Download Jean Sider-Contacte Supraterestre- Iluzia Cosmica PDF

TitleJean Sider-Contacte Supraterestre- Iluzia Cosmica
File Size807.6 KB
Total Pages191
Document Text Contents
Page 95

9
5

contactclor telepatice, tot pentru a crea un sentiment de teroare şi ideea de

creaturi infernale.

Răpirile dc copii şi tineri (mai ales dc tinere) au fost totdeauna puse pe

scama zânelor, demonilor, zeilor, sau a Diavolului, în funcţie de loc şi epocă. în

zilele noastre, entităţile presupuse extraterestre se interesează mult de fiinţele

omeneşti, de sexualitatea lor în special (mai ales cea a femeilor), în aşa măsură

încât le capturează pentru a-i supune la ceea ce respectivii consideră a fi teste, cu

prelevare de spermă şi dc ovule. Dar poate să fie vorba de un scenariu care

urmăreşte să mascheze un alt tip dc manipulare, poate un control dc natură

genetică, sau şi mai complex, la nivel cerebral.

Răpirea oamenilor împotriva voinţei lor este într-adevăr contrară legii

noastre şi nu vom şti niciodată câţi indivizi sunt duşi definitiv în „cealaltă lume”,

fară a fi fost în prealabil întrebaţi

Pentru a conchide în această primă parte, voi spune că lucrarea lui Robert

Kirk este deosebit de interesantă prin originalitatea şi autenticitatea ei, chiar

dacă adaosurile pur folclorice provenite din imaginaţia omului şi interpretările

pitoreşti datorate unor concepţii limitate, abundă uneori.

Demersul pastorului protestant trebuie considerat altfel decât cel al unui

folclorist clasic, dacă vrem să pcrccpem cc se află dincolo de perdeaua de

momeli, acest adevărat camuflaj carc maschează realităţi foarte neliniştitoare.

Dc aceea, este indispensabil să consultăm şi alţi compilatori care s-au interesat

de tradiţiile populare din aceleaşi epoci, ca să vedem dacă ceea ce a cules Kirk

poate să fie coroborat.
2. ALTE SURSE
Datorită reeditărilor frecvente, în operele folclorice anglo-saxone găsim o

literatură abundentă despre „zâne” şi relaţiile lor eu oamenii.
Răpirile
Răpirile de altădată se făceau fără ajutorul unui aparat aerian şi cei mai

mulţi răpiţi nu erau în stare să dea nici cea mai mică explicaţie despre ceea ce li

s-a întâmplat. Nici unul dintre folcloriştii consultaţi de mine nu pune accentul pe

această lacună ciudată, care se găseşte constant în tradiţiile populare din Europa,

şi chiar în China, după cum scrie autorul chinez Shi Bo în lucrarea OZN-

Page 96

9
6

Dosarele CURO1.

Vom examina câteva elemente din aceste alte surse.

— După Lewis Speneer, doicile sunt răpite ca să hrănească s-copiii

zânelor, căci zânele femele nu au lapte. Din moment ce furau

copilaşii oamenilor, ar fi fost mai logic să se creadă că doicile erau capturate ca

să le dea să sugă acestora, copiii neputând fi daţi unor zâne femele care nu aveau

lapte!

— în afară de doici, erau răpiţi şi tineri, mai ales cei ce au . talente

artistice (muzicieni, cântăreţi etc.), pentru a le distra pe

zâne2.

— Când un răpit se întorcea din ţara zânelor, constata că fusese

considerat mort de multă vreme, şi chiar condiţiile mediului local se

schimbaseră în mod considerabil. Mulţi dintre cei carc reveneau (cu un decalaj

de timp) nu puteau să suporte traiul în noul mediu şi erau obligaţi să se întoarcă

acolo de unde veniseră!

Este o variantă de răpire cu anomalie temporală care pare fantezistă, căci o

întoarcere în ţara zânelor depindea mai mult de ele decât dc răpit. Oricum ar fi,

se parc că timpul se scurge mai încet în acest „altundeva” decât în planul nostru

fizic. Pentru o oră, o noapte

sau o zi pctrccutc în ţara zânelor, în mediul obişnuit al răpitului trecuseră luni,

ani şi decade. Traumatismul victimelor era atât de marc încât se lăsau să moară

de disperare, cu atât mai mult cu cât pierduseră totul: familia şi bunurile.

