Download Homersko pitanje i Odiseja seminar PDF

TitleHomersko pitanje i Odiseja seminar
File Size199.0 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 8

8

U drugom dijelu odiseje dolazi do gradacije u radnji i postepenog razrješavanja. Odisej se prvo

otkriva Telemahu koji ga prepozna, zatim vrač proriče Penelopi povratak muža, Euriklija

 prepoznaje Odiseja pri pranju nogu po ožiljku, otkriva se pastirima, na kraju Penelopa prepoznaje

Odiseja. TakoĎer postepeno i opravdava već pripremljenu osvetu; on prvo prosjači kod prosaca,

no oni ga odbija ju, dolazi u sukobe s proscima i pobjeĎuje ih.

5. ZAKLJUČAK 

Ilijada i Odiseja su dva epa iznimnog značaja kako za grčku tako i za europsku

književnost. Zbog svoje kompleksnosti sadržaja i kompozicije sumnja se u autorstvo samo jedne

osobe i zbog toga se počinju raĎati nove teorije vezane uz homersko pitanje. Ep obiluje

mitologijom roĎenom još u doba mikenske kulture. Mitološka stvorenja poput kiklopa i nimfi te

 bogovi poput Zeusa, Atene, Hada i Posejdona neizbježna su u književnosti, a glavni su pokretači

radnje ovih epova. Neosporivo je, dakle, da su ovi epovi vrhunac grčke kulture i neiscrpni uzori

nadstojećim književnicima. Možda nikada nećemo pronaći odgovor koji će u potpunosti

odgovoriti na pitanje kako su nastala, ali bez sumnje moramo biti sretni što smo u mogućnosti

uživati u ovim bezvremenskim djelima.

Similer Documents