Download JvB NASK1 T3H2 Uitwerkingen PDF

TitleJvB NASK1 T3H2 Uitwerkingen
File Size276.3 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 1

Pulsar nask 1 vmbo-kgt 3 uitwerkingen hoofdstuk 2 � Noordhoff Uitgevers bv 18


2 Elektriciteit 1


2.1 Elektriciteit

1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt,

die in serie geschakeld zijn.

2

mp3-speler dynamo
fiets accu

lamp op je kamer stopcontact
auto batterij


3 A Elena

4 Groen zijn de batterij, de lamp, de draden en de schakelaar.

5 Elke groep heeft zijn eigen beveiliging. Bij overbelasting of

kortsluiting valt zo niet in het hele huis de stroom uit.

6 Groen gekleurd zijn:

a Een zekering schakelt de stroom uit bij kortsluiting.
d Bij overbelasting en kortsluiting schakelt de zekering de

stroom uit.

7 d er te veel apparaten in een stroomkring geschakeld zijn.

8 Kortsluiting ontstaat als twee draden elkaar raken. De stroom

gaat dan direct terug naar de meterkast.

9 a snoer
b kortsluiting
c huisinstallatie
d zekering

10

11 Bijvoorbeeld: haardroger, mixer, krultang.

12 Het elektrisch gedeelte is goed beveiligd. Het huis is van

kunststof. De buitenkant kan nooit onder spanning staan.
Dat is veilig.

13 niet waar
waar
niet waar
waar

Page 2

Pulsar nask 1 vmbo-kgt 3 uitwerkingen hoofdstuk 2 � Noordhoff Uitgevers bv 19


14
15

a a r d l e k S c h a k e l a a r
w e e r s T a n d
s e R i e
g r O e p
i s O l a t o r
m u l t i M e t e r
s p a n n i n g S b r o n

o v e r b e l a s T i n g
g e l E i d e r
r a n d a a R d e
s t r o o m K r i n g
k o r T s l u i t i n g
p a r a l l E l2.1 Test jezelf


1 In een gesloten stroomkring met een spanningsbron, een

apparaat en snoeren kan een stroom lopen.

2 Een groep zorgt voor de stroomvoorziening voor een deel van

het huis en is beveiligd met een zekering.

3 Bijvoorbeeld: accu, batterij, stopcontact.

4 C Een multimeter

5 a aardlekschakelaar

b randaarde

6 Elke groep heeft zijn eigen beveiliging. Bij overbelasting en

kortsluiting valt niet in het hele huis de stroom uit.

7 D Als er in het apparaat iets kapot gaat, kan de buitenkant
van het apparaat nooit onder spanning komen te staan.

randaarde dubbele
isolatie

aardlek-
schakelaar

schakelt stroom uit aardedraad meet in- en
uitgaande stroom

huis van kunststof snoer met drie
draden

in de meterkast

Page 6

Pulsar nask 1 vmbo-kgt 3 uitwerkingen hoofdstuk 2 � Noordhoff Uitgevers bv 23


17 ampère

18
192.3 Test jezelf

1 De wet van Ohm, formule: R = U : I

2 B parallel aan een apparaat

3 A In serie met een apparaat

4 a

b 2,4 A

5 a

b 10,5 V

6 De weerstand van een draad van 1 m lengte en een doorsnede

van 1 mm2 bij T = 293 K.

7 1 m zilverdraad van 1 mm2 heeft een weerstand van 0,016 Ω

15 m zilverdraad van 1 mm2 heeft een weerstand van
15 x 0,016 = 0,24 Ω

15 m zilverdraad van 0,5 mm2 heeft een weerstand van 0,24 : 0,5 = 0,48 Ω

voltmeter

ampèremeter

R = 5 Ω

+ -

R = 3 Ω

+ -

A

M

V

Page 7

Pulsar nask 1 vmbo-kgt 3 uitwerkingen hoofdstuk 2 � Noordhoff Uitgevers bv 24


Elektromotor Thalys

Strijkijzer

Spaarlamp

Felle gloeilamp

8 a 0,105 Ω
b 30 x 0,105 = 3,15 Ω
c 300 x 0,105 : 2,5 = 12,6 Ω


2.4 Elektrisch vermogen

1 C ongeveer 1 uur

2 a P
b watt

3
4 Ja, want ook een klein lampje gebruikt elektriciteit.

5 kWh-meter

6 kilowattuur

7 In de meterkast.

8 a energie = vermogen x tijd
b E = P x t

9 A 360 Wh

10 1 P = 2500 W = 2,5 kW
2 8 uur = 8 h
3 E = P x t = 2,5 kW x 8 h = 20 kWh
4 20 x €0,22 = €4,40
5 €4,40

11 a

b 1,91 x 0,22 = €0,42

12 A 1,8 W


apparaat vermogen (W) energie (kWh)
oven 1500 1,50
lamp 25 0,05
tv 120 0,36
totaal 1,91

8 800 000 W

100 W 5 W

1000 W

Page 11

Pulsar nask 1 vmbo-kgt 3 uitwerkingen hoofdstuk 2 � Noordhoff Uitgevers bv 28


2.5 Test jezelf

1 Als een spoel en een permanente magneet ten opzichte van

elkaar bewegen, wordt een wisselspanning opgewekt.

2 In een dynamo draait een permanente magneet in een spoel.

Daardoor wordt een wisselspanning opgewekt.

3 Een generator s een grote dynamo.

4 1 van het aantal windingen van de spoel
2 van de sterkte van de magneet

5 C A en B zijn beide goed.

6 1 meer windingen
2 grotere stroomsterkte
3 weekijzeren kern

7 a fout
b goed
c fout
d goed


Examentraining

1 D 4

2 B 0,4 A

3 C 12 V

4 A Door de aanwijzing van de spanningsmeter te delen door de

aanwijzing van de stroommeter.

5


6 D 150 omwentelingen

7 1 h = 3600 s.
3600 : 32 = 112,5 omwentelingen in 1 uur.


75 1 112,5
1 0,0133 1,5


1,5 kWh in 1 h
P = 1,5 kW = 1500 W

Page 12

Pulsar nask 1 vmbo-kgt 3 uitwerkingen hoofdstuk 2 � Noordhoff Uitgevers bv 29


8 P = 2,3 MW = 2300 kW
t = 6 h
E = P x t = 2300 kW x 6 h = 13300 kWh


9 A 14%

10 C stralingsenergie

11 warmte

Similer Documents