Download Ildefonso Falcones - Regina desculta.pdf PDF

TitleIldefonso Falcones - Regina desculta.pdf
File Size3.1 MB
Total Pages628
Document Text Contents
Page 2

Ildefonso Falcones

Traducător:
Graal Soft

www.virtual-project.eu

Page 627

Triana5 la /ntrecere cu alte locuri din =ndaluzia5 este
considerată lea+ănul flaenco-ului. Fundătura San Mi+uel5 unde
se /n+4esuiau fierăriile failiilor de ţi+ani5 a dispărut la /nceputul
secolului al RIR-lea.

oate că acea c*ntare recunoscută oficial se na6te /n zorii
secolului RR5 dar acest fapt nu tre7uie să 6tir7ească profunziea
6i aărăciunea5 c*ntărilor ţi+ăne6ti din secolul al R,III-
lea. 2ac4iller Qevoltoso5 artor al vieţii din Triana de la juătatea
acelui secol5 scrie:

C nepoată a lui 2alt4asar Montes5 cel ai 7ătr*n ţi+an din Triana5
intră /n casele oaenilor de vază din Sevilla5 unde /6i prezintă dansurile
6i e acopaniată la c4itară 6i dara7ană de doi 7ăr7aţi5 6i de un altul5 din
voce. Se /ncepe c*ntarea aceasta cu o t*n+uire prelun+ă5 căreia i se zice
vaier de +aleră5 pentru că /l scotea un ţi+an os*ndit la +alere5 c*nd tră+ea
la v*sleD de la el a ajuns pe alte 7ănci 6i apoi pe alte +alere.

Fi+ura acestui ţi+an ră*ne /n seaa ia+inaţiei cititorului5 a
sensi7ilităţii sale. Be6i slo7ozia era cel ai de preţ dar al său5

c*nta pentru a se pl*n+e că trăia ferecat /n fiare5 la v*slele unei
+alere de pe care puţini scăpau cu viaţăD un lun+ suspin care5
după spusele autorului conteporan5 a fost apoi repetat /n
saloanele no7ililor 6i ale oaenilor de vază.

Tot 2ac4iller Qevoltoso e cel care ne istorise6te cu unui ţi+an
care uncea /ntr-o fa7rică de tutun i s-a rupt /năuntru5 /n
ăruntaie5 săculeţul din aţ uplut cu praful de tutun pe care
voia să-l fure. )ontra7anda cu tutun5 produs de onopol al
vistieriei5 a constituit /n epocă 6i ai t*rziu una dintre cele ai

profita7ile activităţi5 iar a6ezarea portu+4eză 2arrancos a fost unuldintre nucleele acesteia.
Secolul al R,III-lea5 pe de altă parte5 a presupus o prefacere

iportantă pentru ora6ul Madrid. >rcarea pe tron a dinastiei
2our7onilor a adus la curte +usturi 6i o7iceiuri noi. Iluinisul a
/ncurajat /nfiinţarea de Qeales =cadeias5 de societăţi econoice5
de fa7rici 6i ateliere de stat 6i a adus o serie de /7unătăţiri
ur7anistice5 care au atins splendoarea /n tipul doniei lui )arol
al III-lea5 considerat cel ai 7un priar pentru av*ntul său 6i
reforele pe care le-a proovat la curte.

>na dintre aceste acţiuni a fost dusă la capăt de Filip al ,-lea 6i
a vizat fostul )orral de )oedias de ac4eca5 transforat /n
)oliseo del rncipe5 care a devenit apoi Teatrul Spaniol5 după
reconstruirea clădirii care fusese istuită de două incendii
violente. Se află /n efervescenta 6i a+loerata iaza de Santa =na5

Page 628

care la r*ndul său a apărut pe locul vec4ii ănăstiri a
)arelitelor Besculţe.

3n tip ce /n Sevilla erau interzise coediile5 /n Madrid se jucau
/n fiecare zi la teatrele rincipe 6i )ruz. Mulţi cărturari afiră la
unison că oaenii nu veneau la teatru pentru operele draatice5
ci pentru scenete 6i care /nlocuiseră clasicele
entreeses 7aroce5 ca reprezentaţii autonoe5 scurte5 ţinute /n
antractele pieselor principale.

scenică a devenit independentă de scenetă de-a
lun+ul secolului al R,III-lea5 perioadă /n care a ajuns la apo+eul
dezvoltării sale5 pentru ca apoi să cadă /n uitare 6i să dispară cu
desăv*r6ire /n pria juătate a secolului urător.

erau creaţii scurte5 cele ai ulte c*ntate 6i
dansate5 pe tee costu7riste sau satirice5 prin care erau elo+iate
personajele populare 6i erau criticate clasele /nalte5 franţuzite. >na
dintre trăsăturile lor pre+nante era interacţiunea interpretei cu

pu7licul5 ceea ce făcea ca in+eniozitatea5 dezinvoltura5 ironia 6i5desi+ur5 senzualitatea să fie atuuri la fel de iportante precu
vocea sau +raţia i6cărilor.

8ocuitorii Madridului5 oaenii din popor5 le-au ridicat /n slăvi
pe ulte dintre aceste care c*ntau pentru ei.
6i sunt fi+uri reprezentative ale acestei falnicii
caracteristice adrilenului *ndru că este din Madrid.

=duc ulţuiri5 ca de fiecare dată5 soţiei ele5 )aren5
editoarei ele =na 8iars5 tuturor celor care au contri7uit 6i -au
ajutat să duc la 7un sf*r6it acest roan 6i5 ai presus de toate5

cititorului care /i dă sens.

Similer Documents