Download Gyum_jegyzet PDF

TitleGyum_jegyzet
File Size4.4 MB
Total Pages87
Document Text Contents
Page 43

42


Cseresznye Prunus avium L. (Rosaceae)


Géncentruma Ázsia, a mérsékelt égövben biztonságosan termeszthetı. Magyarországon a
Nyírségben, Csongrád megyében és a Duna-Tisza közében termesztik intenzíven.


Morfológiája
Gyümölcstermı fa. Fıgyökér rendszert fejleszt, törzse szürkés, vörösesbarna.
Levelei tojás alakúak, rügyei vörösen fénylık.


Virága
Bogernyı virágzat, amely bokrétában fejlıdik. Váltivarú, egylaki, önmeddı. Termesztése során
pollenadó fajták alkalmazása szükséges. Termékenyülésében a méhek fontos szerepet játszanak.


Termése
Csonthéjas termés.

Nemesítési cél
Koronán belüli termékenyülés,
korai termıre fordulás,
télállóság, rezisztencia kialakítása,
korona méret csökkentése.

Page 86

85

A szamóca hajtatása főtött üvegházakban, vagy fóliasátras hajtató berendezésben egész évben
folyamatosan történhet. A napszak közömbös „day–neutral„ fajok folyamatosan egész évben
virágzanak és teremnek. Tápanyag utánpótlásuk is folyamatos. Termesztésük csak hajtató
berendezésekben lehetséges.
Szamóca hajtatása konténerben a talajon Szamóca hajtatása függı konténerben
(3 palánta / konténer)


Növényvédelme

Kártevıi

Kétfoltos takácsatka (Tetranychus ultriae)
Szamóca levéltető (Aphis forbesi)
Szamóca sodrómoly (Ancylis comptana) (Bodnár, 1983)


Kórokozói

Fitoftórás gyökérpusztulás (Phytophthora cactorum)
Szamóca lisztharmata (Sphaerotheca macularis)
Mikoszferellás levélfoltosság (Mycosphaerella fragariae)
Botritisz (Botrytis cinerea) (Glits, 2000)

Page 87

86

FELHASZNÁLT IRODALMAK• Andrasovszky István: Kertészek kézikönyve. Mezıgazdasági Kiadó Budapest, 1961
• Angeli Lanbert: Kertészeti ismeretek. Mezıgazdasági Kiadó Budapest, 1960
• Bodnár Sándor: Növényvédelmi állattan. Mezıgazdasági Kiadó Budapest, 1979
• Bodnár Sándor: Kertészek növényvédelmi zsebkönyve. Mezıgazdasági Kiadó

Budapest, 1983
• Buzás István: Segédlet a talajtermékenység megóvásának helyes gyakorlatához.

FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Budapest, 2006
• Cselıtei László: Kertészet. Mezıgazda Kiadó Budapest, 1993
• Dimény Judit: Öntözés a kertészeti termesztésben. Egyetemi jegyzet Gödöllı, 2003.
• Glits M.- Folk Gy.: Kertészeti növénykórtan. Mezıgazda Kiadó Budapest, 2000
• G.Tóth Magdolna: Gyümölcsészet. PRIMON Vállalkozásélénkítı Alapítvány

Nyíregyháza, 1997
• Hrotkó Károly: Gyümölcsfaiskola. Mezıgazda Kiadó Budapest, 1995
• Jeszenszki Árpád: Oltás, szemzés, dugványozás. Mezıgazdasági Kiadó Budapest,

1968
• Oláh Zsuzsa: Biológia I. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2001
• Papp János: Gyümölcstermesztési alapismeretek. Mezıgazda Kiadó Budapest 2003
• Sipos Béla Zoltán: Gyümölcsösgazdák kézikönyve. Mezıgazda Kiadó Budapest,

1994
• Stüber Kurt: www. Flora von Deutschland, Österreich und der Schwiez, 2008
• Szepessy István: Növénybetegségek. Mezıgazdasági Kiadó Budapest, 1977
• Tanács Lajos: Mezıgazdasági anyagismeret I. KÉE Élelmiszeripari Fıiskolai kari

jegyzet Szeged, 1990
• Tanács Lajos: Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadó Ház Budapest,

2005
• Varga Zoltán: Állatismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 1982


• www. Gyümölcs lap . hu 2008


• www. Gyümölcsfa lap. hu 2008


• www. Wikipedia free enciklopedia, 2008

Similer Documents