Download KAJIAN SYAHADAT TAUHID.docx PDF

TitleKAJIAN SYAHADAT TAUHID.docx
File Size352.0 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

KAJIAN SYAHADAT TAUHID/KEESAAN

1. NIAT SYAHADAT
2. RUKUN SYAHADAT
3. BINASANYA SYAHADAT/ BATHAL
4. PENYAKSIAN SYAHADAT.

1. NIAT SYAHADAT

FA’LAM ANNAHU LAAILAHA ILLALLAH
WAL AWALU WAL AKHIRU WAL ZAHIRO WAL BATHINO
ASHADUALLAILAHAILLAHU WA ASYHAHADU ANNAMUHAMMADARRASULLAH.

MULAI AWALKEHIDUPAN DANAKHIR KEMATIAN DARI ZAHIR MAUPUN BATHIN TETAP TIDAK BERUBAH
IKTIKAT HAQQUL YAAKIN AINULYAKIN KAMALULYAKIN. TETAP DUA KALIMAH SYAHADAD.

AGAR ALLAH SENANTIASA MEMELIHARA KEYAKINAN KITA TIDAK BATHAL ATAU BINASA. SYAHADAT KITA
DOA; RABBANA MAAKHALAQ TAHAZA BATHILA PA SUBHAKA PA KINAA AZBANNAR.
PAHALANYA SEHITUNG HITUNG BINTANG DILANGIT DENGAN NIAT MEMELIHARA HAQ MEMELIHARA SYAHADAT.

2. R U K U N SYAHADAT TAUHID

1. MENGESAKAN AKAN ZAT ALLAH

KAJIAN= TAUHIDUS ZAT .
Ilmunya=, MA’ RIFATULLAH.
DALIL= LA ZATUN BI HAQQI ILALLAH= tiada ada yang punya zat yang haq selain allah .
KESIMPULAN =Kenal ALLAH. Juga HAMBA
Zikirnya Zikir =syir rahsianya= ismu ZAT Nama aslinya: zat allah. Tersembunyi.Pujinya: mutlak:puji qadim Bagi
qadim,Atau.puju Allah bagi Allah Namanya: Kalam qadim. Kajiannya -Ma’rifat,Mengenal Allah :pengenalan Akan
Lenyap Dalam Tkbiratul Ihram.
Takbir, Akan lenyap di dalam husu sesa at, husu Akan lenyap Kepada Mabrur, Mabrur, Akan Lenyap Kepada Zat
Wajibal wujud Laisa Kamislihi Syai un.

2. MENGESAKAN AKAN SIPAT2 ALLAH.

KAJIAN = TAUHIDU SIPAT .
Ilmunya= HAQIKAT
DALIL: LA SIPATUN BI HAQQI ILALLAH=tiada ada yang punya sipat haq kecuali allah amalan. Sipat 20. wujud s/d
Mutaqallimun hanya milik allah. Zikirnya;zikir; nyawa rahasianya : ismul azam = Nama perhimpunan: Zahr. Pujinya
.Puji Allah Bagi Qadim. Kajianya Mennyempurakan rukun 13 rukun shalat. Rukun 13 Akan Lenyap kepada Syahadat
Syahadat Akan Lenyap kepada sipat 20 sipat 20 akan lenyap kepada .Ma,ripat.
3. MENG ESAKAN AKAN ASMA ALLAH.
KAJIAN=TAUHIDUL ASMA =
Ilmunya= TARIQAT
DALIL: LA ASMAUN BIHAQQI ILLALLAH= Tiada yang Bernama Hanya allah Amaliahnyasma allah 99 contoh, sabur,
sakur . rajak dll haya milik allah. Zikirnya:zikir= hati. Pujinya: puji Muhaddas Bagi Qadim Atau Puji Muhaddas
Kepada Qadim. Setelah sempurna Menjaga Kesucian. Wudhu. Wudhu akan lenyap
Kepada. Shalat . Shalat Akan Lenyap Kepada Syahadad.

4. MENG ESAKAN AP’ALNYA =Ilmunya= Syariat

Similer Documents