Download Koordinat sistemleri-V PDF

TitleKoordinat sistemleri-V
File Size295.1 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 2

••Uydunun yer merkezli konum vektörü yörüngede eşit zaman içinde yörünge üzerinde eşit alanı tarar. Bunun anlamıUydunun yer merkezli konum vektörü yörüngede eşit zaman içinde yörünge üzerinde eşit alanı tarar. Bunun anlamı

uydunun hızı değişkendir. Uydu yere yakın noktada (perige) hızlı, yere uydunun hızı değişkendir. Uydu yere yakın noktada (perige) hızlı, yere uzak noktada (apoge) yavaştır.uzak noktada (apoge) yavaştır.

••Uydunun yörüngesini bir kere dolaşması için geçen sürenin karesi TUydunun yörüngesini bir kere dolaşması için geçen sürenin karesi T 22 yörüngenin büyük yarı ekseninin küpü ayörüngenin büyük yarı ekseninin küpü a 33 ileile

doğru orantılı ve sabittir.doğru orantılı ve sabittir.

 µ  µ 

η η 
22

33

22
44

==

aa

T T 
= sabit,= sabit,

μ = G.m = 3986*10μ = G.m = 3986*101414 mm33/sn/sn22

Genelde yörünge zamanı peryot T, ortalama hareketi η aşağıdaki şekilde verilebilir.Genelde yörünge zamanı peryot T, ortalama hareketi η aşağıdaki şekilde verilebilir.

η = 2Π /T ise ηη = 2Π /T ise η22 = 4Π= 4Π22 /T/T22 ise ηise η22aa33 = μ= μ

Yörünge (Orbital) Koordinat SistemiYörünge (Orbital) Koordinat Sistemi

a : Uydu yörüngesinin büyük yarı ekseni,a : Uydu yörüngesinin büyük yarı ekseni,
 b: Uydu yörüngesinin küçük yarı ekseni, b: Uydu yörüngesinin küçük yarı ekseni,

PerigePerige
ApogeApoge

Similer Documents