Download Keramika-staklo-metalurgija Praha - As PDF

TitleKeramika-staklo-metalurgija Praha - As
File Size3.6 MB
Total Pages61
Document Text Contents
Page 1

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 1

Mašinski materijali
- Predavanje (AS) - 11aaabccc

Kerami ki materijali, staklo
i metalurgija praha

Page 2

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 2

Keramički materijali

Keramički materijali su kristalna jedinjenja dobijena kombinacijama
metalnih i nemetalnih elemenata.

Osobine keramika su:

• dobri su elektri ni izolatori

• slabi provodnici toplote

• krti, tvrdi i kruti materijali, po pravilu ja i na pritisak nego na

zatezanje

• otpornost keramika na hemikalije je ve a nego metala i organskih

materija

• temperatura topljenja keramika je veoma visoka i kre e se od

1930-3870ºC; (izuzetak je glina koja omekšava pri oko 1100ºC).

Page 30

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 30

Prirodni dijamant je verovatno nastao u

stenama ispod zemljine kore, gde visoke

temperature i pritisak dovode do kristalizacije

atoma ugljenika. Vulkanske aktivnosti

izbacivale su dijamant na površinu.

Danas se kombinacijom visoke temperature i

ogromnih pritisaka proizvodi vešta ki
dijamant. Gustina dijamanta je 3.5 kg/dm3 a
temperatura topljenja 3500ºC.

Page 31

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 31

Glavni korisnici prirodnog i vešta kog dijamanta su radionice za se enje
i brušenje tvrdih metala. Samo mali procenat prirodnih dijamanata služi
kao ukrasno kamenje.

Razni alati od vešta kog dijamanta

Page 60

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 60

Razni delovi dobijeni metalurgijom praha

Page 61

Mašinski materijali - Dr Dragan Adamovic 61

Similer Documents