Download Indrumator_Laboratoare PDF

TitleIndrumator_Laboratoare
File Size10.0 MB
Total Pages164
Document Text Contents
Page 2

Drd. Ing. Bartalis Ildikó Îndrumător laborator de chimie

2

Cuprins
Cuprins ................................................................................................................................ 1

1. Norme de protecţie specifice laboratorului..................................................................... 6

2. Clasificarea şi caracterizarea principalelor metode de cercetare .................................14

2.1. Metode generale...........................................................................................................14

2.2 Metode matematice şi statistice.................................................................................14

2. 3. Metode clasice, specifice .........................................................................................14

2.4. Metode experimentale ..............................................................................................15

2.5. Analiza structurii......................................................................................................15

2.6. Metode moderne .......................................................................................................15

2.7. Analize chimice, fizice, fizico-chimice ......................................................................16

2.7.1. Metode chimice...................................................................................................16

2.7.2. Metode de analize fizico-chimice .......................................................................16

2.7. 3. Metode fizice......................................................................................................17

3. Pregătirea şi prelevarea probelor pentru analize de laborator.....................................21

3.1. Planul desfăşurării analizei ......................................................................................21

3.2. Pregătirea probelor pentru analize de laborator ....................................................22

3.3. Prelevarea probelor solide........................................................................................22

3.3.1. Metode de luare a probelor................................................................................23

3.3.2. Extragerea probei...............................................................................................25

3.4. Prelevarea probelor lichide ......................................................................................26

3.5. Metode de solubilizare a probei , de purificare a substanţelor solide.....................26

4. Determinarea masei........................................................................................................31

4.1 Noţiuni teoretice ........................................................................................................31

4.2. Balanţa analitică şi cântărirea .................................................................................32

5. Metode volumetrice de analiză.......................................................................................37

5.1. Consideraţii teoretice................................................................................................37

5.2. Prepararea unor soluţii de concentraţii diferite......................................................38

5.2.1. Prepararea unor soluţii de concentraţii diferite...............................................38

5.2.2. Partea experimentală .........................................................................................38

5.3. Stabilirea titrului şi factorului soluţiilor..................................................................42

5.3.1. Consideraţii teoretice .........................................................................................42

5.3.2. Partea experimentală .........................................................................................43

5.4. Măsurarea volumelor ...............................................................................................45

Page 82

Drd. Ing. Bartalis Ildikó Îndrumător laborator de chimie

82

Aparatul cu care se determină indicele de refracţie prin metodă refractometric se

numeşte refractometru.

Cele mai utilizate refractometre sunt refractometrele Abbe şi Zeiss.

Refractometrul Abbe permite determinarea indicelui de refracţie într-un domeniu foarte larg

de la n = 1,3, până la n = 1,7.

Părţile componente sunt:

 blocul de prisme, format din prisma de iluminare şi prisma de măsurare, cu indice de

refracţie n = 1,75

 compensatorul de dispersie montat în faţa obiectivului lunetei

 scara refractometrului, gradată direct în valorile indicelui de refracţie (n), în diviziuni de

0,001, de la n = 1,3, până la n = 1,7. Şi scara în grade refractometrice, de la 0 până la 85%,

montate în lupa de citire

 oglinda pentru dirijarea fascicolului de lumină spre fanta prismei de iluminare

 tamburul de rotire a blocului de prisme şi tamburul compensatorului de dispersie

Pentru menţinerea temperaturii la o anumită valoare cele două prisme sunt montate în mantale

metalice, prin care poate circula apa termostatată. Temperatura se controlează cu un

termometru introdus în mantaua prismei.
Figura 8.3. Refractometru Abbe

Similer Documents