekolah.

Ia juga dikibarkan di rumah atau Pejabat Pandu
Puteri Kebangsaan atau negeri.

Latar belakang keseluruhan bendera ini
berwarna biru dan lambang atau lencana Pandu
Puteri diletakkan di tengah-tengahnya.

Perkataan Persatuan Pandu Puteri Malaysia
mengelilingi lencana tersebut

Print document

In order to print this document from Scribd, you'll
first need to download it.

Cancel Download And PrintSimiler Documents