Download Jovan Zizjulas - Dogmatske Teme PDF

TitleJovan Zizjulas - Dogmatske Teme
File Size2.7 MB
Total Pages180
Document Text Contents
Page 2

О ДОГМАТИЦИ И О ДОГМИ

ДЕФИНИЦИЈА, ИЗВОРИ, САДРЖАЈ И МЕТОД
ДОГМАТИКЕ

1. Форме и карактер догматике

Као посебан „огранак" и „предмет" богослов-
ља, догматика се најпре појавила на Западу, а у
православне богословске школе ступила је у новије
време. Најзначајнија карактеристика овога предме-
та, насупрот осталим гранама богословља, свакако
је систематичност. Наиме, док се остале гране
богословља занимају догматским веровањем Цркве,
догматика тој вери приступа по темама и излаже
је на систематски начин.

У епохи светих Отаца, овај систематски при-
ступ вери Цркве по први пут се јавља код Оригена
(у његовом делу О начелима), док се строго класи-
фикован начин излагања догмата сусреће код светог
Јована Дамаскина (Тачно изложење православне ве-
ре). Отада се овај начин излагања развија на Западу
у средњем веку (Тома Аквински, Summa Theologiae),
и у периоду после реформације, уз процват вероис-
поведног богословља, у којем, нажалост, учешће
узима и Православље (Исповедање Могиле, Кирила
Лукариса, Доситеја итд.). У новије време (овоме је
претходио Евгеније Вулгарис), овај вид богослов-
ствовања цвета у 19. веку (Атанасије Париос, Епи-
томи, 1806; Мосхопулос, Кратак преглед догмат-

Page 179

360 Јован Зизјулас

молитва се ние одвија кроз једну заједничку особу.
Та заједничка особа, за нас, за еклисиологију ко-
јом се сада занимамо, није човек - то је Христос,
јер Бог не услишава човечанску јединку. У сваком
случају, молитва унутар свете Евхаристије разли-
кује се од молитава изван свете Евхаристије, које
свака људска уста могу упућивати Богу. У светој
Евхаристији не моле се људска уста. Моле се уста
Синова; због тога света Евхаристија и бива толико
услишена и значајна Оцу. Света Евхаристија се
разликује од осталих молитава, и народ то зна.
Народ радо одлази на Литургију, и на њу доноси
имена за помињање. Једно је Литургија, а друго су
молитве изван Литургије. Молитве изван Литур-
гије немају исту тежину, исту вредност. Молитве
унутар свете Литургије пролазе кроз онај однос
између Оца и Сина, а Син их узима на Себе, јер то
је света Евхаристија. Тело Христово се остварује.
Он узима на Себе молбе, дарове верних, и приноси
их Оцу. Дакле, оно што се тога часа збива у светој
Евхаристији, збива се од стране Сшога Христа.
Према томе, служашчи епископ није предстојатељ
сабрања напоредо са Христом - он је Сам Христос.
А све одежде, целокупно псалмопојање и читав на-
чин на који народ посматра епископа, а самим тим
и свештеника, показује да га сматра иконом Хри-
стовом.

САДРЖАЈ

О ДОГМАТИЦИ И О ДОГМИ 5

Дефиниција, извори, садржај и
метод догматике 5

1. Форме и карактер догматике 5
2. Догматика као ерминевтика 10
3. Метод догматике 12

Израз ,догма" и његово значење 14
Однос између догме и Светога Писма 18
Улога Светога Духа у формирању догми 23
Улога Цркве у формирању догми 29
Значај и ауторитет догмата 33

О ЗНАЊУ И ВЕРИ 37

О знању 37
1. Познање ствари 37
2. Познање Бога 43
3. Познање Сина и Логоса 51
4. Познање „у личности" 59

О вери

О БОГУ 102

Библијске претпоставке 102
Основна начела светоотачког учења 126

1. Период пре појаве кападокијских Отаца 126
2. Допринос кападокијских Отаца 134
3. Августинови ставови 147
4. Разлика између „богословља" и

„икономије" 160
5. Егзистенцијално тумачење 171
6. Учење Кападокијаца о бићу Божијем 178

Page 180

Употреба израза „суштина", „енергија"
и „личност" у богословљу 198

Претпоставке светоотачке синтезе 198
Богословски допринос
кападокијских Отаца 208

Светоотачко поимање личности 208

АВГУСТИНОВО БОГОСЛОВЉЕ И
ПРОБЛЕМ FILIOQUE-А 227

Остале карактеристике Августиновог
богословља 231

БОГОСЛОВСКИ ПРОБЛЕМ FILIOQUE-А 243

ДОГМАТ О СТВАРАЊУ 254

1. Стварање из небића 277
2. Егзистенцијалне последице догамата

о стварању 283
3. Творевина и човеково место у њој 294
4. Последице човековог пада 304

ХРИСТОЛОГИЈА 314

ЕКЛИСИОЛОГИЈА 347

Уредник:

Епископ новосадски и бачки др Иринеј

Рецензент:
Епископ јегарски, Викар бачки Порфирије

Компјутерски слог:
Тихомир Светличић

Графичко обликовање:
Јован Тркуља

Лектор и коректор:
Љиљана Петронијевић

Штампа:
Graphic, Нови Сад

Прво издање: Нови Сад, 2001.
Друго издање: Нови Сад, 2009.

Издаје:
„БЕСЕДА",

издавачка установа православне
Епархије бачке

Поставио - ПРОТОМАЈСТОР - 0ктобар'10.

Similer Documents