Download Jelena Nikolić - završni rad PDF

TitleJelena Nikolić - završni rad
File Size779.3 KB
Total Pages72
Table of Contents
              1.1. Osnovni pojmovi
1.2. Trening zaposlenih
	1.2.1.	Sadržaj treninga
	1.2.2.	Gde se sprovodi trening?
	1.2.3. Sistemski pristup treningu
Kako maksimalno iskoristiti edukaciju/trening zaposlenih 2
2.PLANIRANJE KARIJERE
	2.1.1. Višestruke promene u karijeri i obuka zaposlenih
	3.1. Tehnike za prikupljanje podataka
		3.1.1. Upitnik
		3.1.2. Intervju
		3.1.3. Skale procene
		3.1.4. Testovi
			3.1.4.1. Testovi u poslovnom okruženju
4. PLANIRANJE LIčNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA
	4.1. Plan ličnog i profesionalnog razvoja
	4.2. Proces planiranja ličnog i profesionalnog razvoja
5. SELF MANAGEMENT – UPRAVLJANJE SOBOM
	5.1. Stres
		5.1.1. Uticaj stresa7
	5.2. Faze stres-reakcije (sindrom opšteg prilagođavanja)
	5.3. Kako da se borimo sa stresom
		5.3.1. Time management – kako dobro organizovati svoje vreme
6. ASERTIVNO PONAŠANJE
	Kako postati asertivan
	Korisne asertivne tehnike
	Asertivnost u nauci i u praksi11
7. KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE KONFLIKATA
	7.1. Konflikti u organizacijama
	7.3. Izvori konflikata
	7.4. Ponašanje u konfliktu
		7.5.1. Aktivno slušanje12
8.PREGOVARANJE I POSREDOVANJE
	8.1. Faze pregovaranja
	8.2. Medijacija
LITERATURA
            
Document Text Contents
Page 2

Student: Jelena Nikolić Strana 2 od 72

Završni rad: Trening u funkciji razvoja socijalnih veština zaposlenih

April, 2011.
SADRŽAJ:

1.1. Osnovni pojmovi ........................................................................... 4

1.2. Trening zaposlenih ........................................................................ 6
1.2.1. Sadržaj treninga ..................................................................................................... 6
1.2.2. Gde se sprovodi trening? ........................................................................................ 6
1.2.3. Sistemski pristup treningu ...................................................................................... 7

Kako maksimalno iskoristiti edukaciju/trening zaposlenih ............ 20

2.PLANIRANJE KARIJERE .............................................................. 22
2.1.1. Višestruke promene u karijeri i obuka zaposlenih ................................................. 25

3.1. Tehnike za prikupljanje podataka ................................................. 28
3.1.1. Upitnik .................................................................................................................. 29
3.1.2. Intervju ................................................................................................................. 30
3.1.3. Skale procene ....................................................................................................... 33
3.1.4. Testovi .................................................................................................................. 34

3.1.4.1. Testovi u poslovnom okruženju ...................................................................... 35

4. PLANIRANJE LIčNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA .................... 35

4.1. Plan ličnog i profesionalnog razvoja .............................................. 36

4.2. Proces planiranja ličnog i profesionalnog razvoja .......................... 37

5. SELF MANAGEMENT – UPRAVLJANJE SOBOM .............................. 37

5.1. Stres ........................................................................................... 37
5.1.1. Uticaj stresa .......................................................................................................... 38

5.2. Faze stres-reakcije (sindrom opšteg prilagođavanja) ..................... 44

5.3. Kako da se borimo sa stresom ...................................................... 44
5.3.1. Time management – kako dobro organizovati svoje vreme .................................. 45

6. ASERTIVNO PONAŠANJE .......................................................... 46
Kako postati asertivan .................................................................................................... 47
Korisne asertivne tehnike ............................................................................................... 48
Asertivnost u nauci i u praksi .......................................................................................... 48

7. KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE KONFLIKATA ............................... 51

7.1. Konflikti u organizacijama ........................................................... 51

7.3. Izvori konflikata .......................................................................... 53

7.4. Ponašanje u konfliktu .................................................................. 55
7.5.1. Aktivno slušanje ................................................................................................... 58

8.PREGOVARANJE I POSREDOVANJE .............................................. 62

8.1. Faze pregovaranja ....................................................................... 63

8.2. Medijacija ................................................................................... 66

LITERATURA ............................................................................... 72

2

Page 71

Student: Jelena Nikolić Strana 71 od 72

Završni rad: Trening u funkciji razvoja socijalnih veština zaposlenih

10 strategija za početak nove stepenice u vašoj profesionalnoj karijeri:13

1. Pričajte s svojim šefom. Sedite i održite direktan i smislen razgovor sa šefom ili nadređenim o

budućnosti u kompaniji. Navedite obavezno da želite da doprinesete poslovnim ciljevima kompanije.

Podelite svoje želje u karijeri s šefom. Vaš nadređeni će respektovati vaše poverenje da podelite ove

informacije s njim.

2. Tražite više. Zatražite više odgovornosti u kompaniji ili radnom timu – tako ćete povisiti svoju vrednost

u organizaciji. Molba za dodatnim poslom pokazaće interesovanje vašim nadređenima da želite da

učestvujete u uspehu organizacije

3. Volontiranje nadređenima. Ukoliko želite da napredujete u karijeri, pronađite šansu da volontirate ili

pomažete bordu nadređenih i upravnom odboru, gde možete izgraditi reputaciju nekoga ko je veoma

zainteresovan za budućnost kompanije.

4. Pokažite svoje ljudske kvalitete. Pozitivni ljudski kvaliteti mogu imati krucijalnu ulogu u respektovanju

od strane vaših kolega i nadređenih; oni takođe mogu izazvati pažnju lica iz druge kompanije koji vam

mogu otvoriti vrata za nove poslovne mogućnosti. Budite prijateljski raspoloženi, ažurni i otvoreni.

Slučajte svoje kolege i vežbajte da budete efektivan i iskren komunikator.

5. Inovativnost. Nikada se ne ustručavajte da iznesete kreativne ideje – nadređeni će to umeti da ceni.

6. Odaberite mentora. Izgradnja odnosa s mentorom, bilo da je u kompaniji ili van nje, može pomoći u

karijeri. Istraživanja pokazuju da četiri od pet unapređenja pospešena su od strane mentora koji se nalazi

na višem položaju u kompaniji. Mentori su takođe odlični izvori informacija ili saveta za unapređenje

karijere.

7. Prodajte se skupo. Pronađite način samo-promocije. Ukoliko ste dobili pohvale nadređenih ili kreiarali

uspešan program, potrudite se da što više ljudi sazna za to – naročito onih na višim pozicijama koji vam

mogu pomoći u vašoj karijeri.

8. Neprekidno učite. Potvrđen način napredovanja u karijeri je neprekidno učenje i upijanje novih znanja.

9. Umrežavanje. Izgradite svoju ličnu i profesionalnu mrežu kontakata u organizaciji i van nje, učestvujte

na konferencijama, ili čak i volontirajte. Što više poznaje vaša znanja i sposobnosti, veće su vam šanse

da proširite listu korisih kontakata.

10. Gradite svoju reputaciju. U biznisu, vaša reputacija je najbitnija osobina. Budite odgovorni,

nezavisni, profesionalni i kooperativni. Ponašajte se i izgledajte kao profesionalac.

13 Izvor - http://www.economy.rs

71

http://www.economy.rs/

Similer Documents