— G. Sutherland citează cazul unei femei care a acceptat un dans eu o

zână mascul. Când a revenit, trecuseră şapte ani. Zânele îl înlocuiseră cu un

changeling, o copie a răpitei, care a murit după un an, iar soţul ci, crczând că

rămăsese văduv, se recăsătorise!

O altă relatare de acelaşi gen este amintită de marele scriitor Walter Scott. O

anume Mary Campbell, soţia unui anume John Nclson. a fost răpită împreună cu

copilul şi înlocuită cu un changeling asemănător cu ea, care a murit destul de

repede. După funeraliile înlocuitorului, soţul a avut o viziune a soţiei sale, cea

1Cartea urmează să apară în curând în colecţia UFO (n.ed.).
2 E vorba de o interpretare l ipsită de fundament. Dacă astfel dc răpiri definitive au avut loc,
motivul trebuie să fi fost cu totul altul (n.a.).

Page 190

în 1987 Robert Frost se întorcea de la muncă din „Zona 51” urlând de

frică şi de durere. Doi ani mai târziu moare, fiind unul din numeroşii

muncitori afectaţi de „focurile chimice” de la Groom Lake.

Victimele cer despăgubiri pentru prejudiciile aduse. Cu toate că acest

lucru a forţat USAF să admită existenţa „Zonei 51”, aceştia au refuzat să-şi

asume responsabilitatea pentru decesele de acolo. Există oare vreo legătură

între aceste focuri extrem de toxice şi zvonurile neîncetate despre prezenţa

extra- tereştrilor în zonă? Mulţi încep să se întrebe.
Robert „Bob” Lazar
- Născut în 26 ianuarie 1959 în Coral Gables din Florida, SUA.

- Căsătorit de două ori. Prima soţie, Carol, se sinucide în 1986.

Divorţează de a doua soţie, Tracy, în iulie 1990.

- îşi construieşte singur o maşină cu motor cu reacţie şi o motocicletă

(560 km/h viteza

maximă) precum şi o maşină ce funcţionează cu hidrogen.

- Arestat în aprilie 1990 pentru amestec în conducerea unui bordel în

Las Vegas. în august este condamnat la şase luni de închisoare cu eliberare

condiţionată şi 150 de ore de muncă în folosul comunităţii.

- Trăieşte în Las Vegas unde are un studio de procesare foto şi repară

echipamente pentru detectarea radiaţiilor.

Cuprins
I. APARIŢIILE RELIGIOASE.................................................................7

1.CAZUL ZEITUN (Egipt, 1968) ............................................................7

2.CAZUL SHUBRA (Egipt, 1986) ........................................................ 25

3.STATISTICA APARIŢIILOR RELIGIOASE .....................................34
II. TURIŞTII BLESTEMAŢI..............................................................52

1.CONSPIRAŢIA ASTRONOMICĂ......................................................52

2.MANIPULATORII CREDINŢEI ........................................................62
///. „EXTRATEREŞTRII” DE ALTĂDATĂ ..................................................83

1.MISTERUL ROBERT KIRK...............................................................85

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark5
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark6
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark9
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark11
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark12
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark13
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark14
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark15
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark16

Page 191

1
9
1

2.ALTE SURSE.....................................................................................104

3.ÎNVĂŢĂMINTE ...............................................................................116
IV. SABAT ŞI POSEDARE DIAVOLEASCĂ...................................119
V.LUMILE SUBTERANE...................................................................149

1.MITURI ŞI MANIPULĂRI ..............................................................149

2.MISTERUL SHAVER .......................................................................157

3.EXTRATEREŞTRII ŞI BAZE SUBTERANE...................................169
VI. CONCLUZIE................................................................................175

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark26
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark17
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark19
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark20
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark21
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark22
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark23
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/HYPERLINK%23bookmark24

Similer Documents