Download Izrada sajta PDF

TitleIzrada sajta
File Size806.1 KB
Total Pages54
Document Text Contents
Page 2

� Format → Theme - i odaberite željenu temu, ali onda nećete moći da stavite
neku sliku u pozadini vašeg sajta


9. Najosnovnija tehnika za raspoređivanje elemenata na Web strani se svodi na upotrebu

tabela
� Table → Layout Tables and Cells – nudi postojeća okruženja tabele (Table

Layout)
� Možete i samostalno praviti tabele klikom na meni Table → Draw Table – pri
čemu se otvara paleta alatki za crtanje i rad sa tabelama


10. Zatim možete ubaciti sličice sa Insert → Picture – i odaberite izvor vaših slika

11. Za dodavanje navigacije na vaš sajt postoje dve varijante:

a. Insert → Navigation → Bar based ...
b. Format → Shared Borders (ukoliko ova opcija nije dostupna, treba odabrati

Tools → Page Options → Authoring i čekirati Shared Borders)
12. Difoltne nazive navigacija možete promeniti:

� Tools → Site settings → Navigation (kartica) – i tu menjate difoltne nazive

13. Možete ubaciti liniju odvajanja, tj. horizontalnu liniju izborom Insert → Horizontal line

14. Kada želite da dodate link na neki tekst, onda selektujte taj tekst, pritisnete desni klik

miša i odaberete opciju Hyperlink, gde unosite web adresu željene lokacije pod Address

Similer Documents