Download Kritika Zavora Knjiga Cca 107 OK PDF

TitleKritika Zavora Knjiga Cca 107 OK
File Size635.3 KB
Total Pages120
Document Text Contents
Page 1

KRITIKA ZATVORA

Izbor tekstova

Page 60

60

U ovom se scenariju razvila čitava pravosud-
na slika, koja neprekidno otkriva svoje granice i
mijenja svoja pravila. Juan, Marcelo i Freddy bili
su podvrgnuti najdužem pritvoru u Čileu, u okviru
nove reforme krivičnog procesa, 4 godine zatvora
bez ijedne presude. U međuvremenu je tužilaštvo
uspjelo poništiti i realizirati u dva navrata “pripre-
mu suđenja” i rastegnuti rokove do u beskonačnost.

Ne govorimo o pravednim rokovima ili o po-
štivanju zakona, govorimo o brutalnosti moći i o
njihovoj potrebi da utope u zaborav drugove, za-
robljene u zamkama i labirintima pravosudne pan-
tomime.

Usred samog procesa, 28. novembra 2013.,
druga Carlosa Gutierreza Quiduleo, sve do tada u
ilegali, uhapsile su represivne snage. Nakon hapše-
nja odveden je na Odjela Maksimalne Sigurnosti u
Zatvoru Visoke Sigurnosti, u izolaciju. Njegovo su-
đenje je nazavisno i paralelno s Juanovim, Marce-
lovim i Freddyjevim. Tako drug Carlos ostaje pod
istragom i u pritvoru, bez datuma početka suđenja.

Nakon što su određene sve točke velikog teatar-
skog spektakla, i svi dijelovi kojima će se namet-
nuti volja moćnika, određen je datum kada će se na
oltaru demokracije žrtvovati pobunjenici.

25. marta tri suca, tri bijednika, odlučit će o
životu naših drugova, uzdižući se kao polubogovi

Page 61

61

određujući dio života u kojem će zatvorenici morati
biti kažnjeni.

Sudska zamka će se proširiti do samih granica,
u slučaju da ne budu osuđeni za djela za koja su da-
nas optuženi, drugovi koji su bili pri kraju kazne uz
pogodnosti (za sudjelovanje u akcijama urbane ge-
rile tokom devedesetih — Marco i Juan), postat će
predmetom samovoljne odluke zatvorsko-pravne
uprave, koja bi odlučila da li trebaju ostati u zatvo-
ru odrađujući prethodnu kaznu ili s pogodnostima
iz 2007.

Oružje demokracije je ovaj put pretvoreno u
dokumente i izjave koje nastoje izvršiti zahtjeve
tužitelja. Tako je tužilaštvo zatražilo:

- za druga Juana Alistea: doživotna + 20 godi-
na zatvora, optužen za tri pljačke banke, ubojstvo
Moyana i navodni pokušaj ubojstva još jednog po-
licijskog službenika tokom sukoba kraj banke Se-
curity

- za druga Freddyja Fuentevilla: doživotna + 15
godina zatvora za ubojstvo Moyana i oružani sukob
s drugim policajcima te dvije pljačke banke

- za druga Marcela Villarroela: 18 godina zatvo-
ra za dvije pljačke banke

Similer Documents