Download iş güvenliği ve işçi sağlığı PDF

Titleiş güvenliği ve işçi sağlığı
File Size2.6 MB
Total Pages66
Document Text Contents
Page 34

28

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl
işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp

getirilmeleri sırasında ( servis ) oluşursa, iş kazası olarak kabul edilmektedir.

“Kaza”nın her zaman, insanda bir yaralanma ya da ölüm meydana getirmesi
gerekmez. Bu bize “kıl payı” atlatılan olayların incelenmesi için de yardımcı olur. Çünkü
bugün “kıl payı” atlatılan ya da “küçük” kazalar, daha büyük kazaların ve yaralanmaların
habercisidir. Yine her kaza bir ihmalin, kazaya yol açan etmenlerin önceden
görülememesinin sonucudur. Bu bir algılama, yaklaşım ve niyet eksikliğini vurgular ve
gelecek için kaygı vericidir.

Dikkatli olmak ; hem kendimiz hem de çevremiz için önemlidir.

İş kazası, bir yaralanma veya ölümle sonuçlanan, üretimle ilgili olan ve istenmeyen bir
olaydır. Böyle bir tanımlama bize iş kazalarının önlenmesi için alınabilecek önlemleri,
işletme yönetim ve üretim planının bir parçası haline getirme olanağı verir.

“İş ile onun sağlık yönü ayrılmaz” derken, “üretimin kesintisiz ve artarak
sürdürülmesi” için yapılacak çalışmalarla çalışanları korumak için alınacak önlemleri
birbiriyle karıştırıyoruz.

Hiçbir kaza önceden planlanmaz. Ancak, kazaya sebebiyet veren olaylar önlenebilir.

Page 66

60

KAYNAKLAR

 ÇAĞLAYAN Yücel, Dr. Ahmet KILINÇ, İş Güvenliği Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul, 1992.

 ÖKTEM Ruhi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği KOSGEB Ankara Eğitim
Merkezi, 1994.

 YAMAN Dr. Mahmut, İş sağlığı ve Güvenliği mi O da Ne? İSGİAD, Ankara,
2005.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Baş,. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği İle İlgili Genel Bilgiler, Ankara, 1993.

 MEB Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği, ANKARA,
2001.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergileri,
Ankara, 2004.

KAYNAKLAR

Similer Documents