Download Ibong Adarna Script PDF

TitleIbong Adarna Script
File Size120.6 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 2

Don Juan: Ilang taon na ang nakakalipas ng umalis ang aking mga kapatid ngunit kahit

anino nil ay walang dumating.

Don Juan: Ako ang huhuli sa Ibong Adarna.

Reyna Valeriana: Hindi pwede Juan. Kaya nagkasakit ang iyong ama dahil nagaalala

siya sayo.

Rayna Valeriana: Napaginipan kasi niya na mayroon daw nagtaksil sayo at itinapon ka

sa isang balon.

Don Juan: Magiging maayos lang ako. Hindi niyo kailangan mag alala magiingat ako.

(Naglakbay si Don Juan ngunit walang dalang kabayo)

Scene III

(Paglalakbay ni Don Juan sa Gubat)

Ketongin: Iho, pwede bang makahingi kahit kaunting pagkain lang.

Don Juan: Ito po.

Ketongin: Salamat.

(Paalis na ang ketongin)

Don Juan: Sindali lang po, alam niyo po ba kung paano huhulihin ang Ibong Adarna?

Ketongin: Mayroon isang maliit na bahay malapit sa bundok, kung saan nakatira ang

isang ermitanyo.

Ketongin: Siya ang magbibigay sayo ng kaalaman kung paano mo mahuhi ang ibon. At

huwag na huwag kang matutulog sa isang magandang puno doon.

Don Juan: Maraming salamat po.

Scene IV

(Sa bahay ng Ermitanyo)

(Kumatok si Don Juan)

Ermitanyo: Pumasok sa iho. Kumain ka muna.

(Iaalok ng ermitanyo ang tinapay na binigay ni Don Juan sa ketongin, Nagtaka si Don

Juan)

Similer Documents