Download Istorie Materie BAC 2012 PDF

TitleIstorie Materie BAC 2012
File Size564.2 KB
Total Pages27
Document Text Contents
Page 1

I. Romanitatea românilor

A) Etnogeneza românească + etape

1. 106 (Cucerirea de catre Traian) – 271 (Retragerea Aureliană) - Are loc romanizarea daco-geţilor
Argumente ale teoriei continuităţii (continuitatea dacică sub stăpânire romană, izvoare epigrafice,
toponimie)
2. Secolele III-IV (Daco-romanii se creştinează prin convertire – Sf Andrei, Sf Ioan Gură de Aur –
Dovadă: Donariul de la Biertan – Dovedeşte că în sec. IV, în Transilvania locuia o populaţie
latinofonă şi creştină)
3. Secolele IV-VII (Continuitatea daco-romană în condiţiile marilor migraţii)
Valuri de migratori:

• Germanici (goţi, longobarzi, gepizi)
• Neamuri asiatice (huni, avari, bulgari)
• Slavi (De vest – cehi, polonezi, slovaci . De răsărit – ruşi, bieloruşi, ucrainieni . De sud –

bulgari, sârbi, croaţi, sloveni)


Se aşază între Dunăre şi M-ţii Balcani, rup graniţa dunăreană a Imperiului Bizantin şi deci,
bizantinii sunt nevoiţi să părăsească Dobrogea.

4. Secolele VII-VIII (Se încheie etnogeneza) – are loc procesul de structurare a lb. române:

• Substrat dacic (aprox. 180 cuv.) Se cunosc 4 dialecte: daco-român
• Strat latin (70% din lexic) macedo-român
• Adstrat slav (20% din lexic) aromân şi istro-român.

1791 - primul program politic modern al românilor (Cerere de libertăţi româneşti) redactat de
membri Şcolii Ardelene (Petru Maior, Gh. Şincai, Samuel Micu) şi trimis împăratului Austriei prin
care se cer drepturi pentru români.

Teoria continuităţii - Exagerări :

• Dacismul – exagerează rolul acestora, spunând că erau superiori romanilor în antichitate.
• Latinismul – afirmă originea pur romană – cazul Şc. Ardelene şi a lui D. Cantemir
• Slavismul – apare în timpul reg. comunist – Mihai Roller a rescris istoria în sens distorsionat.

Page 27

1983 - Ceauşescu decide că România trebuie să îşi achite datoria externă şi impune populaţiei un
regim de privaţiuni: cartelarea alimentelor, raţionalizarea consumului de electricitate, gaz, apă, care
scad nivelul de trai al românilor. Printre cauzele revoluţiei din 1989, se mai pot enumera şi dărâmarea
bisericilor, sistematizarea satelor.

1989-1990 - reprezintă căderea regimului comunist în toate statele din centrul şi estul Europei,
România fiind singura ţară în care revoluţia s-a soldat cu vărsare de sânge. Odată cu prăbuşirea URSS,
se încheie şi războiul rece, acea confruntare dintre cele două superputeri ale secolului XX (URSS şi
SUA). Revenirea la democraţie a însemnat crearea statului de drept, instaurat prin organizarea
primelor alegeri libere din mai 1990 .

Constituţia din 1991 - conform constituţiei, România devine republică parlamentară, cu un
parlament bicameral, ales prin vot direct, secret şi egal odată la 4 ani. Mandatul preşedintelui iniţial de
4 ani a fost ridicat prin referendum şi modificarea constituţiei la 5 ani. O noutate introdusă de
constituţia din 1991 o reprezintă instituţiile Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională. Constituţia
din 1991 a fost modificată în 2003 pentru a respecta exigenţele integrării în NATO şi U.E.

Perioada de tranziţie de la comunism la democraţie a implicat o serie de transformări:
¤ trecerea la economia de piaţă
¤ privatizarea mijloacelor de producţie
¤ retrocedarea bunurilor confiscate de comunişti (imobile şi terenuri)
¤ acceptarea pluripartidismului şi a vieţii politice bazate pe alegeri libere. Primul partid politic de
după 1989 a fost Frontul Salvării Naţionale, conduse de Ion Iliescu. A fost urmat de reconstituirea
partidelor istorice (PNL, PNŢ - Ion Raţiu) dar şi apariţia unor partide şi alianţe noi (Partidul Ecologist,
Partidele etnice (UDMR) şi CDR (Conservaţia Democrată Română) care a câştigat alegerile din 1996
şi l-a impus preşedinte pe Emil Constantinescu.

Similer Documents